De media ontlopen hun verantwoording en u vindt het wel best .

In de turbulente tijden die wij momenteel meemaken, een steeds meer gewelddadige maatschappij, een overheid die op slinkse wijze tracht haar verantwoording te ontlopen, de aanhoudende vreemdelingencrisis, is het de taak van de media als veilige bakens u door de chaos te loodsen. Spijtig genoeg , en wij kunnen dit niet genoeg blijven herhalen, verzaken de NEDERLANDSE media hun taak volledig.

Dit betekent dat met halve of volledige onwaarheden, samenzweringstheorie zoekers, fantasten, en zij die slechts via de social media aan een half woord genoeg hebben om hun mening over van alles en nog wat te hebben en deze dan boosaardig te spuien, indien schrijvers een andere mening hebben, zijn wij terecht gekomen in een chaos, verwarring en oplopend ( verbaal ) geweld.

Slechts weinige columnisten in ons land hebben nog de moed  om goed onderbouwd nieuws te brengen, een opinie stuk te schrijven en daarmee spelen zij een belangrijke sociale rol in de samenleving, die echter spijtig genoeg vaak door ongenuanceerd geschreeuw overstemd wordt. Veel lezers zijn van mening dat indien een opinie aan het world wide net  wordt toevertrouwd de schrijver zelf mee voorop moet lopen om b.v. tijdens een demonstratie deze opinie te verdedigen.

In deze tijd waarin de aandacht van lezers getrokken moet worden door inhoudelijk op zaken in te gaan, waarna de lezers het met de inhoud eens of oneens kan zijn, beperkt zich tot iets voor zover je dat nog “lezen” kunt noemen want de aandacht van de lezer richt zich tot de eerste woorden of zinnen van een artikel of de kop daarvan om daarna een mening te vormen en deze met verbaal geweld te uiten.

De mening van conservatieve schrijvers nog door en door getraind in het schrijven van artikelen gebaseerd op feiten, wordt nauwelijks nog gewaardeerd en moet daarom worden afgekraakt. Echter juist deze stukken vormen een krachtige rol voor democratie en economie, verdwijnen echter juist door het slechts oppervlakkig opnemen van de inhoud  in het virtuele heelal.

Een goed artikel trekt mist, niet voorzien van een  sensatie achtige kop slechts een klein deel  lezers,  die nog wel de tijd en moeite nemen er eens voor te gaan zitten. Een bekende Duitse krant,  plaatst bovenaan hun artikelen  de gemiddelde benodigde leestijd en kwam tot de conclusie dat artikelen die meer dan 2 minuten leestijd vergen slechts door de “liefhebbers “worden bezocht.

Dat betekent dat bij een kwalitatief goede site, men zich tevreden zal stellen met eveneens kwalitatief goede lezers en dat men streng met de modereren om zal  moeten gaan om de kwaliteit van deze lezers te behouden. Artikelen dienen te informeren en overtuigen, ze moeten soms prikkelen om de lezer te laten zien dat een bepaalde situatie of ontwikkeling niet een op zich zelf staand fenomeen is, maar altijd een actie of reactie is op zaken die eerder hebben plaatsgevonden , of waarvan de schrijver meent dat zij gevolgen kunnen hebben. Een heldere en duidelijke blik op het wereldgebeuren is noodzakelijk. Dat laatste is inmiddels in Nederland volledig weggevaagd, genivelleerd. Wie de grootste schriftelijke “bek” heeft, scoort het hoogst, waarna de schare lezers weer door trekt naar de volgende sensatie.

Want , lezers de vraag is, “waar gaan wij met z’n allen nu naar toe”, woorden ook al eens gezongen door Wim Kan, voor velen van u misschien een onbekende Nederlander.

Wij vrezen het ergste. Ondanks dat wij in een tijd  leven waar wij het er tot nu toe beter vanaf gebracht hebben dan in  de crisis van de jaren ’30, geldt nog steeds de stelregel dat de crisis een gevolg is van politiek wanbeleid dat tot op de dag van heden voortduurt. Het publiek , dus ook u, heeft het vertrouwen in de overheid en haar maatregelen verloren. Personen waarop in ons land de hoop was gevestigd , zelfs tot aan de op dat moment regerende vorst toe, hebben het jammerlijk en soms liederlijk af laten weten. Dat falen heeft geleid tot het ineenstorten van het vertrouwen, zeker als Jan met de pet de ellende zag en ziet aankomen, maar wiens mening als “dom “wordt afgedaan.

