De eigen burgers en politici zijn de grootste vijanden van de Nederlandse democratie

Democratie, een inmiddels tot op de bot afgekloven fictie van de Nederlandse burgers en hun gekozen volksvertegenwoordigers en politici. En wie zijn in feite de grootste vijanden van die “democratie” ? De eigen echte Nederlandse bevolking plus een samengeraapt zooitje politici.

10 Juli was een mooie dag voor  wat nog die overgebleven restanten  waren van de democratie :

“De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. Daarmee is het nationaal raadgevend referendum afgeschaft, zoals afgesproken in het regeerakkoord.  Het wetsvoorstel is namens het kabinet ingediend door Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kiezers brachten achteraf, nadat een wet is aangenomen, een adviserende stem uit bij een referendum.

De Wet raadgevend referendum leidde alleen tot heroverweging. Veel kiezers verwachtten tegelijkertijd dat hun stem niet een advies, maar bindend is. De regering kon na een rechtsgeldig ‘nee’ in een referendum besluiten de raadgevende uitspraak niet of gedeeltelijk over te nemen. Het gevolg hiervan is dat het instrument niet heeft bijgedragen aan het vertrouwen in de politiek.

Een instrument waaraan fundamentele gebreken kleven, wil het kabinet niet langer in stand houden. Andere manieren waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op concrete vraagstukken, hebben de volle aandacht van het kabinet. Zo doet de Staatscommissie parlementair stelsel hier momenteel onderzoek naar. En heeft Ollongren het Actieprogramma Versterking Lokale Democratie gepresenteerd, waarbij de komende tijd ingezet wordt op meer betrokkenheid van burgers bij lokaal bestuur.

Bij de stemming in de Eerste Kamer stemden 40 leden voor de afschaffing en 35 tegen. In de Tweede Kamer waar reeds eerder was gestemd waren het 76 voor afschaffing en 69 tegen. Hier heeft u de namen van de Eerste Kamerleden die voor de afschaffing van het referendum waren en vervolgens de namen van hen die tegen stemden.

Stemming Intrekking Wet raadgevend referendum

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34854).

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: De Graaf, De Grave, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Kuiper, Lokin-Sassen, Martens, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Stienen, Van de Ven, De Vries-Leggedoor, Atsma, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Diederik van Dijk, Duthler, Engels, Ester en Flierman.

Tegen stemmen de leden: Ganzevoort, Gerkens, Van Hattem, Ten Hoeve, Ton van Kesteren, Koffeman, Köhler, Kok, Kox, Lintmeijer, Meijer, Nagel, Nooren, Overbeek, Postema, Reuten, Sent, Sini, Van der Sluijs, Van Strien, Strik, Teunissen, Verheijen, Vlietstra, Vos, Wezel, Van Zandbrink, Van Apeldoorn, Baay-Timmerman, Van Beek, Dercksen, Peter van Dijk, Don, Faber-van de Klashorst en Fiers.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 40 tegen 35 stemmen is aangenomen.

Een groep democratie liefhebbers probeerde  de 300.000 benodigde stemmen bij elkaar te krijgen voor een referendum over de afschaffing van het referendum. Die poging slaagde niet bij gebrek aan het behalen van het benodigde aantal handtekeningen.

En een laatste poging van de actiegrep “Meer Democratie “sneuvelde bij de rechter, lees hier

Welke lering en conclusie kunnen we hier en dat zeker niet voor de eerste keer uit trekken :

 1. De politici door u gekozen, doen nadat zij eenmaal zijn geïnstalleerd precies datgene waarvan zij al dan niet via een partijkartel toe worden opgeroepen en zelfs op “straffe van royering “toe worden verplicht. Zie het in stand houden van Rutte 3 en de eigen positie van de premier, die weer als loopjongen fungeert voor o.a. het nep koningshuis.
 2. Door niet zoals in feite in alle andere omliggende EU landen nu eens op welke juridisch verantwoorde wijze tegen het slopen van de democratie in opstand te komen, telkens weer toe te geven aan chantage het zij van de politiek of in Nederland steeds meer tot bloei komende minderheidsgroeperingen, maar zich te beperken tot wat gemor via de sociale media , wordt de zelf gegraven kuil snel groter.

Het is dan ook redelijkerwijze voorspelbaar  en hier is geen glazen bol voor nodig om tot de conclusie te komen dat Nederland en de echte Nederlanders in 5 tot 10 jaar een soort derde wereldland en de bewoners daarvan zijn geworden.

Uw (klein) kinderen voor zo ver ze  nog belangstelling toonden, zullen u dankbaar zijn en die groep 20-gers, 30-gers, 40-gers en zelfs 5o-gers, het ga u allen goed.

Nederland was ooit een mooi land om te leven.

