Hoe falend overheids beleid de oorspronkelijke Nederlanders in de chaos en anarchie stort.

Vaak hebben wij het reeds gehad over de haast onmogelijkheid om uitgeprocedeerde gelukszoekers terug te sturen naar hun landen van herkomst. Maar de Nederlandse overheid heeft in de elkaar opvolgende kabinetten daar ook geheel geen interesse in.

In een inmiddels volkomen genivelleerd links en op afzienbare tijd ultra links land, is een politiek correcte (linkse) houding prioriteit nummer 1 en daar passen geen  echte correcte maatregelen in. Dat u als echte Nederlanders daar voor een groot deel zelf toe bijdraagt hoeft niet nog eens te worden benadrukt. Tientallen jaren  stemmen op links , socialisme en erger heeft in de historie bewezen niet te functioneren,  maar toch lopen er in Nederland nog zeer veel ezels rond, die zich graag niet 1, niet 2 ,maar vaker stoten aan de zelfde steen.

De inmiddels ook naar Amstelveen uitgeweken uitgeprocedeerde gelukszoekers zijn hier een goed voorbeeld van.

Mensen ,die naar Nederland komen en hier langer dan 3 maanden willen verblijven, hebben toestemming van de autoriteiten nodig om te mogen blijven. Zij hebben de mogelijkheid een verblijfsvergunning aan te vragen, of asiel .

Bij gebrek aan een dergelijke vergunning of indien het asielverzoek wordt afgewezen , moet deze persoon Nederland  uit eigen beweging te verlaten. Gebeurt dat niet, verblijft de persoon in kwestie onrechtmatig in Nederland  en kan in een zogenaamde vreemdelingen detentie worden vastgezet, in afwachting van een geforceerde uitzetting en om te voorkomen dat hij/zij “onderduikt “.  De maximale tijd van vastzetten bedraagt 18 maanden. Uitzetting is alleen mogelijk als het land  van herkomst van de uit te wijzen persoon dat ook toelaat. En dat lukt in de minste gevallen, die landen willen niet dat personen die uit de onderlaag van de maatschappij komen, weer terugkeren.

Mocht de uitgeprocedeerde reeds via een ander EU land dat ook het zgn. Verdrag van Dublin heeft mede ondertekent ( en dan zijn alle 27 lidstaten) de EU zijn binnengekomen is dat andere EU land  verplicht om deze persoon terug te nemen. Geen vreemdeling, tenzij  via Schiphol of een haven aankomend kan beweren dat hij niet afkomstig is uit een ander EU land. Dus in feite voor 99,999% van alle naar Nederland komende gelukszoekers geldt dat er  bij voorbaat al wordt gelogen, hetgeen al een goede reden is om de toegang te weigeren, daar het verzoek onder valse voorwendselen is gedaan.  Doodse stilte bij Marechaussee, COA en IND.

Uiteraard hebben wij het hier niet over buitenlanders die met een volkomen legitieme reden in Nederland komen werken, vaak al een baan in het vooruitzicht hebben, dus hun bijdrage aan de samenleving gaan leveren.

Tot zover de theorie en de regels en nu de praktijk :

Vreemdelingendetentie mag duren zolang er ‘zicht is op uitzetting’,  en die periode bedraagt maximaal  18 maanden. De rechtbank kan elke maand opnieuw toetsen of er nog steeds ‘zicht op uitzetting’ is. In de praktijk wordt er de eerste 6 maanden vanuit gegaan dat er nog wel zicht op uitzetting is. Na 6 maanden detentie moet een verlengingsbeslissing genomen worden. De overheid moet dan duidelijker laten zien dat er nog wel een kans is op uitzetting, of dat het de schuld van de migrant is dat uitzetting nog niet gelukt is. Dus zegt de migrant ik wil wel !!?? !!! maar ik kan niet. Advocaat erbij en weer gratis procederen.

En daar gaat het met de inmiddels ook volledig links gerichte rechterlijke macht  fout :

Als er geen zicht meer is op uitzetting, moet de vreemdelingendetentie beëindigd worden. Weliswaar heeft de uit te zetten persoon nog steeds geen verblijfsrecht en daarmee geen recht op onderdak of een uitkering, maar inmiddels toont de praktijk aan dat talloze gemeentes , zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen zich daar weinig aan gelegen laten en de regels van Den Haag aan de laars lappen.   Dat laatste zou indien u zo iets zou doen, burgelijke ongehoorzaamheid heden en wordt u daarvoor opgepakt.  Kraken wordt  inmiddels gewoon toegestaan en de groep uitgeprocedeerden en vrij rondlopende personen in Nederland neemt  dagelijks toe.