En op dat moment  zouden de MSM in actie moeten komen door hier op te wijzen. Echter wat gebeurt er ? Zalvende worden en teksten om de zweren te bedekken, goed te praten of in Nederlands te “polderen”. De media bang voor een overheid die hen niet meer zal voorzien van “informatie”,  zal het hoofd buigen en u voorzien van die door velen overigens gewenste roze deken. Immers het is leuker om te lezen dat het goed gaat, dat u allen zich niets laat aanleunen, dan de realiteit onder ogen te zien en te accepteren dat u in een land leeft waar iedere vorm van spirit en democratie verdwenen is.

Een land waar leraren die willen staken eerst willen weten of zij hiertoe geen vrije dag hoeven in te leveren en of het vervoer naar Amsterdam gratis is inclusief het natje en droogje.

Groningse boeren die hun tractoren van Groningen vooraf aangekondigd per dieplader naar Den Haag te laten vervoeren, zelf in de bus zittend, dan geweerd worden om zelfs met TWEE tractoren de beloofde Vijverberg te benaderen , waarna zij spreken over een succesvolle demonstratie, het is nauwelijks voorstelbaar. Toen wij beelden lieten zien aan enige van ons bevriende Duitse en Franse agrariërs was het bulderend lachen tot ver buiten het huis te horen. Duitse agrariërs reden van Hamburg naar München op hun trachtoren, hun Franse collega’s van Bordeaux naar Parijs. Zij konden zich na het tonen van de Nederlandse beelden dan ook nauwelijks voorstellen dat het hier om een serieuze poging tot demonsteren ging, los van het feit dat je nooit gezamenlijk een stad van een zijde binnen moet rijden.

En de media zwegen, bang voor hun hachje, waarmee de antidemocratische krachten in de maatschappij uitgaande van de zittende regering weer eens ruimschoots de baan kregen om verder te gaan met desinformatie en nivellering, die u zich uit gemakzucht graag aan laat leunen.

Let wel ook in de jaren ’30 en de daarop volgende jaren werd er door overhededen aan desinformatie gewerkt, maar wij weten zeker dat een van de specialisten uit die tijd , Joseph Goebbels, jaloers zou zijn geweest over wat er zich momenteel in Nederland afspeelt.  En juist nu is het voor de overheid  dankzij de virtuele communicatie makkelijker om de menigte te bespelen en… zou het voor de menigte mits zij daartoe bereid tonen makkelijker zijn deze halve waarheden die hun leven beïnvloeden, te doorzien.

Nederland schuift op naar links en dat gaat sneller dan u denkt. Er is in feite geen enkele politieke partij meer in Nederland die rechts is. De VVD als bewaker van law en order is verworden tot de blinde zwerend darm van de PvdA ( Rutte 2 ) en inmiddels CDA, D66, SGP en CU.  Het FvD doet nog pogingen om dat tij enigszins te keren, maar ook daar hebben wij onze twijfels over. De door velen nog steeds als redder beschouwde aanvoerder van de PVV, Wilders mag zich inmiddels wel als een van de meest opportunistische politici van het land rekenen.

De liberalisering van de handel wordt ondanks anders luidende berichten zeker vanuit Brussel steeds meer in de kiem gesmoord. Links voert weer het hoogste woord, misschien voorlopig met uitzondering van de VS, maar ook in het VK zien we een verschuiving naar links, een droom die ook vanuit Brussel wordt gepredikt. het zou ons dan ook niet verbazen als wij in de komende jaren een heropleving zullen zien van een “Marxistische “economie en samenleving.

Het BBP van de gemiddelde “Europeaan “ligt momenteel nauwelijks hoger dan voor het begin van de crisis in 2008 , maar regeringen doen er alles aan om de burger voor te houden dat het nog nooit zo goed is gegaan, terwijl het ontslagen regent en de ene winkelstraat na de andere er uit ziet als een slecht verzorgd gebit met vele lege plekken.  Deze heilloze politiek heeft ons een zelfs in het kleinste huishouden zeer veel geld gekost, en kijkt u naar uw eerste loonbriefje in 2018 en naar de inmiddels gestegen prijzen, dan weet u dat de politiek u voorliegt en bedriegt .

