Gelukszoekers in Nederland, het geld verslindende kwakkelbeleid van het COA

De coördinatie tussen de verschillende overheidsinstanties laat nogal wat te wensen over. Nu hoef je bij de overheid, nationaal of lokaal ook niet zo goed op samenwerking te letten, niemand die je op resultaten afrekent en er altijd  geld in overvloed is , kortom waar zou je je druk om maken, het gratis pretpark van de ambtenarij. Hier een goed voorbeeld :

Asielzoekerscentrum Zutphen krijgt een grotere capaciteit. Het aantal bedden van het AZC aan de Voorsterallee wordt uitgebreid van 400 naar 500. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloot tot de uitbreiding omdat er momenteel meer vluchtelingen naar Nederland komen dan begin dit jaar werd verwacht. Bericht gelezen op 10.11.17

Op dit moment bevinden zich volgens een COA woordvoerder rond de 21.000 vluchtelingen in opvang, waarvan inmiddels 9.000 een verblijfsvergunning hebben en dus wachten op een woning, die hen volgens de door Den Haag aan de gemeenten opgelegde regels binnen 3 maanden ter beschikking gesteld moet worden., waarbij gelukszoekers met een zgn. status bij het verkrijgen van een sociale huurwoning voorrang krijgen boven de gewone Nederlanders. Hier is duidelijk sprake van discriminatie, maar hebben wij nog geen Nederlander zien klagen bij het Hof voor de Rechten van de mens.

Wij gaan even terug naar terug naar september 2016 een jaar geleden toen wij  bij Omroep Gelderland het volgende lazen :

Drie opvangcentra voor vluchtelingen in Gelderland staan leeg. De gebouwen zijn door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) volledig ingericht, maar de 1200 bedden worden niet gebruikt.

Het gaat om opvangcentra in Apeldoorn, Warnsveld en Velp. Er komen dit jaar veel minder vluchtelingen naar Nederland dan verwacht en daardoor staan er steeds meer gebouwen leeg.

Eind vorig jaar kwamen gemiddeld per maand ruim 1.200 mensen naar Nederland. De laatste maanden ligt dat aantal op ongeveer 1.500.

Leegstaande opvangcentra in Gelderland

– Apeldoorn: 600 bedden
– Warnsveld: 400 bedden
– Velp: 204 bedden

Het asielzoekerscentrum aan de Arnhemsestraatweg in Velp ging pas twee maanden geleden open, maar er heeft nog nooit één vluchteling in het pand geslapen. Ook de centra in Apeldoorn en Warnsveld hebben nog niemand opgevangen.

Begrijpt u het nog ? Navraag leerde dat de bovengenoemde 3 locaties nog steeds ruim onderbezet zijn. Zou het voor gelukszoekers te moeilijk en vervelend zijn om in plaats van Zutphen elders te worden ondergebracht ?

Trouwens de door de verschillende overheidsinstanties gepubliceerde cijfers zijn zoals wij ook reeds vaker schreven in hoge mate onbetrouwbaar en… bovendien niet in overeenstemming met elkaar, zodat er een uiterst verwarrend beeld ontstaat hoeveel nieuwkomers Nederland binnen komen.

En trouwens, met de oorlog in Syrië waarover een dezer dagen nog  meer als aflopende zaak, hoe kan het dat SyrIërs nog steeds te grootse moot vormen van de wat nu wel echt zeer duidelijk mag zijn GELUKSZOEKERS ?

De Syriërs die echt van huis en haard verdreven zijn, staan te trappelen terug te keren, en beleven daartoe meestal in opvangcentra in de buurt, zoals Jordanië. Diegenen die de voorkeur gaven aan Europa, werden aangetrokken door de sociale welvaart en zijn dus meer economische vluchtelingen dan wat je je normaliter onder een vluchteling voorstelt. Echter slechts een 30 procent van de hier en elders in de EU verblijvende personen zullen ooit gaan deelnemen aan een economisch proces en een bijdrage gaan leveren tot hun bestaan.

De invloed en opgebouwde macht van de vluchtelingen lobby en industrie is inmiddels door falend beleid van de elkaar opvolgende kabinetten zo gestegen, dat hier miljarden in om gaan met de overheid,  dus u als belastingbetaler,  als betalingsgarantie voor NGO’s, onroerend goed bazen, cateringbedrijven, toeleveranciers van allerlei mogelijke huisraad, adviesbureaus en niet te vergeten advocatenkantoren. Deze zullen er alles aan doen hun “handel “veilig te blijven stellen.

De voorwaarden waaronder asiel kan worden aangevraagd en in het merendeel van de gevallen ook wordt verleend, zijn dermate opgerekt, dat in feite je maar bij het kleinste pijntje dat je dwars zit, je een poging kunt wagen en deze in ruim 70 procent van de gevallen gehonoreerd ziet, waardoor het lui-lekker-land leven kan beginnen.  De niet toegelaten gelukszoekers hebben dan nog altijd de mogelijkheid om via gratis juridische hulp hu procedures in veel gevallen tot 3 jaar of meer te rekken, inmiddels zich eens grondig medisch te laten onderzoeken, of indien er een reeds in Nederland als statushouder geregistreerde persoon te vinden is, hiermee een kind op de wereld te zetten, waardoor de uitzetting weer vertraagd of zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

Een hopeloze zaak zo langzamerhand, waar geen kruit tegen gewassen blijkt te zijn.

 


2 Reacties

  1. Tonnie zei:

    ut lijkt wel onkruid….. ja dat is het ook iedereen profiteert en het volk wordt weer aangeslagen door de regering…… want die hebben nog steeds teveel bv margarine en een zorgverzekering die onbetaalbaar is. BTW OMHOOG en DIVIDEND BELASTING moet WEG haha wie is weer de lul???? PINOKKIO? NEE wij.

  2. Theo Hofman zei:

    Goed dat dit inmiddels bijna vergeten onderwerp weer eens op de kaart wordt gezet.

    Maar het Brusselse gezwel geeft nu aan, alle problemen met “vluchtelingen” te kunnen oplossen door middel van het voorstel, een noodzakelijke verhoging van het budget van 140 miljard naar 280 miljard te laten plaatsvinden.

    Dat plan zal natuurlijk doorgang vinden en onze “vertegenwoordigers” gaan zich gedragen als marktkooplui schreeuwend in hun markthal en zo zal de éérste budgetverhoging wel wat minder zijn maar wel doorgaan, omdat er zo veel Europese burgers zijn die Brussel (nog steeds) een warm hart toedragen.

Comments are closed.