België heeft DE oplossing voor probleem met 8.000 gelukszoekers ; ze brengen ze in kaart !

De Belgische Minister van Binnenlandse Zaken Jan  Ham Jambon, is een gelukkig man. Hij toon daadkracht, zit bovenop het gelukszoekers-     probleem, maar zoals zo vaak als je hoog zit , en dat doen de meeste politici, zie in de onder je liggende nevelen nauwelijks waar het om gaat.

Alleen dit jaar al hebben privébewakers en politieagenten hebben ruim 8.000 zgn.  transmigranten onderschept. Ruim de helft van hen werd gespot op snelwegparkings, waar ze in vrachtwagens richting Groot-Brittannië proberen te klimmen. Transmigranten zijn illegaal in belgië verblijvende gelukszoekers die niet onder de indruk van de Belgische gastvrijheid toch door willen reizen naar Groot Brittannië.

Omdat de politie het probleem niet aankan !!!!!! houden sinds  februari  veiligheidsagenten van privéfirma’s de wacht op de snelwegparkeer-   plaatsen, die in sommige gevallen geheel ontdaan zijn van struiken, zodat de transmigranten zich niet kunnen verstoppen als de politie er aan komt.  Maar het blijft slechts bij tellen . 4.286 transmigranten werden er door de privébeveiligers  geteld. De politie van haar kant heeft tijdens gerichte controleacties op trein, tram, bus en in stations 1.400 transmigranten onderschept. En agenten van lokale zones registreerden los daarvan nog eens 2.341 personen.

En mocht u gedacht hebben dat er nu concrete maatrgelen genomen worden om deze illegale tijdelijke bewoners van België vast te houden , nee, dan vergist u zich.

Het doel van de controles is niet  de transmigranten op te pakken,  maar slechts ze  grondig in kaart te brengen.  Dat gebeurt door van zoveel mogelijk gelukszoekers de vingerafdrukken en een pasfoto  te nemen , zodat hun gegevens in de politiedatabank terechtkomen.

En dan komt de minister in het beeld :  door de handel en wandel van mensensmokkelaars te analyseren én daarop in te spelen, slagen we erin hen geleidelijk weg te duwen”, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

Wat “Ham “daarmee bedoeld is onduidelijk. Zou het om een grote kaart in zijn bureau gaan, waarin ruim 8.000 van een gekleurd bolletje voorziene spelden zijn geprikt, die dagelijks door een of meerder van zijn ambtenaren worden verschoven ?

En wat moeten wij ons voorstellen bij dat “wegduwen ” ? Komen er andere agenten of privé bewakers die in een groep tegen de migranten gaan staan duwen en zo ja waarheen gaat dan de reis?

Jambon weet het antwoord waarschijnlijk zelf ook niet, maar het geeft iedere politicus een goed gevoel als hij zeker voor de Belgische verkiezingen even heeft laten zien dat hij wel degelijk de zaak niet onder controle heeft.

 


3 Reacties

  1. Marco zei:

    @Jan: ze worden allebei al ‘migrantenelftallen’ genoemd. Dus wat maakt het nog uit wie wint?

Comments are closed.