‘Hoelang nog, Rutte c.s. zullen jullie ons geduld nog op de proef stellen?’

Wij hebben even “leentje buur”gespeeld bij de 20.000 in Brussel verwachte Catalanen, die donderdag in Brussel  voor de onafhankelijk van Catalonië  komen demonstreren . “Hoelang nog,  Juncker, Tusk, Merkel, Macron, en Tajani, zullen jullie ons geduld op de proef stellen?” luidt de slogan die op hun demonstratieborden te zien zal zijn .

Maar hoe lang zullen Nederlanders de steeds meer ondemocratische houding van de Haagse regenten onder leiding van een met alle oranje winden meewaaiende Mark Rutte nog dulden. Komt er geen einde aan het geduld dat in de afgelopen jaren op de proef is gesteld en met het torpederen van de “Refendumwet” nog een extra knauw krijgt en Nederland tot de hekkensluiters in Europa laat behoren als het gaat om wat inmiddels al zijn glans heeft verloren, het woord en de invulling daarvan “democratie “.

De pas op het paard getilde minister Ollogren doet er nog een schepje boven op, pocht met het feit dat haar voorstel dat nu bij de Raad van State ligt, dusdanig is gefraseerd dat de Raad die overigens geen bindende beslissing kan nemen , wel met deze laatste strohalm  waaraan sommigen zich vastklampten als het om democratie gaat/ En zowel Ollogren als ook Rutte maken er geen geheim van de intrekking van de wet op de referenda dient te verdwijnen, zodat Nederland qua staatsbestel weer terugzakt in de jaren einde 1800 toen een man op het strand in Scheveningen aankwam en zich zelf tot koning der Nederlanden uitriep, goedgekeurd door de talloze lafbekken belust op een baantje, iets dat heden ten dage nog steeds van toepassing is.

Wie de politieke situatie in Nederland bekijkt kan zich toch nauwelijks meer aan de indruk onttrekken dat deze weliswaar over ander zaken gaande steeds meer gaat lijken op die in Spanje, nogmaals los van wie er nu gelijk of ongelijk heeft in de wens naar onafhankelijkheid  van de Catalanen.

De verwevenheid van de huidige politieke partijen VVD, CDA, D66 en CU met op de achtergrond de nog steeds volop aanwezige “wensen “van het zgn. vorstenhuis ‘ zorgen inmiddels voor een grotesk aandoende situatie in Nederland, die slechts kan floreren bij de gedoog mentaliteit van de bevolking.

Even een korte oprisping als veilig voor de buis gekluisterd KRO/ NCRV een programma uitzenden over de “Beerput Nederland “, kreten in de trant “wij wisten niet dat het zo erg was” , om daarna na een paar dagen weer in te dutten in de hoop dat het toch niet zo erg is als het lijkt en het excuus dat je er als alleenstaande burger toch niets aan kunt doen. Beide conclusies zijn fout.

De beerput Nederland die wijst op de sinds jaren met medeweten van hooggeplaatste politici plaats vindende milieu overtredingen, is maar een schijntje vergeleken bij de echte beerput Nederland, een combinatie van op hoog en laag ambtelijk niveau plaatsvindende corruptie, fraude, nepotisme en ambtelijke willekeur. Voorbeelden treft u ieder week wel aan, vaak slechts belicht door de alternatieve media , om daarna snel vergeten te worden of slechts indien humoristisch beschreven, te worden afgedaan als een grapje.

Wij zien met de houding van het huidige kabinet een duidelijke schending van de “rechtstaat” en dat zou u zeer ernstig zorgen moeten baren.

 

 


7 Reacties

 1. Sybe Boeinga zei:

  Nog zeer lang durf ik te voorspellen, want zoals de gebeurtenissen in Dokkum aantoonden was er even solidariteit vanuit het Westen , dat daarna zelfgenoegzaam terugzakte op de bank , enige tweets en commentaren, “dat hebben “ze “toch maar even mooi gezegd “en pffff moe geworden door deze heldendaden de greep naar de pils en de chips. De verdeeldheid in Nederland is zo groot, de ongeïnteresseerdheid het zelfde, dat de dictatuur van oranje en de om hun baantjes vrezende politici gewoon doorgaan kan vinden.

 2. Vingerprint zei:

  Klopt als een zwerende vinger, vooral de laatste alinea.
  Oorzaak en gevolg zijn al vaak aan de orde geweest, bijna nog vaker de vraag waarom de mensen het toch allemaal pikken, afgezien van een enkel los item.

  Handvatten in overvloed, maar er is – binnen en buiten e politiek – niemand die het oppakt en daadkrachtig tegengas geeft en blijft geven. Kortom, er is in dit land geen echte oppositie en vooral geen maatschappelijk LEIDERSCHAP om het kartel van de gevestigde macht binnen het wettelijke kader te doorbreken aan de hand van een geloofwaardig alternatief.

 3. Sander Driessen zei:

  Over het ‘koningshuis’ gesproken: Is het u opgevallen dat de handelwijze van fanatieke moslims die hun hobby botvieren op een mens met een ander ‘geloof’ door hen de keel door te snijden en dat deze slachtoffers altijd gekleed zijn in oranje pakken? Wat kan de conclusie hierbij zijn? De kleur oranje deugt van geen kant, dat is mijn conclusie en daar zult u het mee moeten doen.

 4. Loek zei:

  De meeste mensen hebben 15 maart j.l. op de charlatan Rutte gestemd! Dus niet zeuren mensen, het volk krijgt wat het verdiend. (afgezien van de PVV stemmers)

 5. AllIWant zei:

  @Loek: Onzin! Verreweg de meeste mensen hebben juist NIET op Rutte gestemd.
  De versnippering en de thuisblijvers vormen één groot, machteloos protest.
  De vorige regeringscoalitie, inclusief VVD, is bij de laatste parlementsverkiezingen genadeloos afgeserveerd.

  NIEMAND van de burgers heeft de huidige coalitie gekozen of goed gekeurd, evenmin het bijbehorende regeerakkoord.
  Dat heeft de politiek, het partijkartel, er onderling, in geheim overleg, zélf van gemaakt.

  Het enige dat de kiezer mag worden verweten is dat hij nog steeds bereid is tot het afgeven van een blanco volmacht, waardoor minder dan 1% van de kiesgerechtigden het uiteindelijk voor het zeggen hebben in dit land.

  Geen slap fatalisme, maar knokken voor je idealen, voor meer rechtstreekse betrokkenheid van de burger bij het beleid. Te beginnen vóór het behoud van het raadgevend referendum!

 6. Theo Hofman zei:

  Nog heel lang zal de Nedriglander meewuiven met wat hen wordt voorgelegd.

  De persoonlijke schulden zijn te hoog om vrij te kunnen handelen!

  Maar een ieder blij met de beloofde koopkracht verbetering en het bericht dat er tot 2022 maar liefts 520.000 extra banen bijkomen, is iedereen nu in afwachting dat de loonstrookfabrieken hun mediabericht doen uitgaan met de daadwerkelijke financiële vooruitgang, welke u juichend zal onthalen.
  Maar zonder dat daar een vermelding wordt gemaakt van de reeds tot nu toe bekende extra lasten

  Straks is het voor huilen te laat en velen zullen slechts jankend hun lot ondergaan!

Comments are closed.