Vluchtelingendeal met Turkije, Merkel misleidde samen met Rutte de EU, wie gaat dat betalen ?

Eind 2015 hadden EU vertegenwoordigers een overeenkomst gesloten met Turkije. Het ging er met name om hoeveel geld Turkije zou ontvangen om vluchtelingen op te nemen. Hiervoor had de EU een bedrag afgesproken, maar na nu blijkt heeft Merkel zonder het groene licht daarvoor te hebben ontvangen van Brussel, zelfstandig aan Erdogan 6 miljard beloofd.

Er heerst onvrede in EU kringen nu blijkt dat de EU andere voorwaarden met Erdogan was overeengekomen, maar de Duitse Bondskanselier Merkel heeft zonder de EU hierover te informeren 6 miljard aan Ankara  beloofd. Nu het 2e deel van 3 miljard betaald moet worden, ontstaat de vraag WIE deze 3 miljard gaat betalen!

Tot verbazing en frustratie van de EU wil  Duitsland dat het bedrag uit de Brusselse kas komt, want is de redenatie in Berlijn, het afkopen van Erdogan waardoor hij geen vluchtelingen laat vertrekken naar de EU, komt alle EU landen ten goede, dus moet ook de hele EU daarvoor betalen.

In Brussel  is hiertegen inmiddels een een stijgende weerstand, want het was niet de EU die dit bedrag met Turkije had afgesproken,  maar Duitsland , spreek Merkel, die met het plan goede sier ten bate van zichzelf wilde maken. Merkel zag zich als de barmhartige redster van talloze vluchtelingen, een  imago dat het in het sterk kerkelijke Duitsland, dus bij haar kiezers, goed doet.

Merkel heeft laten verluiden dat Duitsland bereid is 50% van de nog te betalen 3 miljard voor haar rekening te nemen, maar dat is voor Brussel niet acceptabel. “Eerst maakt Merkel achter onze rug om een deal met Turkije, terwijl wij er al een hadden , en nu het op betalen aankomt, is de Duitse kanselier opeens de afspraken vergeten.

Ook heerst er twijfel  waarop  het door Merkel toegezegde bedrag van 6 miljard gebaseerd is, temeer, hier voor zover in Brussel bekend geen enkele financiële berekening tegenover staat. EU diplomaten vergelijken dit met wat gesjacher in de bazaar van Istanbul.

De EU  en met name Tusk c.s. wilden niet verder gaan dan aan Turken een visumvrije toegang tot de EU te verlenen, een nauwere samenwerking op douane gebied en vrijheid van reizen in de EU conform het verdrag van Schengen. En financiële compensatie die aan Turkijje betaald zou worden lag aanzienlijker lager dan de 6 miljard van Merkel en zou  volgens onbevestigde bronnen zelfs niet meer dan de helft mogen bedragen.

Maar Merkel volhardt in haar standpunt en beweert dat zonder de  beloofde 6 miljard er deal geen tot stand zou komen.

Reeds eerder schreven wij, dat Merkel in feite geen partij was voor de Turkse onderhandelaars die Merkel de duimschroeven aanlegden, iets waartegen een voormalig DDR gedrocht niet bestand was, hetgeen trouwens voor Duitse diplomaten in het algemeen van toepassing is. De Duitsers gaan er bij internationale onderhandelingen nog steeds van uit, dat de Duitse regels de norm van het gesprek zijn en kunnen zich bij gebrek aan internationale ervaring niet verplaatsen in de gedachtegang en cultuur van andere volken.

Merkel had zichzelf beloofd dat zij de internationale humanitaire heldin zou zijn en dat mocht wat kosten,  zeker als de rekening elders mocht worden neergelegd.

Opvallend is dat EU onderhandelaars in eerste instantie niets wisten van de deal die Merkel met de Turken had afgesproken en daar pas al onderhandelend achter moesten komen.

Het Duitse “Kanzeleramt”en het Duitse Ministerie van BuZa maakten nu bekend dat de door Merkel gemaakte afspraak met Turkije een gemeenschappelijke afspraak was samen met de EU, terwijl de EU dit afwijst. Maar volgens de Duitsers moeten de overeen gekomen 3 miljard wel betaald worden.

De Duitsers verschuilen zich achter de dreiging van Erdogan,  dat hij op iedere door hem gewenst moment, de vluchtelingenkraan weer open kan draaien.

Een ander zeer opvallend feit dat angstvallig door de Nederlandse MSM wordt verzwegen, is dat de deal tussen Merkel en Turkije in nauwe samenwerking is opgesteld door premier MARK RUTTE, de trouwe teckel van Merkel, die daarmee steun trachtte te krijgen voor een nog in het verschiet ligende baan in Brussel ! Dit verklaart mede dat de deal ook wel eens de Diederik Samson deal genoemd wordt.

Rest nu de vraag, wie gaat dat betalen, wie heeft zoveel poen , waarbij de kwalijke rol van zowel Merkel als ook haar meelheuler Rutte duidelijk naar voren komt.

Overigens toen de verslaggever in Berlijn van “der Standard.at ” bij het Bundeskanzeleramt vroeg wat het commentaar op het bovenstaande was,  gaf de woordvoerder als antwoord : Geen commentaar.

Bron : der Standard.at

 

 

 

 

 

 

 


2 Reacties

  1. Tonnie van der Heijden zei:

    En wij zijn het al gewend van de teckel(RUTTE).
    NEXIT dat zou wel het allerbeste zijn voor RUTTE en voor ons.
    Dan kan ie fluiten naar zijn baan,en naar Unilever gaan als ze hem daar nog willen hebben.
    Anders met een hoofddoekje bij AH aan de kassa en vakken vullenden lachen….is ie goed in.

Comments are closed.