Een rondje “Trumpologie “

Afgelopen augustus hebben een aantal  Amerikaanse psychiaters zich tot het Congres gewend. Zij waarschuwden tegen het beleid van President Trump en de “alarmerende patronen van ongecontroleerd, meedogenloos en narcistische gedrag”. Een paar dagen geleden verscheen de bloemlezing “The Dangerous Case of Donald Trump”, waarin 27 Amerikaanse psychiaters hun ongerustheid uiten over de man in het Witte Huis.

Het werk stond enige tijd  in de top 10 van Amazon in Amerika, maar het is slechts de meest recente aflevering in een reeks publicaties waarin Amerikaanse psychiaters en psychologen hun beklag hebben gedaan over de gemoedstoestand van Trump in de afgelopen maanden. Veel van de medewerkers aan de publicatie zien in Trump een ernstig gevaar voor democratie en een stabiele wijze van regeren, maar het lijkt er eerder op dat de heren psychiaters kennelijk niet tevreden waren en zijn, met de resultaten van de Amerikaanse verkiezingsuitslag.

Nu is het niet de eerste keer dat de “wetenschap “zich buigt over de psychische gesteldheid van Amerikaanse presidentskandidaten. De laatse keer dat dit gebeurde kwam het ze echter duur te staan, want toen 1189 psychaters in een vaktijdschrift de toenmalige kandidaat Barry Goldwater ernstige mentale tekortkoningen toedichtten, deze echter geen president werd maar de psychiaters wegens laster en smaad aanklaagde, besloot de vereniging van Amerikaanse “shrinks ” hun leden een soort gedragscode op te leggen, om herhalingen te voorkomen.

Dat is dus niet helemaal gelukt, maar voor diegene die denkt na de publicatie gelezen te hebben, dan moeten wij die teleurstellen. De heren komen niet erg veel verder dan de bekende clichés . Het gaat voornamelijk om het narcisme dat iedere politicus (a) al snel ontwikkelt als zij eenmaal aan de macht zijn, waarbij dit niet persè een president hoeft  te zijn. Voorbeelden zijn er ten over, Frans Timmermans, Mark Rutte, Angela Merkel, Emannuel Macron , maar ook de talloze baasjes die de EU gebouwen in Brussel bevolken.

Maar zoals blijkt hebben de heren psychiaters zich deze keer niets van de gedragscode aangetrokken .  Tijdens de conferentie “Een waarschuwingsplicht” van de Yale Universiteit in het voorjaar, die speciaal voor dit doel werd bijeengeroepen, betoogden zij dat het gevaar van Trump te groot was om stil te blijven. “U hebt de plicht om te waarschuwen”. Tijdens de bijeenkomst werd ook het eerder gemoreerde boek gepresenteerd.

De geschiedenis zal geen genade hebben voor een beroep dat de opkomst van een Amerikaanse Hitler met zijn stilte heeft geholpen”, schrijft klinisch psycholoog John D. Gartner. Daarnaast hebben de organisatoren een  petitie website opgezet waarop bijna 68.000 zgn. deskundigen konden tekenen om aan te tonen dat Trump een gebrek aan geestelijke gezondheid heeft en uit zijn ambt dient te worden gezet.  De beoogde 75.000 handtekeningen zijn nog niet gehaald , maar op het moment dat wij dit artikel schrijven staat de teller op 67.920.

De machten en krachten van de Amerikaanse tegenstanders van Trump laten geen enkel drukmiddel onbenut om de huidige president af te laten zetten en hiertoe zijn in Amerika alle middelen geoorloofd.

Zijn er nog psychiaters in Nederland die iets dergelijks zouden willen proberen en dan liefst voor het hele huidige kabinet  !  🙂

 


2 Reacties

 1. AllIWant zei:

  Kort: meneer Trump beloofde dat hij het ‘moeras’ zou droog leggen.
  Hij is nu exact één jaar in functie en maakt intussen zélf deel uit va het ‘moeras’.
  Dat heeft ongetwijfeld zijn ‘houdbaarheid’ aanzienlijk verlengt.

 2. Axel zei:

  Ach ja,…de linkse lutsertjes.

  Tijd om deze linkse pseudo- of beter nog wannabe ‘wetenschappertjes’ even te herinneren aan het volgende;

  “…..In tegenstelling tot de geneeskunde is de psychiatrie niet gebaseerd op enig wetenschappelijk onderzoek en/of objectieve tests.

  Als men een psychiater vraagt naar de oorzaak van een geestelijke stoornis, de werking van een voorgestelde behandeling of om een objectieve test om de gediagnosticeerde “stoornis” vast te stellen, zal hij moeten toegeven dat hij dit allemaal niet weet en dat er geen objectieve testen bestaan om geestelijke stoornissen vast te stellen. Hij zal echter niet schromen om wetenschappelijk klinkende termen als “evidence based”, “chemische onevenwichtigheid in de hersenen” of “serotoninetekort” etc. te gebruiken om eenieder te overtuigen van de wetenschappelijkheid van zijn ‘diagnoses’ en ‘behandelingen’….”

Comments are closed.