Referendum Sleepwet, Rutte 3 minacht de burger en Sybrand Buma vindt u maar dom

Went u er maar vast aan, hoe de “hooggeplaatsten” van de regeringscoalitie over u denken. U bent dom, u heeft geen verstand van zaken en dus doet u er goed gaan uw mond te houden laat staan nog te proberen via een referendum, dat inmiddels tot het verleden behoort uw mening nog te geven over zaken die zo gecompliceerd zijn, dat deze beter behandeld kunnen worden door mensen die “daarvoor geleerd hebben”.

En met de opmerking van Buma, die liet weten dat het referendum toch al tot het verleden hoort en dat een onderwerp als de “sleepwet” zich niet voor een referendum leent, is de nieuwe toon van Rutte 3 gezet.

Voor het geval u de “sleepwet ” zaak niet gevold heeft, hier een toelichting. De nieuwe, nog goed te keurende wet, moet het moeilijk maken dat bij het volgen van een verdachte ook de communicatie van burgers in de omgeving van de verdachte wordt afgeluisterd, iets dat regelrecht indruist tegen elke vorm van democratie. Maar, volgens de regering is er niets aan de hand en worden er voldoende waarborgen in de wet ingebouwd om misbruik  te voorkomen. Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont. Dat afluisteren geldt niet slechts voor uw telefoon, maar ook smartphone, computer of tablet.

De aanvragers van het referendum waarvoor 300.000 handtekeningen verzamelt dienen te worden om als zodanig te kunnen worden gepresenteerd, hebben tot op vandaag bijna 410.000 handtekeningen verzamelt en hebben tot 14 maart 2018 de tijd om verder te gaan om de Nederlander bewust te maken van de gevaren die hem dreigen  als de overheid deze wet laat goedkeuren, ondanks de beloofde veiligheids- waarborgen. Ervaringen uit het verleden tonen aan dat met de chaos die er bij de politie heerst, gegevens welke niet hadden mogen worden gebruikt gewoon op straat kunnen komen te liggen.

Zelfs de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak hebben zich reeds kritisch over de wet uitgesproken, maar dat schijnt tot op dit moment geen indruk te maken.

Wat echter storend is, is het feit dat een onrendabele als Buma, waarvan toch met de beste wil  niet gesteld kan worden dat hij, en dat geldt trouwens ook voor zijn coalitie genoten, ooit iets van enige opvallend belang heeft gepresteerd, in tegendeel, en dat hij meent de burger de maat te kunnen nemen.

Zou Buma nu de coalitie voorlopig rond is, te veel naar Rutte hebben gekeken ?


10 Reacties

 1. AllIWant zei:

  Kortom, het is voor onze eigen veiligheid. Niet dan? En vooral ook voor het legitimeren van de reeds langer bestaande praktijk volgens het NSA-model.
  Om ‘de burgers te beschermen'(!) zijn er in de Wet naar goed Nederlands gebruik voldoende – niet werkende – handhavings- en toezichtsfuncties opgenomen.
  Overigens heeft de Wet intussen alle hindernissen genomen om op 1 januari a.s. officieel in werking te treden.

 2. only you zei:

  Als hij nog denkt aan te komen met staand het Wilhelmus op te kunnen zeggen, dan vraag gij je je af waar ze zo lang over gedebatteerd hebben? Een grote kul verkopen ze!

 3. Tonnie zei:

  Dit is niet voor Nederlanders maar voor het Kabinet bedoeld natuurlijk.
  Ze moeten niet proberen mij af te luisteren ik neem alles zelf wel op en stuur het naar de rechten van de mens zodat ze zelf aangepakt worden.
  Ook overweeg ik mijn telefoon, internet en smartphone niet meer te gebruiken zodat er vanzelf werk komt bij de banken. Eventueel kunnen ze het geld dat ik moet betalen thuis ophalen.
  Terug naar toen……..geluk heel gewoon was.

 4. Fred Megelink zei:

  In het regeerakkoord staat een heel leuk verbloemd zinnetje dat het raadgevend referendum niet werkt.
  Ik zelf denk meer dat het te maken heeft met het feit dat een groot deel van de politiek het gewoon te lastig vindt als een bevolking zeggenschap heeft.
  En uiteraard zal de EU hier wel heel erg blij mee zijn dat de bevolking geen inspraak meer heeft.
  En dan wordt een PVV wel bestempeld als politiek niet correct, maar het besluit dat zelfs het raadgevend referendum in de prullenbak wordt gegooid vind ik van zoveel arrogantie getuigen dat deze coalitie zich verheft boven 17 miljoen burgers, dat vind ik nou ook niet politiek correct.
  En ik vind het diep triest dat een groot deel van de bevolking in dit soort partijen geloofd.
  En ook met het onderwerp van de sleepwet zal de wil van de bevolking voor de zoveelste keer worden genegeerd.

 5. Hoeder zei:

  Buma geeft hiermee aan dat we in een politiestaat wonen. Iets wat we eigenlijk al wisten. En de EU wijkt defacto weinig af van nazi Duitsland.
  Helaas blijven mensen op de verkeerde partijen stemmen, anders had Rutte lll niet eens bestaan. Hopelijk komt berouw na de zonde bij velen.

 6. hans-e-pans zei:

  Wat men met deze sleepwet wil gaan doen is net als een vissersboot die met een net met veel te kleine mazen vist, veel te veel bijvangst. Men gaat er met deze sleepwet dus vanuit, alles wat we vangen kunnen we misschien ooit weleens gebruiken.

 7. AllIWant zei:

  @Hoeder: hahaha. Mooi gezegd, maar na hoeveel keer ‘zondigen’ komt het berouw? Is er bij dit ‘systeem’ überhaupt een alternatief?

  Het belang van privacy en vrijheid kan worden afgemeten aan de moeite die we er voor over hebben. Hoeveel is het ons eigenlijk waard?

  @Tonnie: doe geen moeite. Net als iedereen zit u al lang en breed met alle ins en outs in een persoonlijk digitaal dossiertje.
  Een druk op de knop en ‘query’ maakt van anonimiteit een lachertje. Haalt over ieder van ons privégegevens boven water die we zelf niet eens kenden.

  Het komt waarschijnlijk nog (of is al) zover dat iedere crypto- of (mix) proxygebruiker die zijn boodschap en/of identiteit op een wat meer gecompliceerde manier wil beschermen, ongemerkt in preventieve, digitale hechtenis gaat (voorzien van een zeer informatieve digitale ‘enkelband’!)

  En dat alles ten behoeve van de ‘staatsveiligheid’!

  Het taalgebruik van de machthebbers is ‘Orwelliaans’. (In zijn roman 1984 beschrijft Orwell een totalitaire overheid die probeert de gedachtengang van zijn subjecten te controleren).

 8. adc zei:

  Het verwondert mij niets die uitspraak van Buma…..ik kan hem nog niet horen praten…….ik heb mijn twijfels over die man.

 9. Haagse Harry zei:

  Beste “Gelovige” en/of “Ongelovige” Nederlanders,

  Laten wij voor 1 keer de koppen bij elkaar steken en gezamenlijk bidden dat de lang verwachte “BIJLTJESDAG” spoedig aan zal breken.

  Met duizenden zullen we het psychopathische politieke tuig en hun familieleden vervolgen, totdat ze van uitputting zich gewonnen moeten geven.

  Tijdens de bijltjesdag wordt er door een volkstribunaal recht gesproken en uitspraken worden terstond plein public uitgevoerd……

Comments are closed.