Zijn leden van een nepvorstenhuis meer begaafd dan u, de voor hen slovende “gewone” burger ?

Als je de ophef leest over het boek van de hand van historicus Gerard Aalders leest , waarin hij ernstige twijfels uit over de kennis en kunde van  voormalige koningin Wilhelmina ,een ophef die uiteraard komt van de zijde van de nog steeds grote groep monarchie aanhangers die ons land kent, dan zou je haast geloven dat inderdaad “keunincklijken” geboren worden met een IQ die alles wat er verder om hen heen leeft in de schaduw stelt.

Wij nemen,  aan dat u op de hoogte bent met het commentaar dat het boek van Aalders, zelf overigens een Republikein, ten deel viel, zo niet klik hier.

Nu kun je hoe je ook denkt over de toeters en bellen van de monarchie Aalders niet weg zetten als een verzuurde republikein die middels een boekje tracht feiten te publiceren, iets waarin hij overigens door de beheerders van het koninklijk archief in gehinderd werd. Hij mocht geen inzage krijgen over de daarin veilig en goed voor de gewone man of vrouw verborgen gegevens en dat zegt eigenlijk al genoeg over het gedrag van deze z.g.” keunincklijken”

Dus is de vraag waarom niet ? En het antwoord is vrij  eenvoudig. Sinds Nederland een 200 jaar geleden een monarchie werd, is het voortdurend hommeles met wat zich “de oranjes “noemt. Of het nu gaat om de opiumhandel, waar zij een tijd lang het monopolie van hadden, de wilde bras- en verkrachtpartijen , corruptie en fraude, telkens werden er pogingen gedaan om dit alles af te doen als schelmenstreken. Een goed voorbeeld is de TV film over Bernhard, die een schavuit werd genoemd, maar gewoon een klinkklare oplichter was in zijn rol tijdens de Lockheed affaire.

Maar soms hilarisch aandoende pogingen van de RVD, om toch maar vooral het beeld in stand te houden dat de oranjes “bovennatuurlijke “gaven hebben, die hen zo uitstekend geschikt maken voor de zware taken om het land en de burgers te verbinden, zijn gewoon onzin. Studieresultaten van de oranjes , als die al hadden gestudeerd, werden gelijk weggemoffeld, staatsgeheim. Uiteraard , want het zou een diep inzicht geven in de intellectuele capaciteiten van personen van wie velen denken , dat deze boven alles staan wat er in ons land “te koop ‘is.

Een econome als “koningin” , terwijl uit onderzoek in de Argentijnse pers blijkt dat Maxima, na een soort MULO een middelmatige HEAO opleiding deed om daarna , zoals dat in dat soort landen gaat , een baantje bij haar vader in een witwas bank kreeg. Resultaat, toch een gekocht baantje bij de VN, om daarna jaarlijks het zelfde riedeltje af te lezen van een vodje papier met een tekst geschreven door een VN medewerker. Wij schreven hier reeds vaker over.

Haar man, een deskundige op watermanagement. Wat is dat, hielp W.A. met het ontwerpen van dijken, keringen, sluizen of de toevoer van drinkwater ? Zo ja, wanneer en hoe ? Geen antwoord.

Amalia, per definitie gelijk naar het gymnasium, terwijl het meisje net als haar zusjes misschien beter geschikt waren voor een ULO of een kunstopleiding . Maar dat zou natuurlijk te min zijn. Een o, wee de leraar die te kritisch kijkt naar de behaalde resultaten, hij wil toch ook ooit nog wel eens schoolhoofd worden ?

En toch gaan weer duizenden mensen staan zwaaien tijdens koningsdag in Arnhem. Hoe gek moet je zijn en in wat voor dromenland leef je ?

Een beter voorbeeld voor deze inmiddels totaal verpauperde Nederlandse maatschappij is er toch niet ?


9 Reacties

 1. Roepiedeltoetie zei:

  Daar heeft historicus Aalders een terecht boekje over open gedaan, eindelijk iemand met een terechte kritiek op de monarchie en hoe makkelijk deze ontsporen kan?

 2. J.te Riele zei:

  Zijn wij met een gekozen president beter af dan ? Die staan doorgaans in dienst van Bayer, La Roch en of van de Cabal zoals Macron en Rutte die daar ook bij wil horen. Bernhart wilde ook bij die club maar werd afgewezen,waardoor hij zijn eigen cluppie is begonnen nl. Bilderberg.

 3. Tonnie van de Heijden zei:

  Ja wij zijn beter af met een republiek en geen gekozen president .Onzin allemaal ze doen niks ze kunnen niks en kosten veel te veel geld. (Fraude weet u wel)
  Net als de accountants van KPMG niet gestraft voor frauderen dat lukt ze allemaal door het onder het vloerkleed te vegen of zoiets.

 4. Eelke Piers zei:

  Ze moeten echt wel slimmer zijn dan de meeste mensen. Hoe is het anders mogelijk om 17 miljoen mensen voor je te laten werken
  (natuurlijk 17 miljoen min 2 miljoen die zich niet voor dat karretje laten spannen)

 5. joepiejee zei:

  Achter het monarchieel stelsel gaat helaas meer schuil dan ieder zou verwachten, heel de grondwet staat ermee in verband, tenslotte je moet als ambtenaar wel gelofte van trouw aan de koning afleggen?
  Allerlei sekten staan er mee in verband die zijn status in dit pirymidaal stelsel hebben
  Dus je kunt je niet zomaar daar tegen keren, want dan ben je van de ene op de andere dag brodeloos?

 6. Tallamaris zei:

  Elk jaar heb ik weer vol verbazing staan kijken naar die driftig zwaaiende vlaggetjes wapperende idioten die de koning lijken adoreren.Na vele pogingen om de mensen om mij heen wakker te krijgen uit hun coma heb ik begrepen dat het niet gaat lukken ,zelden voelde ik mij zo ver afstaan van mijn vrienden fam partner na 10 jaar heb ik nu de hoop verloren en geconstateerd dat zelfs een petitie tekenen al te veel moeite voor ze is laat staan in een demonstratie meelopen over chemtrails.De massa is echt dom egocentrisch lui en laf en dat maakt het koningshuis weer slim.

Comments are closed.