Kasja Ollongren wil lokale politici beter beschermen, maar wie beschermt de NEDERLANDSE Burger ?

Het kabinet wil zoals Minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollogren bekend maakte lokale politici via een speciaal bijstandsteam beter gaan beveiligen tegen agressie en geweld. Drie van de tien lokale onrendabelen kreeg afgelopen jaar wel eens te maken met bedreigingen of geweld.De eerste voor de hand liggende vraag is, de gewone Nederlandse burger wordt zienderogen meer en meer dagelijks bedreigd door  agressie gepaard gaande met fysiek geweld gepleegd door daders met een niet Nederlandse achtergrond. De beschikbare cijfers van het CBS tonen aan dat procentueel een overgroot merendeel van wegens kleine en grote criminaliteit opgepakte en veroordeelde daders geen puur Nederlandse achtergrond hebben

Onze vraag luidt dan ook : wie gaat de gewone Nederlander beter beschermen , daar het inmiddels overduidelijk mag zijn dat; en een falende politie; en daarna nog eens de bovengenoemde daders pamperende O.M. officieren en rechters er niet in slagen de Nederlander een gevoel van veiligheid in eigen land terug te geven.

Een tweede vraag is, heeft deze tante zich wel eens afgevraagd hoe deze door haar gesignaleerde agressie tegen de lokale ambtenaren maffia tot stand is gekomen ?

Heeft deze tante wel eens kennis genaakt met treiterende zich van hun macht bewuste onrendabelen de gewone burger het bloed onder de nagels vandaan kunnen halen ? Heeft deze tante zich wel eens afgevraagd dat de gewone Nederlander al lang geen vertrouwen meer heeft in wat een willekeurige lokale politicus of ambtenaar hem verteld en daarom in een aantal gevallen inderdaad wel eens agressief zou kunnen reageren, gefrustreerd door vage niets zeggende afwimpel antwoorden, terwijl deze onrendabelen wel door deze burger betaald worden.

Misschien dat het u begint te dagen ?

Geheel bijna onbemerkt vormen zich in Nederland een aantal haast onzichtbare fronten , veroorzaakt door de politiek inclusief  uw volksvertegenwoordigers die dit ook zien maar gelet hun eigen belangen  het rustig door laten gaan. De politiek middels een verstikkende regelgeving en lastenverhoging versus de burger, de allochtone Marokkaanse en/of Turkse bewoners eveneens tegen de gewone Nederlanders en tenslotte een eveneens door de politiek veroorzaakte en niet adequaat gecontroleerde ontwikkeling daarvan.

De mensen of bronnen van informatie die daar tegen waarschuwen worden weggezet als angstig, verward, xenofoob , kunnen zoals wij dat ook in reacties op onze site lezen beter maar hun mond houden als zij op de bekende verjaardagsfeestjes trachten hun mening te uiten.

Nederland gaat in een rap tempo de bietenbrug af , terwijl de burgers slechts de schouders ophalen en net als bij een regenbui denken, het trekt wel weer over.

Dat doet het deze keer dus niet !


14 Reacties

 1. Jan zei:

  Als de zittende politici tekortschieten krijg je dit verschijnsel. De samenleving eerst ontwrichten en nu moord en brand roepen. Nederland is mijn land niet meer sinds onze volksvertegenwoordiger Geert Wilders in eigen land moet worden beveiligd. Ik denk er sterk over om mijn koffer te gaan pakken. Zie het koffer als een reddingsboei op een zinkend schip.

 2. Tonnie van der heijden zei:

  Wij worden niet beschermd want wij zijn Nederlanders.
  Wij betalen voor de onrendabele in ruil voor bescherming, zoals het NEP koningshuis de Haagse kliek en voor Europa !
  Wij betalen voor alles wat over de balk gegooid wordt miljarden, maar hulp voor onze ouderen en zieken ho maar.
  We betalen ons klem voor de Auto (luxe probleem) zul je zeggen maar in de onderste regionen van Nederland is geen goed Openbaar vervoer dus je zal wel moeten. Voor de ouderen is er dus NIKS of de WMO moet je eerst doorlichten ut lijkt wel of we in de derde wereld oorlog zitten ,ze vertrouwen je niet terwijl ze ALLES al weten . Als je je inkomsten belasting moet betalen is alles al ingevuld. Over Privacy gesproken. We hebben niks als we deze WMO niet toelaten in huis en de gelukzoekers screenen ze niet die KRIJGEN ALLES. En de Nederlandse burger belandt achter de geraniums.(Moedwillig)

