Het goede voornemen van een Nederlandse politicus

Nee, wij zouden niet weten van welke Nederlandse politicus wij dit goede voornemen voor 2018 zouden mogen ontvangen, maar als de winterstorm rond het huis raast, de elektriciteit weer eens is uitgevallen, de straten zijn ondergelopen en de aardbeving in Groningen nog nooit zo sterk is geweest, zouden wij dit met kaarslicht en een potlood namens deze grote onbekende op papier gezet kunnen hebben.

 

2018 Moet nu eindelijk het jaar  worden om definitief afscheid te nemen van de illusies die in de voorafgaande jaren het leven van de Nederlander negatief hebben beïnvloed, de illusie dat het met de toestroom van vluchtelingen vanzelf goed zou komen, mits wij maar hulp bereid genoeg waren, de deuren nog steeds wat meer open zetten en hoopten dat er een prachtige samensmelting zou komen van de eigen Nederlandse mentaliteit en die van vele andere culturen, die zich graag aan ons wilden aanpassen.

Voor velen die het buitenland slechts kennen van een kampeertocht naar België, Frankrijk of zelfs Spanje, Afrika slechts een beeld van strak volgens de toeroperator aaneen geschakelde lokale dansavonden of wilde beesten kijken, waren de voorafgaande jaren prachtige momenten. Wie herinnert zich niet de van blijdschap zich aan dans en gezang te buiten gaande Bible Belt bewoners als er weer een bus met hongerige en te kleden vluchtelingen kon worden opgevangen, die je kon laven met drank en spijzen, zoals de Heer je dat had voorgeschreven.

En Den Haag vond het prachtig. Weg waren de problemen van de vergrijzing of het niet kunnen vervullen van de vraag naar hoog opgeleide nieuwkomers die Nederland zouden redden voor de ondergang. Alles gevolgen van een door de linkse knuffelaars en een aan chantage toegevende Markje Rutte, die zonder hulp van de PvdA al gedurende Rutte 2 zijn afscheid had kunnen nemen.

Wie waarschuwde voor een stijgende criminaliteit, een nog sneller stijgende uitgavenpost voor steun, een groeide onveiligheid op straat, werd weggezet als xenofoob, racist of anti moslim.  Nu weten wij dat deze waarschuwingen wel degelijk juist bleken te zijn, maar los van wat gesputter in de Tweede Kamer van de PVV zonder echter met daadkrachtige uitvoerbare voorstellen te komen, vond de politiek het wel goed zo.

Nee, het ging immers om mensen en geen nummers, die bescherming nodig hadden en zochten. Dat deze zoektocht ze steeds weer naar de zelfde landen leidde en b.v. niet naar landen waar de politiek deze invasie met stijgende zorg had waargenomen en trachtte zich en hun burgers tegen te beschermen, dat was een bijkomstigheid en weer slechts een teken van xenofobie.

Dat het echter hoog tijd wordt om te accepteren dat “de vluchteling “in feite bijna niet bestaat, een te verwaarlozen percentage is van  mannen, vrouwen, kinderen, opa’s en oma’s die zich aangetrokken worden tot een zorgeloos leven , betaald door een gemeenschap waaraan zij zelf nooit een economische bijdrage zullen leveren , maar deze onevenredig extra zullen belasten, dat schijnt nog steeds niet tot de politiek te zijn doorgedrongen.

Vluchtelingen of  zij die bescherming zoeken,  die namen  dienen gewijzigd te worden in “migranten”, mensen die aankloppen, die al de moeite genomen hebben ook al is het gebrekkig  onze taal te leren, zodat mits zij over in ons land benodigde kwalificaties beschikken om dan na een korte integratie periode volwaardig deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Als voorbeeld kunnen wij terugzien naar Portugezen, Italianen, Spanjaarden, Hongaren, Vietnamezen, en natuurlijk de talloze spijtoptanten uit voormalig Nederlands Indië. Liep dat allemaal geheel geruisloos ? Nee, maar de chaos, criminaliteit, onveiligheid, het lastig vallen van de bevolking op een schaal zoals die nu plaats vindt, was onbekend.

Daar ligt de taak van een regering met verantwoordingsbewustzijn , die net als in de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland van te voren aangeeft, wie en wat ons land nodig heeft en niet acteert als sluiswachters die beide poorten niet meer dicht willen krijgen.

Grenzen dus hermetisch sluiten en busladingen vol afgewezen vluchtelingen terug sturen ? Een illusie van een partij die daar nooit zelf enige verantwoording voor zal hoeven te nemen. De filters voor de toelating van vluchtelingen echter aanpassen en niet laten leiden door kerken en hun inkomsten verminderend ziende zieligheidsindustrie medewerkers, maar helaas daar gaat het om en spijtig genoeg hebben wij in Nederland deze politici niet in huis.

Moeten de burgers dus de politiek zien te overtuigen van hun gelijk en ze tot actie dwingen ? Met de al eeuwen oude  verdeeldheid tussen Nederlanders onderling zal dat voorlopig niets worden. En mocht het moment wel aanbreken, dan is het waarschijnlijk al te laat.

 


1 reactie

  1. andre zei:

    mijn oma heeft in wo2 een gezin opgevangen uit arnhem hun huis was kapot gebombardeerd en dit ging op vrijwillige basis met een mini bijdrage van de gemeente wat niet eens de kosten dekte maar om te helpen heeft ze deze mensen onderdak gegeven en dit gezin is op een gegeven moment ook weer vertrokken nadat ze weer op eigen benen konden staan, de vriendschap is altijd gebleven. Ook kreeg ze een duitse officier ingekwartierd dit was niet op vrijwillige basis maar die vond het allemaal wel prima en zat zn tijd uit en vertrok ook weer toen zn tijd erop zat. De afrikaners die de eurozone ingedragen worden hebben niets kunnen niets en willen niets, ze kunnen niet eens op een toilet zitten en schijten je hele boel onder.

Comments are closed.