Geheimzinnige ziekte in Brussel dreigt Europa te vernietigen

Dat in Brusseleen geheimzinnige ziekte heerst die met name de hersenen van EU politici al sinds geruime tijd heeft aangetast, zal geen nieuws voor u zijn. Toch blijft het interessant de opborrelende  ( nee, geen grapje met verwijzing naar de wandelende drankfles Juncker ) symptomen regelmatig aan het licht te brengen, zoals ook nu weer, nu de Griekse EU commissaris voor o.a. vluchtelingezaken Dimitis Avramopoulos  op 15 november een toespraak hield waarvan wij de meest relevante zinnen  wij voor u vertaald hebben. Geachte aanwezigen,

Vandaag presenteren we de  vooruitgang die we hebben geboekt bij het beheer van migratie op alle fronten. Het totale aantal aankomsten langs de belangrijkste migratieroutes is met 63 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, en we proberen geleidelijk de crisismodus te verlaten.

Dat betekent niet dat we zelfgenoegzaam moeten worden ( redactie : zou dat nog kunnen ? )  of dat ons werk voorbij is. Het feit dat de migratiestromen zijn teruggelopen, mag ons niet doen vergeten dat migranten in Libië in een verschrikkelijke situatie terecht zijn gekomen. ( Redactie , Ha , daar komt het )

Ik deel de zorgen die over Libië worden geuit volledig. Dat is precies de reden waarom de EU op alle fronten optreedt. Onze belangrijkste prioriteit is en blijft het redden van levens en het garanderen van een menselijke en waardige behandeling van alle migranten, ongeacht hun status.

Op dit moment krijgen duizenden migranten in Libië medische hulp en basissteun van internationale organisaties als IOM en UNHCR, dankzij onze 90 miljoen euro uit hoofde van het EU-Afrikatrustfonds voor Afrika.  ( redactie:die NGO’s moeten ook leven )

 Nu de stroom vluchtelingen is  afgenomen, moeten we allemaal dringend meer investeren in juridische trajecten. Daarom ben ik blij dat ik meer dan 34.400 toezeggingen tot hervestiging heb ontvangen naar aanleiding van mijn oproep van veel lidstaten vorige maand, en ik dring er bij de andere lidstaten op aan om dit spoedig te doen.

Bovendien zijn sinds 2015 meer dan 25 700 personen gehuisvest naar de EU. Tegelijkertijd willen we hulp bieden aan mensen die geen bescherming nodig hebben om naar huis terug te keren, vooral als ze gestrand zijn in Libië.

 

Twee jaar na de oprichting van het EU-trustfonds voor Afrika ondersteunt het EU-trustfonds voor Afrika de economische ontwikkeling en het migratiebeheer in landen die te maken hebben met crises van verschillende aard, waarbij programma’s ter waarde van bijna 2 miljard euro tot nu toe zijn goedgekeurd.

In Turkije ligt de EU goed op schema om de 3 miljard euro van de Vluchtelingenfaciliteit eind 2017 in te krimpen. Een miljoen van de kwetsbaarste Syrische vluchtelingen ontvangt nu maandelijks elektronisch geldoverdrachten en bijna twee miljoen mensen zullen binnenkort van de gezondheidszorg kunnen profiteren.

Door al onze acties is het heel duidelijk: Europa is geen fort en we blijven een veilige haven voor degenen die bescherming nodig heeft. Maar om ervoor te zorgen dat we onze normen kunnen blijven naleven, kunnen we alleen bescherming bieden aan degenen die dat nodig hebben. Degenen die geen verblijfsrecht hebben, moeten worden teruggestuurd. De terugkeerpercentages op EU-niveau blijven echter nog steeds onbevredigend, met name ook in het kader van de verklaring EU-Turkije

Nu de situatie geleidelijk aan stabieler is geworden, is het tijd om vooruitgang te boeken en onze migratie- en asielstelsels structureel te verbeteren, met het oog op de toekomst. De uitgebreide hervorming van ons asielstelsel en Dublin zijn van essentieel belang.

Als er iets duidelijk is, is het dat we onze deuren niet sluiten.  Maar we willen een goed beheerde, ordelijke, veilige en eerlijke migratie.

Dank u wel.

Moeten wij hier nog iets aan toevoegen ? Zet de deur maar vast weer open voor zover u hem op een kier gezet had, de schoorsteen van de zieligheidsindustrie deelnemers moet blijven roken.  Zou u van deze meneer ooit iets aan uw deur kopen ?

 

 

 

 

 


1 reactie

Comments are closed.