 3. Aradhel zei:

  Eigen rechter spelen kan natuurlijk nooit de manier zijn en daarbij, geweld lost nooit iets op, het lokt alleen maar nog meer geweld uit. Dat gezegd hebbende kan ik het wel heel goed begrijpen als iemand een keertje ontploft uit frustratie omdat hij/zij niet gehoord wordt. Je hebt als burger plichten maar ook rechten en daar behoord een (plaatselijke-, provinciale-,landelijke)overheid wel iets mee te doen, als alleen maar te doen alsof een ambtenaar met een lastige vlieg van doen heeft die hij wegwuifd of plat slaat. Ik ben ook vaker dan mij lief is van het kastje naar de muur gestuurd, en dat is absoluut frustrerend, en mijn bloed heeft ook wel eens gekookt en ben ik boos geworden.. maar daar heb je alleen jezelf maar mee #endasniefijn, verre van! Ik ben ook wel eens flink ‘uit mijn slof geschoten’, maar van geweld houd ik mij verre van. Daar haal je alleen jezelf maar mee naar beneden, en dan los ik het zelf wel op. Dus ja, ik begrijp het wel.

 4. Majella Blijdenstijn zei:

  Ja, dat gebeurt met een vastomlijnd plan. Het DE-STABILISEREN stabiliseren van de oorspronkelijke burgers, veel al de blanke oorspronkelijke bevolking, en vervangen door zoveel mogelijk, liefst islamitische nieuwkomers…..! Waarom denk je dat op MSMzenders de emigratie van blanke Nederlander met allerlei hippe programma’s wordt aangemoedigd, met name de ” blanke intelligentsia ” moet hier verdwijnen, en laagopgeleide blanken en buitenlanders met weinig scholing worden nu binnengelaten, nog steeds! Waarom dit alles? Omdat hoort bij Het Grote NWO-PLAN, De Cabau- Nazi- regering en in EU en met name ook hier in Nederland, willen straks alleen maar slaven in dienst hebben, die ze heel gemakkelijk kunnen manipuleren en kneden naar hun duivelse plan, daar kunnen ze gaan intelligente, doorvragende Nederlanders bij gebruiken, ..Valt het kwartje al, lieve Mensen..??

 5. Jan zei:

  @Tonnie van der Heijden U raakt de kern, en de belasting op gasverbruik moet met 75% omhoog, voor de oudere medemens bevat dit leven geen enkele prikkel meer om verder te leven. Is dat de bedoeling va onze overheid?

 6. check zei:

  Maak de politiek net zoals bij het bedrijfsleven HOOFDELIJK aansprakelijk en moet je zien hoe veel incompetente sukkels gelijk de jas aan doen en vertrekken. Dat is het grote probleem men is nergens verantwoordelijk voor en als er de zoveelste bok van honderden miljoenen ofwel levens zijn verloren vertrekken ze doodleuk op kosten van onze zakken zonder enige consequenties om later doodleuk op een nog beter betaalde baan te verschijn. Wij in het bedrijfsleven waren aansprakelijk een verantwoordelijk voor onze daden en bij grove fouten kreeg je gewoon een enorme claim aan je broek. Plus het feit dat je voor het leven was afgebrand. Dus laat het vullis in den Haag net zoals de burgers bloeden voor hun incompetente handelen !

 7. Axel zei:

  Het feit of -lokale- overheidsfunctionarissen aldanniet bedreigd worden kan mij inmiddels nul (0) boeien. Het overgrote deel van die lui hebben zich de afgelopen decennia met hart en ziel ingezet om dit eens zo mooie land volledig te verruïneren met als resultaat dat het inmiddels is veranderd in een etnische vuilnisbelt. (incl. de aldaar geldende normen en waarden)
  En zolang de NL burger braaf zijn belastingen blijft betalen, zal er ook niets veranderen cq blijft het hele -politieke- systeem werken zoals het dat nu doet. Lees; de ellende voor U als autochtone Nederlander zal alleen nog maar groter worden.
  Dus zeg het maar…..!

