Vrijspraak Julio Poch en de bedenkelijke rol van de Nederlandse staat

Steeds meer vragen duiken op hoe de Nederlandse staat en in wiens opdracht er is gehandeld die ten gevolge had dat  de op dit moment  voorwaardelijk vrijgesproken ( de Argentijnse aanklager heeft hoger beroep aangekondigd) voormalige Transavia gezagvoerder Julio Poch gedurende 8 jaar in de Argentijnse gevangenis heeft gezeten. De Nederlandse staat bood geen enkele noemenswaardige hulp aan, dit in tegenstelling tot de assistentie die wel wordt verleend  aan elke  in buitenlandse hechtenis  gehouden drugskoerier, pedofiel of andere crimineel.

Zaken  die steeds meer vraagtekens opwerpen dan antwoorden.

Vergezeld van zijn vrouw en zoon, die op deze vlucht als zijn co-piloot fungeert vetrekt Julio Poch op 22 september 2009 voor zijn laatste vlucht alvorens hij gepensioneerd zal worden,  vanaf Amsterdam naar Valencia. Niets wijst er op, dat dit zijn laatste vlucht zal worden.   Twee weken voordat Poch deze routinevlucht onderneemt komt er vanaf het KLM hoofdkantoor te Amstelveen ( KLM is het moederconcern van Transavia ) een verzoek aan Transavia  om inzage te krijgen in de vliegschema’s van alle van huis uit Spaans sprekende vliegers bij de dochtermaatschappij ! Dat blijken er hoogstens 4 te zijn. Naar later blijkt wordt deze  informatie wordt doorgespeeld  aan een  Argentijnse onderzoeksrechter die met de zaak Poch wordt belast,  Sergio Torres. Aangenomen mag worden , dat men bij de KLM op hoog niveau op de hoogte was van de op handen zijnde arrestatie.

Torres bezoekt Nederland een of twee maal en de besprekingen in zake Poch worden om onrust te voorkomen telkens gevoerd in het KLM hoofdkantoor.

Zoals later blijkt gaat het om het voorbereiden van een zaak tegen Poch die tijdens een etentje in het Balinese restaurant Gado Gado volgens 3 aanwezige collega’s zou hebben opgeschept over zijn rol tijdens de zgn. dodenvluchten onder het bewind van Videla.  De Argentijnse dictator werd zoals volop in Argentijnse media is geschreven  mede in het zadel geholpen door Jorge  Zorreguieta, die in het bewind Minister van Landbouw werd.

De Nederlandse regering onder premier Kok gaf Professor Baud de opdracht te onderzoeken of Zorreguieta kennis heeft gehad van de zgn. dodenvluchten welke tijdens het regime hebben plaatsgevonden. Dit omdat in 2001 bekend werd dat Willem Alexander zich zou gaan verloven met de dochter van Zorreguieta. Baud was in zijn rapport zeer vaag, uiteraard mocht de rol van Zorreguieta tijdens de vuile oorlog niet te sterk belicht worden, dit in tegenstelling tot wat er in de Argentijnse pers werd geschreven.

Daarbij kwamen ook berichten naar boven dat Zorreguieta de baas was geweest van de Banco National, een witwas bank voor Mexicaanse drugsgelden, waar ook  zijn dochter Maxima een baan had. Zij zou verantwoordelijk geweest zijn voor o.a. het opzetten van een drugskartel geld witwas operatie naar de Cayman eilanden.

Hieruit mag reeds geconcludeerd worden dat het de oranjes alles aan gelegen was, de schone schijn op te houden. Toen de Argentijnse regering ook nog besloot om Zorreguieta te gerechtelijk te laten vervolgen en zijn pensioen te bevriezen, moesten verdere schandalen en acties voorkomen worden.

Nog meer schandalen over toekomstige familieleden dan al in deze oranje familie langzamerhand gebruikelijk waren kon men niet gebruiken.

