Referendum ; Zo, en u denkt dat u in een democratie leeft ?

Het is telkens droevig  maar gelijktijdig  ook vermakelijk dat je  in gesprekken vaak hoort , “Ja maar we leven toch in een democratie ?”  Mocht u een dergelijk gesprek bijwonen, instemmend knikken , dan hebben wij slecht nieuws voor U, het antwoord op de vraag luidt namelijk  : NEE !

Voor de nog steeds aarzelende nieuwe bezoeker van GeenNieuws beginnen we nog maar eens bij het  bij het begin .

U gaat naar de stembus voor de verkiezingen, brengt uw stem uit,  u wilt immers trachten  de democratie een steuntje in de rug geven, maar vanaf het moment dat u uw stem heeft uitgebracht is het afgelopen met enige inbreng in wat het woord democratie betekent.  Partij leiders bepalen vanaf dat moment wie u uiteindelijk te zien krijgt als Kamerleden, staatssecretarissen, ministers en…. welke koers die gaan varen, zodat u weinig of niets terug zult vinden van datgene waar u voor staat en uw stem hebt uitgebracht.  Een burgemeester kiezen  ? Het zelfde verhaal , misschien de keuze uit 2 door de gemeenteraad  voorgeschotelde kandidaten en dat was het dan.

Het beste voorbeeld is de 180 graden draai die D66 maakte.  Ooit een voorstander van het referendum – veranderde na het Oekraïnereferendum van mening over raadgevende referenda . In het regeerakkoord kwam zodoende de zin: ‘De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken.’, dit tot volle tevredenheid van VVD, CDA en CU, die toch al geen voorstanders waren.

Opvallend is dat op 14  februari 2013 het juist het kabinet Rutte was die de referendum wet samen met de PvdA invoerde en deze nu weer wil afschaffen. Waarom ?

Nu ligt de zaak bij de Raad van State, die overigens van mening is dat zelfs de voor het afschaffen van de referenda benodigde intrekkingswet onderhevig kan zijn aan… een referendum. Maar D66 minister Ollogren zei in een NOS interview  dat zijn/haar “intuïtie”  zegt dat een referedum over deze intrekkingswet het niet zal halen.

Maar los van het feit dat de overheid de uitslag van een toegestaan referendum toch aan haar laars lapt , de voorbeelden uit de EU treden waarvoor zelfs apart een referendumwet in alle haast door Balkenende c.s. werd geïntroduceerd , het Oekraïne referendum , blijkt dat Nederland bij de 3 hekkensluiters in Europa behoort als het gaat om referenda. Alleen België en Bosnië en Herzegovina hebben namelijk wettelijk geen mogelijkheden voor een landelijk referendum. Noorwegen, Cyprus en Tsjechië hebben dat ook niet, maar daar wordt soms toch op wettelijke basis weleens een referendum georganiseerd. In Nederland kun je alleen een referendum vragen over wetten of verdragen die al door het parlement zijn goedgekeurd, maar nog niet in werking zijn, een extra hindernis en zijn er  zijn een aantal taboe-onderwerpen, zoals het NepKoninklijk Huis  !!!  en de begrotingen.

Ook geen onbelangrijke kwestie: wat doen al die verschillende landen vervolgens met de uitslag van hun referenda? Een meerderheid van de Europese landen ziet de uitkomst als bindend als de opkomst boven een bepaald niveau zit.

Nederland is met Zweden en Finland het enige land waar wettelijk is vastgelegd dat de uitkomst van referenda altijd raadgevend zijn en gelet eerdere resultaten, blijkt dat daar het altijd niet om een bindend maar raadgevend referendum gaat, de regering de uitslag naast zich neer mag leggen en dat ook doet. Een raadgevend referendum is dus gewoon een doodordinaire fopspeen waarmee de burger tevreden wordt gehouden.

Ja, en dan tot slotte het laatste stukje democratie waarvan u misschien denkt over te mogen of kunnen beschikken. In een republiek kan een staatshoofd ten allen tijde worden afgezet. Dit speelt op de achtergrond momenteel in de VS, waar tegenstanders van Trump trachten een zgn. Impeachment , afzetting procedure van de grond te krijgen, ontevreden als zij zijn met het wisselvallige politieke acteren van hun president.

Uw Nederlandse staatshoofd zal dat helaas niet snel overkomen, want onmiddellijk toen Nederland een koninkrijk werd is er middels de Grondwet voor gezorgd dat ook al zou , en daar zijn talloze obstakels in de wet ingebed, er een afzettingsprocedure komen, b.v. door de geestelijke gezondheid van de regerende vorst, hij of zij onmiddellijk na een geslaagde afzetting wettelijk wordt opgevolgd door een nieuwe troonopvolger.

Dit betekent als de Nederlandse burger zou ontwaken en zeggen,  “Ik heb genoeg van alle privileges  die de oranjes telkens weer op nieuw voor zichzelf weten te bedenken”,  en die uit vrees voor zijn baantje braaf door de dienstdoende premier worden verdedigd en opgevolgd, het net op een hardnekkige kauwgom lijkt,  of misschien wat duidelijker een hoop hondenpoep waar u bent ingetrapt en waarvan de restjes slechts met grof geweld kunnen worden verwijderd.

En dat laatste, ach dat zal er niet van komen, want hoe vult de gemiddelde Nederlander zijn tijd als er niet langer gekeken kan worden naar de outfit van Maxima , de jaarlijkse rijtoertjes, het bewonderen van het binnenkort wel landende keunincklijke vliegtuig, ter wille van de schijndemocratie genaamd “regeringstoestel “,   maar zich verbazen over snelle overdracht van hun huizen zo lang die nog belastingvrij zijn van onroerend goed  ? Nee, hoor………… Een land waar de schurkenstreken van Bernhard I zelfs in een TV film werden vertoond en… vergoelijkt , kan het nog het nog triester ?

Democratie in Nederland ?

Nee, gewoon een stel mee blatende schapen, klaar voor welke slachtbank dan ook, zwaaiend naar een familiedictatuur die zijn weerga niet kent!

 


2 Reacties

 1. obsidiaan zei:

  Ze hadden nooit verwacht dat de referendum wet daadwerkelijk toegepast zou worden.
  Geen rekening gehouden met de inventiviteit alhier.
  Dan maar afschaffen.

  hoorde op radio 1 D66 minister Ollogren zeggen dat ze deze wet wilde afschaffen maar daarvoor in de plaats een correctief referendum wil.
  zou het echt!

 2. Vingerprint zei:

  Even schematisch voor de duidelijkheid:

  1. (stelling): “Democratie door middel van het referendum is een bedreiging van de parlementaire democratie”.

  2. Het één, ‘de wil van het volk’, blijkt telkens haaks te staan op het ander, ‘de wil van de politiek’.

  3. Die twee gaan dus niet samen, door de onwil van de politiek om ‘het volk’ rechtstreeks bij de besluitvorming te betrekken.

  4. Wég referendum, wég democratie. Tenzij het volk zegt: “Wég politiek!”

  5. De ‘koning’ heeft het volk nodig, niet andersom.

Comments are closed.