1.380 gedetineerden met buitenlandse achtergrond krijgen een inreisverbod

Sinds 1 mei dit jaar kregen 1.380 gedetineerden een inreisverbod op het moment dat ze de gevangenis mochten verlaten. In 293 gevallen ging het om een verbod van 10 jaar of langer, een verdrievoudiging in vergelijking met vorig jaar.

Verrast ging onze redacteur rechtop zitten. Was er dan toch eindelijk een doorbraak in het Nederlandse knuffelbeleid van  criminele 1e, 2e, 3e en gelukszoekers bereikt ? Waren de Kamerleden van GL, PvdA, CU, SGP, D66, CDA en…. VVD … even niet aanwezig en hadden Thiery Baudet en Geert Wilders daar gebruik van gemaakt en een hoofdelijke stemming aangevraagd, waarna de huidige wet kon worden aangepast ?

Maar voor een dergelijke beslissing is een minister of staatssecretaris met ruggengraad  en ballen nodig en u weet beide eigenschappen zijn in uw totaal Zweeds voorbeeld volgende vaderland  al lang verloren gegaan. Slechts aarzelende ambtenaren die wel eens een stapje hoger willen of hun eveneens in het normale bedrijfsleven mislukte mannen en vrouwen voelen zich tot de politiek en daarmee de baan van kabinetslid aangetrokken. De resultaten zijn dan ook navenant.

Dus !!! moesten wij weer naar België waar “crimefighter ” Theo Francken in zij hoedanigheid als staatssecretaris van o.a. asielzaken voor hen bovengenoemde  resultaat zorgde.  En dan niet alleen, ook de haatprediker van de grote moskee in Brussel die door Francken het land uitgezet zou worden, dat middels een beroep wist te voorkomen, kan binnenkort zijn koffers pakken, daar Francken in hoger beroep is gegaan en hoopt deze Egyptische extremist alsnog verwijderd te krijgen. Verder moet het afgelopen zijn met de financiering van de moskee vanuit Saoedi Arabië, de overheid wil de moskee kopen en daarmee zeggenschap krijgen wat er tijdens de vrijdag fitness oefening door baardmannen zo allemaal besproken wordt.

Door een  strengere vreemdelingenwet, kunnen nu ook gedetineerden met een andere nationaliteit dan de Belgische die België geboren zijn óf die daar voor hun twaalfde aangekomen zijn, uitgewezen worden. Hierdoor zijn er dit jaar al meer dan 40 zware criminelen – onder wie Syriëstrijders – die in België geboren zijn, toch uitgewezen

Daarnaast maakt de nieuwe wet het mogelijk om een inreisverbod van langer dan 10 jaar op te leggen. Dit om te bereiken dat het verbod  in verhouding is  met de straf die de uitgewezenen  kregen, en de criminele feiten die ze gepleegd hebben

En dat brengt ons ook nog even op het voorval in Amsterdam, waar een Palestijn die slechts een tijdelijke verblijfsstatus had een Joodse eetgelegenheid vernielde. Na gearresteerd te zijn werd hij weer vrijgelaten met de mededeling dat hij zich op 20 december voor de rechter zal moeten verantwoorden. Maar de beslissing om de man gewoon weer te laten lopen, voor velen onbegrijpelijk, is de normale gang van zaken in het verouderde Nederlandse rechtssysteem, waar wetten jaren achter de inmiddels geldende feiten en maatschappij aanhollen. Een van de reden om de man tot de 20ste vast te houden zou geweest zijn, indien er sprake zou zijn van vluchtgevaar en probeer dat als OM maar eens aan te tonen. Zeker nadat de dader aangaf niets tegen Joden specifiek te hebben ( waarom dan een Joodse eettent de ruiten in te slaan er waren genoeg andere winkels omheen) en het juist fijn te vinden in Nederland, omdat hier vele geloven vreedzaam naast elkaar leven.

Dan hoort u het ook eens van een ander ! Wat een verachtelijk land!