Daarom is het broodnodig dat u uw ramen opent voor datgene wat men in o.a. den Haag liever niet wil dat u het weet. Doe er iets aan, wees selectief, vorm uw eigen mening, bespreek deze met anderen en u zult merken dat er onverwacht meer mensen zijn die er net zo over denken als u.

 

 

 

 

 

 

 

 


5 Reacties

 1. Tonnie van der Heijden zei:

  We gaan niet meer stemmen op dat tuig ik stem op mezelf.
  Geen politieke leugens
  Geen NEP koningshuis
  Geen NEP Europa
  Geen NEP Nieuws
  Geen Pedofieli
  Geen moorden na pedofili
  Geen rechters die nix met RECHT te maken hebben
  Geen Gemeentes die er met de pet naar gooien als het OVER HULP gaat
  Geen veel te DURE ZORGVERZEKERING die je uiteindelijk toch weer terug betaald (TOESLAG)

 2. Theo Hofman zei:

  Van A tot Z de enige en juiste zienswijze op het hedendaagse!

  Maar zoals aangegeven is dit o zo de waarheid artikel langer dan de maximale 280 twitter tekens, komt niet binnen na een PIEPje of een RINKELtje en wordt een lezer óòk nog eens aangezet tot (langer) LEZEN!

  Misschien is het een tactiek om hetzelfde artikel over twee maanden nog eens te plaatsen en wellicht gaat er dan bij velen een lampje van herkenning branden (omdat ze het begin ergens van herkennen) en is de interesse gewekt om dan een stukje verder te lezen.

 3. Johan P zei:

  En het einde is nog lang niet in zicht.
  De media heeft zichzelf afhankelijk gemaakt van de overheid is daardoor niet langer in staat, noch bereid, om de overheidsstandpunten onder de loep te nemen en het falen bloot te leggen.
  Daarnaast is er door de schaalvergroting op nationaal niveau eigenlijk geen echte concurrentie meer. De meeste dagbladen zijn onderdeel van 2 concerns en de teksten in het gros van de artikelen zijn exact hetzelfde, direct overgenomen uit een persbericht zonder enig spitten en zonder enig commentaar. Neem 4 landelijke dagbladen en neem de artiekelen door en het valt op dat er maar bar weinig verschil is.
  De regionale bladen kunnen niet tippen aan de grotere nationale bladen, en bieden dus geen hulp.

  Hetzelfde met veel van de nieuwszenders. Er zijn dan wel verschillende zenders, maar wederom zijn veruit de meeste eigendom van hetzelfde concern, dus erg veel variatie in het nieuws dat wordt gebracht is er niet. En ondanks dat deze zenders commercieel zouden zijn, doen ze weinig anders dan de overheidsstandpunten te echo-en.
  Slechts een deel van de kleinere, alternatieve media hebben het lef meer naar de praktijk te kijken en ook de mening van de burgers weer te geven, maar worden daardoor meteen weggezet als extreemrechts of russische propaganda of als fakenews, dit ondanks het feit dat er vaak meer verifieerbare feiten worden gebruikt dan de reguliere media gebruiken. Feiten zijn allang niet meer belangrijk, alleen de door de overheid (EU) gewenste versie is nog acceptabel. Het is alsof de politieke clic in Brussel Orwels ‘1984’ heeft gelezen en het als handboek heeft gebruikt ipv als waarschuwing.

 4. nobody zei:

  Het is vanuit mijn hart wat u hebt geschreven, het lijkt een vuurkorf waar je wat in gooit en dan toekijkt hoe het langzaam versmelt.

 5. jeanine zei:

  uit een verleden dat bestaat uit roof, moord en verkrachting KAN ook niets goeds voortkomen. De Nederlander is totaal gehersenspoeld en inderdaad een ONDERdaan geworden. IK ben weg gegaan en dat voelt héél goed.

Comments are closed.