Politieke correctheid is funest voor de samenleving

Hoe dien je om te gaan met “politieke correctheid” een fenomeen dat zich inmiddels meester heeft gemaakt van een groot deel van beslissingen  die de nationale, regionale en lokale overheden en niet te vergeten rechters rechts in Nederland haast dagelijks maken ?

Politieke Correctheid of zoals wij het verder in dit artikel zullen noemen PC is in Europa en zeker ook in ons land een zich snel voortplantend euvel een soort kwaadaardig onkruid, waarbij elke soort van open discussie waarin “het hard geven” en als reactie “hard nemen” de meest essentiële  voorwaarden voor zijn, in de kiem worden gesmoord. En u weet wat er met dit soort onkruid veroorzaakt, of het nu uw tuin is of gewoon een op het balkon geplaatste bloemenbak, de door u met veel moeite geplante of gezaaide  bloemen heesters of  sierstruiken, de open discussie ,  gaan een langzame maar onherroepelijke dood tegemoet.

De PC is mede vanuit de VS al jaren geleden over komen waaien. Door de sociale vooruitgang manifesteerden veelal leden van zgn. minder- heidsgroeperingen zich tot constante protestfactoren in de samenleving, waarbij er altijd werd gewezen op de “Freedom of Speech “zoals die in de Amerikaanse grondwet ligt verankerd.

Het resultaat  was, dat bij voorbeeld  de leiding van universiteiten om reden van politieke correctheid deze personen steeds meer  met fluwelen hadschoenen gingen aanpakken om maar vooral  andere collega’s en zeker de studenten niet te kwetsen.

In de gewone maatschappij zagen wij een soortgelijke ontwikkeling. Dezelfde groepen die inmiddels door velen terecht als querulanten werden betiteld meenden om boven aangevoerde  redenen, probeerden hun gram te halen door demonstraties,  of het verstoren van de openbare orde. Dit alles werd door de autoriteiten, die niet beticht wilden worden hard te reageren, wederom met de mantel der liefde bedekt, de PC had voet gevat in de hele samenleving.

Dat uit angst om niet gezien te worden als “law and order ” aanhangers  gaven overheid, universiteit leidingen  steeds meer toe, deden een stapje terug en kwam het tot een weerzien bij de rechter, dan zag je ook daar al haarscheuren optreden in de uitspraken. Waarom je een negatief imago op de hals halen door hard maar rechtvaardig te oordelen, als door een P.C. optreden dat vermeden kon worden ?

De vrijheid van onderwijs, spraak en gedachten in openbare discussies, artikelen met een uitgesproken mening komen in het gedrang of worden zelfs in hun voortbestaan bedreigd.

Bijzonder duidelijk wordt dit met name op universiteiten. Studenten menen het recht te hebben zich “goed ” te mogen voelen, zij moeten een “comfort zone ” hebben en die mag je niet aanraken. Ze hebben te maken met ideeën die niet in hun roze rode wereldbeeld passen, kunnen daar niet mee omgaan en leggen de schuld bij een ander neer. Slechts de vermeende bescherming van de  PC zou in hun ogen een verbetering kunnen brengen. Deze trent dreigt ook al over te slaan naar de middelbare scholen, en naar de talloze groeperingen die om voor hen geldende reden menen zich te moeten afzetten tegen de normen en waarden van de maatschappij.

Het zich verzetten tegen deze in onze ogen kwalijke ontwikkeling betekent zeker niet  mensen van andere groepen te beledigen of  zelfs mishandelen vanwege hun religie of etniciteit, maar wil je in het leven vooruitkomen dan kun je je eigen vooruitgang slechts boeken door samen te werken in kennis , integreren, je aanpassen aan de maatschappij waarvoor je hebt gekozen. Wens je dat niet, dan mag je je niet verschuilen achter die politieke correctheid die als dekmantel moet fungeren om  je zelf veroorzaakte problemen te laten verdwijnen.

Het verradelijke is dat dit verschijnsel  haast onmerkbaar de bestaande samenleving zeker in Nederland heeft overgenomen.  Respect voor iedereen, is prima, maar dat respect dient dagelijks telkens weer verdient te worden. Het kan niet zo zijn, dat   kleine minderheden  aankomen met het argument dat zij per definitie als deel uit makend van die  van die kleine minderheid  zich altijd maar weer beledigd of zich achteruit gesteld voelen. Met interne ruzies onderling ontstaan er steeds  meer groepjes  die allen vanwege geloof, afkomst, huidskleur menen dat zij het recht hebben beledigd te zijn en eisen dat door middel van een politieke correctheid  van de meerderheid zij hier tegen beschermd moeten worden.

