EU zorgt vanaf 25 mei dat uw gegevens in “veilige” handen zijn

Het is toch iedere keer roerend als de EU na enige jaren debatteren, voorstellen schrijven, deze weer afwijzen, eindelijk met een nieuwe regel komt, die het leven van de gemiddelde Europeaan moet verbeteren. In dit geval gaat het om de hervorming 2018 van de EU regels voor gegevensbescherming. Lees hier.

Nu is het op zich zelf geen verkeerd idee om trachten te voorkomen dat met name bedrijven die vanwege het feit dat u hun site bezoekt, met uw gegevens handel gaan bedrijven. Want, daar gaat het uiteindelijk om, u heeft op een site interesse getoond in een bepaald product of artikel door een hoofdzakelijk door Google daar geplaatste advertentie te klikken, misschien zelfs wel uw naam of meer in te vullen en uw gegevens komen terecht in wat men ook wel eens “data mining “noemt, een grote schatkist van gegevens, waaruit door diegene die er voor wil betalen geput kan worden.

De aldus verzamelde gegevens , vaak ook door u zelf aan de sociale media gegeven details, worden opgeslagen en buiten u om vaak weer aan anderen die daarvoor betalen ter beschikking gesteld. Ook voor overheden een prachtige bron van informatie !

Het zal u opgevallen zijn, dat wij  van Geennieuws onze site hebben aangepast. Ofschoon wij geen EU organisatie zijn en daarom juridisch gezien niets met deze nieuwe regeling te maken hebben, hebben wij gemeend de vaak zeker in de aanloop van de nieuwe regeling storende advertenties geheel te verwijderen. Deze werden door Google geplaats, zonder dat wij daar enige invloed op hadden, maar daar hiertoe met de nieuwe gebruiksmogelijkheden geen plaats meer voor is, bent u en zijn wij van deze soms irritante vorm van publiciteit af.

Overigens zult u in tegenstelling tot vele andere sites inclusief die van de overheid van ons nooit de vraag ontvangen of u instemt dat wij zgn. “cookies ” op uw computer zetten, waardoor wij mee zouden werken aan de activiteiten van diegenen die de advertentie plaats. De reden is eenvoudig, wij sturen geen “cookies ” mee, daar wij geen interesse hebben in uw surfgedrag.

Maar , waar het omgaat en dat hebben wij in eerdere artikel reeds aangeduid is het feit dat de EU, met name vanwege de verkiezingen in 2019 met deze vernieuwde regel een goede mogelijkheid zag om via de centrale Brusselse waakhond of in Nederland  de autoriteit gegevens bewaking onder leiding van een oude bekende , Aleid Wolfsen, de afgeserveerde burgemeester van Utrecht, storende sites die het niet eens zijn met de door Brussel opgelegde dictatuur , te kunnen achterhalen.  Overigens weer een bewijs dat politici die niets gepresteerd hebben zoals ook Wolfsen toch altijd weer na even onder gedoken te zijn, keurig terecht komen, zonder hiervoor enige moeite te hoeven doen, behalve het hebben van de juiste politieke vriendjes.

Het zou al zeer bijzonder geweest zijn, indien de EU iets positiefs voor haar burgers zou doen, zonder dat er het bekende addertje voor eigen belang onder het gras zit. Maar dat had u ook zeker niet verwacht.

Blijf ons dus rustig lezen, wij weten  niet wie u bent, willen dat ook niet en we gaan met frisse moed door u te voorzien van  berichtgeving dat u in de MSM vaak niet zult vinden. Dat is de taak die wij ons zelf gesteld hebben.


1 reactie

  1. formidabele zei:

    Utrecht kon deze koekenbakker, met zijn cookies, al niet delegeren, nou en met dit slaat hij weer de plank mis?
    Dat dit een list moet zijn om de burger nog meer te ringeloren?
    Wil zien welke burger dit braaf op zal opvolgen, die tekent zijn eigen ‘graf’?
    Kan hij niet beter de autoriteiten, multinationals etc. zelf niet deze regels opleggen?

Comments are closed.