Nederland en het Haagse Fake News over asielzoekers

Terwijl op maandagochtend alle toonaangevende Belgische kranten positief het bericht brachten dat België in principe asielzoekers terug mag sturen naar dat land waar ze zich bij het betreden van de EU dienden te registeren, schoot het stress niveau in den Haag naar een zelden getoonde hoogte.

Wat, indien er oplettende Nederlanders zijn die buitenlandse media lezen of hun nieuws halen uit de alternative media en het mocht blijken dat wat de Belgen kunnen, in Nederland angstvallig wordt verzwegen, zoals de meeste flaters van de overheid die elkaar in steeds snellere mate volgen.

“Verzin een list Tom Poes Mark Halbers, de staatssecretaris voor o.a. asielzaken, zal het commando wel geluid hebben uit onze eigen Führerbunker, bijgenaamd “het Torentje “.

Daarover moesten de mannen en vrouwen van de staatspubliciteit machine nog even over nadenken, waarna een op het eerste oog betrouwbare instantie werd ingeschakeld, de Centrale Rekenkamer. En nadat er bij  de Rekenkamer nog eens wat statistieken waren doorgekeken, deze  van een laagje cosmetica waren voorzien, zodat ze geprakt en in hapklare brokjes via de meeheulende MSM zoals Telegraaf en NOS aan het gepeupel konden worden gepresenteerd  bleek dat en wij citeren de staatsomroep NOS :

 dat het vrijwel niet  lukt om afgewezen asielzoekers uit Nederland weg te krijgen. Mensen zelf staan niet niet te springen om terug te gaan, bepaalde landen blijken nauwelijks bereid mee te werken aan gedwongen terugkeer van hun onderdanen en EU-lidstaten leven de Dublin-afspraken slecht na

Zie je wel , wij dachten het al, de ene verantwoordelijke regeringsmedewerker na de andere plus niet te vergeten alle IND, COA en andere raam-ambtenaren die zo hun best doen om Nederland het land met de meest tevreden inwoners te houden, kunnen er niets aan doen. Het zijn die andere EU lidstaten die hun afspraken slecht nakomen, terwijl in Nederlandse regeringskringen het gezegde “een gegeven woord blijft een gegeven woord” geldt.

Dat betekende, weer volgens de Rekenkamer dat slechts 14.8 procent van alle gevallen dat deze dappere strijders voor het burger welzijn het probeerden, het daadwerkelijk lukte gelukszoekers uit Nederland te verwijderen.

Stelt u zich eens voor 14.8 procent van alle gevallen DAT MEN HET PROBEERDE  ! En in de overige 85.2 procent kreeg men nul op het rekest !

En dat durf je zo maar toe te geven ?

De stratenmaker ( bestaan die nog ? ) tegen zijn baas; “ik heb 14.8 procent van de stoeptegels gelegd, maar de rest lukte niet, er kwamen voortdurend mensen die door het zand liepen, de hond uitlieten, dus ja, ik wilde wel, maar helaas !”

Tijdens de  hoogtij dagen van de vluchtelingencrisis in 2015  werd ongeveer 60 procent van de asielaanvragen in Nederland ingewilligd. Het ging toen vooral om mensen uit Syrië en Eritrea. Er kwamen toen volgens de Rekenkamer 56.000 mensen aankloppen, hetgeen wij zeer lag ingeschat vinden. Maar er kwamen er ook veel gelukszoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije.

Van de afgewezen asielzoekers uit zowel Marokko als Algerije vertrok slechts 18 procent aantoonbaar, het laagste percentage van alle nationaliteiten. Van de overige 82 procent is niet bekend waar zij zijn.

Zowel Algerije als ook Marokko werken nauwelijks aan een terugkeer van hun landgenoten mee. Gelukkig !!!! proberen de kabinetten onder Rutte daar verandering in te brengen, maar dat heeft tot weinig resultaten geleid, aldus de Rekenkamer !

Zou een wat hardere toon zeker richting Marokko, hofleverancier van potentiele kleine en grote criminelen  helpen, of …. barsten dan de in Nederland woonachtige Marokkanen in tranen uit en betichten Den Haag van dizzcriminazie ? Waarom niet eens de Rotterdamse burgemeester Aboelaadklep, zijn Arnhemse collega Marcouch onder begeleiding van Kamervoorzitster Arib op reis naar hun thuisland en duidelijk maken wat de Nederlander wil. Geen resultaat beter dan 95 procent, niet terug naar Nederland, moet u eens opletten hoe snel zaken kunnen veranderen.