Duikt er inmiddels een handige in dit soort zaken gespecialiseerde advocaat op, verzint deze nieuwe omstandigheden en kan het besluit van de rechtbank worden aangevochten en begint de hele zaak weer van voren af aan.

Conclusie:

De overheid stelt regels en wetten op, deze worden door uw volksvertegenwoordigers d.w.z. de Tweede Kamerleden goedgekeurd, waarna iedereen met een klein beetje verstand de onhaalbaarheid van dergelijke wetten ziende , zou moeten zeggen, jongens zo doen we dat niet, dit leidt tot chaos. En dat gebeurt niet, net zo min als een gezamenlijk protest van burgers die steeds meer de dupe worden van dit onverantwoordelijke wanbeleid.

Duidelijk ? Dus niet verder zeuren, niet boos op de toetsen slaan, gewoon uw ziel in lijdzaamheid bezitten, trachten niet op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn, je weet nooit wie of wat je tegenkomt.

Nederland is een verloren samenleving en land !

 


5 Reacties

 1. only you zei:

  Alles is ontspoord door overmatige bezuinigingen op het welzijn van de mens los te laten?

 2. Sander zei:

  Kijk ‘De Leugen Waarin We Leven’ (The Lie We Live)
  Deze korte filmdocumentaire van 8 minuten stelt vragen bij onze vrijheid, het onderwijssysteem, bedrijven, geld, het (Amerikaanse) kapitalistische systeem, de (Amerikaanse) regering, het instorten van de wereldeconomie, het milieu, klimaatverandering, genetisch gemodificeerd voedsel en onze behandeling van dieren.
  Leven we in een leugen? Deze video zal uw ogen openen en u veel vragen laten stellen over verschillende aspecten van het leven zoals wij dat kennen. Video’s zoals deze zijn belangrijk voor mensen die niet graag lezen, maar liever kijken, zodat we allerlei mensen kunnen bereiken met informatie die ons zal helpen ontwaken en evolueren in dit nieuwe tijdperk van informatie.
  We hopen dat u deze video leuk vindt en laat zien aan uw familie, vrienden en kennissen, of aan hen doorstuurt.
  Een film van Spencer Cathcart:
  De video ‘The Lie We Live’ is geschreven en gemaakt door Spencer Cathcart, die hij oorspronkelijk heeft uitbracht in januari 2015. Het werd meer dan 26 miljoen keer bekeken, hoewel een muziekbedrijf een copyright over een klein deel van de achtergrondmuziek had geclaimd. Hij heeft nieuwe muziek met licentie toegevoegd om dit probleem te vermijden. Voor het overige deel is het dezelfde video en zijn de woorden exact hetzelfde.
  Ondertiteling: Kijk naar ‘The Lie We Live’ met ondertiteling in meer dan 40 talen door op ‘Instellingen’ rechtsonder te klikken.
  https://youtu.be/dNVZ0ZPfE8s

 3. AllIWant zei:

  @Sander: bedankt voor de link. Uitstekende video.
  We kijken wel, maar helaas zien we slechts wat we willen zien, wat past binnen onze eigen persoonlijke mening en onze eigen manier van leven. Onherstelbaar en onomkeerbaar misvormd door egoïsme, hebzucht en misplaatste superioriteitsgevoelens, nog versterkt door de dagelijkse portie valse commerciële romantiek en NEPnieuws in alle soorten en maten.

 4. Jan zei:

  Multinationals, banken en bureaucraten bezitten natuur, arbeid en kapitaal. En het volk rest een steeds krapper wordende dwangbuis.

 5. Jan zei:

  Was ooit de natte droom van de grondleggers van het communisme, Karl Marx en Friedrich Engels, om als staatsoverheid kapitaal arbeid natuur te bezitten. Zij zullen zich in hun graf omdraaien dat als ze wisten dat hun natuurlijke vijanden hun ideologie hebben overgenomen.

Comments are closed.