Het gaat er niet om dat sommige mensen menen dat zij zich voortdurend “goed” moeten  voelen, of zich  in een “comfort zone” te kunnen verstoppen voor de uitdagingen van het leven. Daar mogen opleidingen op school, universiteiten en de rechterlijke macht niet aan mee werken. In tegendeel  mensen moeten leren en zich realiseren dat zij leven in  een maatschappij waarin het betekent hard te kunnen geven en hard te kunnen nemen.  Niemand heeft het recht om zich niet beledigd te voelen, maar het gaat te ver om je hierbij te beroepen op vage regels zoals de “rechten van de mens” , anti discriminatiewetten waar je krenten  hebt uitgevist hebt.  Leer er mee om te gaan met uitdagingen, ga een volwassen open discussie aan en voel je niet gelijk altijd al bij voorbaat het slachtoffer.

Misschien eens iets om over na te denken en dat geldt zeker voor de overheden waar men zich door de P.C, inmiddels uit angst voor …. ?? heeft laten chanteren en waarvan de normale hardwerkende burger inmiddels het slachtoffer is geworden.

 

 

 

 

 

 


5 Reacties

 1. Tonnie van der Heijden zei:

  Zou mooi zijn als ze dit eens lazen, zodat ze weten dat er niet alleen gelukzoekers in NL wonen maar ook Nederlanders die als ze het geluk hebben een baan te bemachtigen hier keihard voor werkenden niet liggen te rotzooien en auto’s in de fik zetten.
  Geef minstens net zoveel aandacht aan de andere Nederlanders daar hebben ze recht op.

 2. Pauline zei:

  PC is een communistisch dwangmiddel om mensen de mond te snoeren. Het is zelfopgelegde – afgedwongen – censuur. Het communisme is begin vorige eeuw vanuit de VS naar Rusland gebracht met tientallen miljoenen doden als gevolg. Trotsky en Lenin werden beiden door de grootbankiers gefinancierd

  Nu heeft het communisme zich weer helemaal teruggetrokken in de VS en van daaruit in de gehele westerse wereld. Die Neocons in de VS die zo graag aanzetten tot oorlogen, zijn commies in een ander jasje. De bedoeling is de wereld in chaos te dompelen om dan die NWO uit te roepen. Dat zou een regelrechte ramp zijn voor heel de wereldbevolking behalve natuurlijk voor de incrowd.

  Massa immigratie is ook zo´n middel om chaos en verdeeldheid te scheppen. Vandaar dat PC verbiedt de vele nadelen – voor immigranten net zo als voor het ontvangende land – van die immigratie publiekelijk te bespreken omdat het de agenda zou kunnen verstoren. Het opbreken van familie en gezin is zo´n ander dierbaar punt van die NWO-elite. Feminisme en ´vrouwen op de arbeidsmarkt´ heeft het gezinsleven heel veel kwaad gedaan. Het heeft mannen en vrouwen tegen elkaar gezet en kinderen overgeleverd aan door de staat opgeleide en betaalde verzorgers. Sterke families zijn een doorn in het oog van die totalitair denkende elites omdat die verzet kunnen bieden. Nu iedereen afhankelijk is gemaakt van een betaalde baan, zijn families geen bedreiging meer. Ook deze zaken kritisch te bespreken in de publieke ruimte wordt met PC onmogelijk gemaakt.

 3. Ad zei:

  Behalve Lenin en Trotsky, is Adolf H. te D., met de bekende holocaust, ook gefinancieerd door de banken ( zie de youtube-documantaire “JFK to 911, evertything is a rich man’s trick”).En de slavenhandel staat hier geheel op het konto van de VOC/WIC, tegenwoordig ABN-AMRO-bank. Fuck PC, de dood in de pot. Prima comment Pauline.

 4. Qvic zei:

  Met het politieke correctheid kunnen ze kromme dingen in de maatschappij recht praten en visa versa. De logica ontbreekt totaal in deze beweging van het politieke correctheid. Daarmee bedienen alle lieden die hypocriet zijn en psychopaten, want die kunnen niet eens logisch nadenken. Deze hersenafwijking hebben zij al vanaf hun geboorte en kan niet genezen worden. Iets wat er niet inzit, kun je er ook niet uit halen of stimuleren. Deze lieden mogen eigenlijk dan ook geen leiding of politiek bedrijven waar zij macht over een ander hebben. Want zij kennen ook totaal geen eigen verantwoordingsgevoel en geven dan altijd andere de schuld voor hun eigen handelingen.

Comments are closed.