De Argentijnse regering begon in die tijd met het verwerken van de gevolgen van de dodenvluchten, die dankzij de elke zondag gehouden optocht van de “dwaze moeders ” in Buenos Aires steeds meer  in de belangstelling kwamen en er werd gezocht naar de mogelijke daders, zoals de piloten die de vliegtuigen in deze vluchten had bestuurd.

Julio Poch was weliswaar vlieger geweest bij de Argentijnse Marine, maar kon gelet de kennis die daarvoor nodig was nooit een van de voor de dodenvluchten gebruikte toestellen hebben gevlogen, zoals iedere ervaren vlieger dat kan beamen.

Toch was het natuurlijk aantrekkelijk om Poch als “zoenoffer”aan de Argentijnen uit te leveren, in ruil voor bescherming van Jorge Zorreguieta en dat leidde tot zijn arrestatie op 22 septmber 2009 in Valencia.

De Spaanse autoriteiten werden door de Nederlanders getipt, Poch bleef in de Spaanse cel, de Nederlandse overheid deed weinig tot niets om een landgenoot vrij te krijgen en aan Nederland uit te wijzen, want daar Nederland geen eigen staatsburgers uitwijst, was een uitwijzing aan Argentinië dan onmogelijk geweest. Spanje deed wat van hen verwacht werd en Poch werd uitgewezen aan Argentinië waar zijn 8 jaar durende lijdensweg begon. En kon er in sommige paleizen in Nederland  weer opgelucht worden geademd, geen vuiltje aan de lucht. Althans dat dacht men.

Hier ging aan vooraf dat een collega van Poch, Jeroen Engelkens, die van tijdens het etentje aanwezige collega’s  over het verhaal gehoord had op aanraden van een zekere professor van Boven aangifte deed bij de KLPD. Van Boven, die nauwe contacten onderhield met Mabel Wisse Smit en haar Open Society hielp Engelkens en ontving in de Nederlandse ambassade in Buenos Aires op 24 september een Argentijnse onder- scheiding!!

Een voormalige Nederlandse ambassadeur bij de UNESCO  Maarten  Mourik dacht daar anders over, hij was van mening dat Jorge Zorreguieta in Nederland vervolgd diende te worden wegens misdaden tegen de menselijkheid en nam het advocatenkantoor Böhler en Zegveld in de arm om een aanklacht in te dienen. Het Nederlandse OM stelde zich echter niet verantwoordelijk om een dergelijke aanklacht te behandelen, maar nadat de wet was gewijzigd en een uitnodiging om Zorreguieta te laten horen in Nederland  wel had kunnen geschieden, werd  Mourik onder druk gezet doordat hij rechtstreeks door de secretaris van Beatrix werd benaderd en hem in duidelijke taal te verstaan gegeven dat hij zijnenergie maar op een andere wijze kwijt moest zien te raken “.

Zijn zoon Matte, maakte hierover in 2014 een indringede film getiteld “De dwaze zoon” die u kunt zien en beluisteren door deze link aan te klikken. Maar ook Matte werd  zoals hij in de film verteld geïntimideerd door zgn . oranje aanhangers. Scroll door naar 14 minuten.

Het mag dus duidelijk zijn, en deze mening raakt steeds meer verbreid , zoals ook  van een oud Transavia directeur, dat er “vanaf boven af” alles aan gedaan is en nog wordt gedaan om te voorkomen dat Poch terug komt naar Nederland. De vrees dat hij een  zijn procedure tegen de Nederlandse staat zou gaan gaat beginnen, waarbij de rol van oranjes,  de ministers Hirsch Ballin ( Justitie) , Balkenende ,Kok  en andere prominente Haagse politici aan het licht kan komen zal velen zeer onwelgevallig zijn.

Zeker bij de oranjes, die ondanks plomp georganiseerde P.R pogingen telkens weer trachten zich in ene gunstig daglicht te laten plaatsen is nog weer een schandaal erbij een gruwel.