 


7 Reacties

 1. Joost Visser zei:

  Uit NosredactieÑ

  In Oost-Europa kunnen zowel de politiek als burgers een referendum starten, in West-Europa is dat toch vooral de politiek. “Dat komt doordat Oost-Europese landen veel later een democratie hebben gekregen”, zegt onderzoeker Koen van der Krieken van de Universiteit van Tilburg. “Hun grondwet is vaak veel nieuwer en die landen konden dus ook wat nieuwere ideeën over democratie meenemen”.

  Als je dit leest, moet dan lachen of huilen?

 2. Jan zei:

  Waar zijn we mee bezig? Het Nederlandse volk monddood maken. Dan moet je wel snode plannen hebben en lak aan het volk. Gelukkig zijn er nog 35 vaderlandslievende stemmen uitgebracht. Dank daarvoor. Geeft toch wat hoop.

 3. Tonnie van der heijden zei:

  Ooit was Nederland mij dierbaar maar nu niet meer.
  Ik geloof er niks van dat er zo gestemd is tegen het referendum ze liegen en bedriegen de kluit toch altijd.
  Voor mij part schaf je NU het kabinet meteen af:
  HET KONINGSHUIS (NEP)
  EUROPA(STAAT OP INSTORTEN)
  BILDERBERG (BEMOEIALS)
  GELUKZOEKERS(MENSEN DIE UITKERINGEN KOMEN OPSTRIJKEN EN ZIELIG DOEN))
  NAVO (WIJ WILLEN GEEN OORLOG)

 4. Marco zei:

  “…het instrument (referendum/red.) niet heeft bijgedragen aan het vertrouwen in de politiek.”
  Het afschaffen ervan doet dat wél?

  “…waarbij de komende tijd ingezet wordt op meer betrokkenheid van burgers bij lokaal bestuur.”
  Het rapport Winsemius/WRR, ‘Vertrouwen in Burgers’, waarin een pleidooi is vervat over meer betrokkenheid van burgers bij het overheidsbeleid, ligt al sinds 2012 onaangeroerd te rotten in de onderste bureaulade in het Torentje. Het Haagse ‘onbehagen’ over de ‘ongepaste’ verkiezingsuitslag van 2010 (winst Wilders) was blijkbaar snel weggeëbd.

  Conclusie: de politiek wil hierover zelfs geen maatschappelijke discussie. Laat staan dat het establishment genegen zou zijn om ook maar iets van zijn macht te delen met het volk.

  Is het een wonder dat gemiddeld 400 Nederlanders per DAG dit Middeleeuwse regentschap ontvluchten door een vertrek naar een ander land? Een andere mogelijkheid tot een adequaat democratisch verzet is er immers niet, zonder onze ‘comfort zone’ te verlaten.

 5. Robert zei:

  Wanneer het volk onderdrukt wordt door tirannie en onrechtvaardigheid, zullen lammeren leeuwen worden.

  Hier een uitleg over de transitie die nu gaande is, hoewel velen het niet merken of volgen, maar wel hopen, is deze informatie van belang om deze ook met iedereen te gaan delen.

  We zijn geen eigendom van de 0.1% die ons eeuwen hebben belogen, misbruikt, uitgebuit, vermoord, als hun slaven hebben gebruikt.

  Als dit gespuis zal zal verdwijnen op een heel fijne geweldloze manier door nu hun buiten te sluiten als zij niet meewerken aan de transitie.

  https://val-van-de-macht.blogspot.com/2018/07/de-val-van-de-macht.html

 6. Wil zei:

  Afschaffen referendum, de klimaatwet, verplicht donorschap tenzij je afmeld, de levenseindepil, asielparasieten die uitsluitend nietsdoen op kosten van de Nederlandse burgers, hoogste bijdrage betalen aan de EU, torenhoge belastingen, de hoogste AOW leeftijd, binnenkort 5G netwerk die ziekte en dood gaat veroorzaken. Wie wil hier nog blijven?

 7. Stijn zei:

  ‘De nuance is in Nederland verdwenen’, schreef een columnist deze week.
  Gelijk heeft-ie. Maar dat geldt ook voor de discussie.
  Iedereen heeft wel een mening, maar wie is nog bereid om die mening -ter beoordeling door anderen- onder een vergrootglas te leggen?

  ‘Ook restje democratie naar de knoppen’, wordt geroepen bij het afschaffen van het raadgevend referendum. Is dat zo? Was het referendum niet eerder een bevestiging van de stelling dat een rechtstreekse inspraak van de kiezer door de politiek niet op prijs wordt gesteld?
  Nep dus. Waarbij de burger wel de indruk moest krijgen dat hij op zijn minst door een NEE op een comfortabele manier kom protesteren tegen een eigenmachtig bestuur.
  Zelfs die uitlaatklep ontbreekt nu, maar met ‘democratie’ heeft het niets te maken.

  Democratie krijg je niet, maar zul je moeten opeisen. Het vraagt verantwoordelijkheid, ook van de burger. Houden we het liever bij ongenuanceerde parolen en oneliners, dan is het huidige systeem precies wat we nodig hebben.

Comments are closed.