Maar ja, als het CBS via een “onderzoek ” ook nog eens heeft bedacht, dat ruim driekwart van de Nederlanders van mening is dat “vluchtelingen” moeten worden opgenomen en bijna de helft meent dat dit geen gevaar of overlast betekent, ja dan is het plaatje duidelijk. De inmiddels via een 60 graden programma met extra wastabletten gehersenspoelde Nederlanders vinden het eigenlijk prima.

En zou dat niet helpen, dan sluiten wij af met een citaat van Mark Halbers :

Twee vragen aan de staatssecretaris

Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen deze functie?
‘Het is een portefeuille vol uitdagingen. Bij asiel en migratie gaat terecht veel aandacht naar het binnenland, maar voor oplossingen zijn we aangewezen op internationale afspraken.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
‘De noodzaak om de Nederlandse samenleving te beschermen tegen al te grote migratieschokken spreekt mij erg aan.’

En voor het slapengaan nog een van zijn recente uitspraken

“Overlastgevend gedrag is volstrekt ontoelaatbaar. Het kan niet zo zijn dat omwonenden van een AZC en medewerkers die werkzaam zijn op een COA-locatie zich onveilig voelen. Daarom neem ik aanvullende maatregelen om deze groep raddraaiers adequaat aan te pakken. Maar we moeten ook creatief zijn binnen de bestaande mogelijkheden. Als een gebiedsverbod op oudjaarsavond zijn vruchten afwerpt, is het voor overlastgevers wat mij betreft elke dag oud en nieuw.”

Is het niet een knuffel, die Halbers ?

 

 


5 Reacties

 1. Gradus zei:

  Denk ik te simpel als ik zeg dat voor diegene die niet “gedocumenteerd” zijn GEEN uitkeringen, GEEN huisvesting en GEEN zorg beschikbaar moet zijn?
  Probleem zal dan wel in een handomdraai opgelost zijn.

 2. Hansje zei:

  Nederland o Nederland waar ben je interecht gekomen en wie zijn de schuldigen????

 3. Jan zei:

  Als ik een dergelijk foutpercentage scoor op mijn werk lig ik eruit. Wanneer trekken onze falende en verantwoordelijke politici -die dit hun volk aandoen-nu eindelijk hun conclusie en treden per direct af. Dat geldt natuurlijk ook voor Frau Merkel. Niet eens in staat om eigen wetten en EU verdragen te handhaven. Onze neoliberale elite (die opkomt voor banken, multinationals en EU bureaucraten) wil koste wat kost in het zadel blijven en is alleen bezig met het voorkomen dat populisten (loyale burgers die voor het Nederlandse volk opkomen) aan de macht komen. En via de achterdeur tolereert deze elite zelfs vijanden van onze Grondwet in hun midden. We zullen het nog meemaken dat ze de puinhoop die ze ervan gemaakt hebben lachend ‘en met hun schaapjes op het droge’ als gevolg van de uitslag van de komende verkiezingen moeten afstaan aan de populisten. De burgers en leiders van de Viségradlanden, Oostenrijk, Denemarken, USA en Italië, realistisch en moedig als ze zijn, trappen nog tijdig op de rem om erger te voorkomen. Nota bene roept Erdogan vandaag Duitsland op, een land dat hij onlangs nog heeft uitgescholden als Naziland, om Oostenrijk in te lijven omdat zijn imams het land moeten verlaten en moskeeën worden gesloten. En ons ‘Blokje’ geeft Erdogan gelijk. Vergeet niet dat Erdogan zei: ‘Onze moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten zijn onze dolken en de gelovigen onze soldaten’. Gratis advies aan Blok: Neem het op voor Kurz en doe dat snel.

 4. Axel zei:

  Beste Jan,
  Deze ‘neoliberalen’ (in Den Haag/Brussel/Parijs/Berlijn) stoppen niet.
  Niet uit zichzelf……….

 5. Jan zei:

  @Axel inderdaad, zij stoppen niet uit zichzelf, de tijd zal het leren! En dan is het te laat.

Comments are closed.