Een prins die dienst deed bij de Waffen SS, een bank oprichtte die weliswaar slechts 2 jaar overeind bleef en die ten doel had de handel met Argentinië te bevorderen, de Lockheed affaire, een andere prins die door het Duitse ministerie van BuZa werd overgeplaatst vanwege naar buiten komende geruchten over zijn reeds in Afrika aanwezige belangstelling voor mannen, een schoondochter vrijend met een drugscrimineel en daarvoor met een Balkan wapenhandelaar, een schoondochter, later op haar druk “bevorderd van prinses tot koningin met  een van witwaspraktijken en misdaden tegen de menselijkheid verdachte vader, terwijl ook zij  daarin een aandeel had, het kan net op en zit men niet verlegen om nog meer rottigheid die wel eens naar buiten zou kunnen komen.

Terwijl een zgn. “Laissez passer” document op een ochtend oor de Nederlandse ambassade in Buenos Aires kan worden afgegeven en Pcch naar huis kan, verschuilt de ambassade zich in mistige verhalen, waarbij er gewezen wordt naar het feit of Argentinië wel zou kunnen toestaan iemand die vrijgesproken is ( overigens nu voor de 2e maal ) maar waartegen de Argentijnse aanklager in beroep zou kunnen gaan , kan vertrekken.

De Nederlandse staat , in opdracht van … , is niet gebaat bij zijn terugkeer, want , de deksel moet stijf op de doofpot blijven, Meer  dergelijke schandalen zouden wel  eens de meest loyale oranje fans  aan het denken kunnen zetten hoe deze familie Nederland in een keiharde houdgreep houdt en anderen dwingt daaraan mee te werken  bevreesd voor hun loopbaan.

 

 

 


8 Reacties

 1. Robert-Panamá zei:

  Een laissez passer heb ik zelf een paar jaar geleden in St. Lucia van de honoraire consul binnen 3 uur verkregen (paspoort verlopen) om naar Trinidad te reizen. Dit stinkt enorm.

 2. AllIWant zei:

  Cynisch, dat de rechtsstaat die de burger moet beschermen tegen willekeur van zijn overheid, wordt aangewend ter bescherming van het staatssysteem (tegen de burger).

 3. Fenny zei:

  Slaap maar lekker verder Nederland met deze zakken vullende criminelen,
  met hun voorouders ging het precies hetzelfde , alles in de DOOFPOT
  De Oranje geschiedenis hield op met Emma en de gorilla Willem drie
  Zij was 20 en hij 60 en hij liep krom van de geslachtsziektes ( algemeen bekend) , hij was een vreemdganger, dus hoezo kinderen maken??? dat gaat dan niet meer.

 4. Vingerprint zei:

  Mooi samengevat, @AllIWant. Hoe paranoïde moet je zijn om zelfs in een ‘raadgevend referendum’ een ‘staatsbedreiging’ te zien en gewoon te verbieden? Pure angst!

  Proces Wilders? Idem dito. Een politiek proces.
  ALLES in dit land verloopt volgens een politiek proces, beheerst door het partijkartel.

  Een ‘parlementaire democratie’? Mag ik even grinniken? 🙂
  De politiek maakt de wetten en keurt die zelf goed. Geen onafhankelijke rechter komt er aan te pas voor een toets aan de Grondwet, behalve als Wilders per ongeluk iets roept.

  Geen nood, als het ‘parlement’ het goed vindt en geen vragen stelt. Het grote publiek is sowieso niet geïnteresseerd.
  Wat doe je trouwens tegen legale illegaliteit?

 5. johandenhaag zei:

  In reactie op Allwant en Vingerprint

  Gisteren nog beerput gezien?

  De overheid is een monster en zijn onderdanen zijn dom en onwetende holbewoners die achter types als Linda de mol met ik hou van Holland aanrennen. Niets zal snel veranderen.

  Ik raad aan

  Geloof in een God van liefde, houdt van uw naaste en koester geen wrok

Comments are closed.