  En wat de burger zijn eigen beveiliging betreft,…. tja, die zal dat vooralsnog even zelf ter hand moeten nemen.
  Met daarbij de aantekening dat U tenzij u ten dode opgeschreven wilt zijn, de ‘regeltjes’/ normen en waarden hieromtrent meegekregen vanuit uw opvoeding / beschaving, voorlopig even kunt laten varen.
  Lieden uit barbaarse culturen begrijpen nl. slechts ‘1 taal’.

  (maar dat had u al begrepen……, toch?)

 8. Tom zei:

  Het is niet te bevatten wat die zogenaamde politici de afgelopen 40 jaar voor een onnoemelijke zwijnenbende hebben gecreëerd.
  Met als dieptepunt de multi-culti waanzin.
  Het paard van Troje naar binnen gehaald en nog steeds anno heden met dezelfde oogkleppen doorgaan met dit zelfvernietigings mechanisme.

 9. Stijm zei:

  Een generaliserend ‘wannabe’ cliché van een eeuw geleden. Komt dus niet overeen met de werkelijkheid van nu, de grote bekkies en korte lontjes.
  Ga er maar eens tussen zitten, in de publieke dienstverlening, de hulpverlening, de zorg, het onderwijs, ordediensten, en niet op 10.000 km afstand via Google.

  Vrijheid, blijheid is voor een groot deel van de bevolking al lang misvormd tot ‘Alles mag, niets moet’, tot rechten zonder verplichtingen.
  Agressie en geweld nemen hand over hand toe, niet vanachter, maar vóór het ‘loket’. Er rust blijkbaar een algemene vloek op elke vorm van gezag, één van de eerste stappen naar de ook door GeenNieuws vaak voorspelde anarchie.

  De ‘nieuwkomers’ kunnen er nog veel van leren. Hun ‘wandaden’ staan vooralsnog in geen enkele verhouding tot de algemene autochtone verhuftering.

 10. Jan zei:

  De autochtone verhuftering is een gevolg van jarenlange gemanipuleerde indoctrinatie van de Nederlander. We worden aangeleerd respect te hebben voor alle invloeden uit het buitenland want dat is goed voor ons. Ik ken landen waar politiek en media geen boodschap heeft aan buitenlandse invloeden en die landen zijn zeer intrek bij de Nederlandse toerist. Ik weet dat het CBS hier anders over denkt maar het CBS is afhankelijk van subsidie van de overheid.

 11. P. Schilling zei:

  @Axel: uw verhaal is niet typisch Nederlands, maar past op heel Europa, heel de westerse wereld.
  De toon voor de verloedering van normen & waarden wordt duidelijk niet gezet door een ‘etnische vuilnisbelt’ (mooi gezegd, hoor), maar door het belabberde voorbeeld van politieke opperherders en de pers.
  Wel typisch Nederlands is blijkbaar tegenwoordig dat de rekening lijkt te moeten worden vereffend via ‘dienders’ en hulpdiensten. Niet het ‘Torentje’ wordt opgeblazen, maar krantenredacties worden bestookt met bazooka’s.

 12. AK zei:

  @P. Schilling: Ja. en nóg typischer is de reactie van ‘verantwoordelijken’ hierop: “Een bedreiging van democratie en rechtsstaat!”, twee zaken die in dit land feitelijk helemaal niet bestaan. Het zijn slechts POPULISTISCHE bedenksels van het systeem en de gevestigde orde. Juist het feitelijk ONTBREKEN van democratie en rechtsstaat werken anarchie in de hand.

 13. Roepiedeltoetie zei:

  Dat is een soros aanhangster schatrijk worden over de ruggen van de Europese burger?

 14. Jan zei:

  Ollongren heeft het volksreferendum afgeschaft om de steeds talrijker wordende populisten monddood te maken. Populisten zijn de nieuwe Geuzen, komen op voor het volksbelang, niet voor het belang van multinationals, banken en bureaucraten. Ben trots om zo te worden benoemd en straks in de geschiedenisboeken te worden geroemd. Teleurstellend dat de zittende politici het zover hebben laten komen.

Comments are closed.