De Haagse islam tango, danst u een paar pasjes mee ?

Wij zullen het maar gelijk toegeven, dansen is niet onze sterkte, in tegendeel zelfs als het gaat om een eenvoudige foxtrot moeten wij al passen , zelfs als een van onze kordate vrouwelijke redactieleden de leiding neemt.

Twee stappen naar voren maar minstens 3 opzij op naar achteren , dat is de manier waarop Den Haag de islam tango danst en dus telkens iets meer opschuift voor een in Nederland oprukkende islamitische invloed, die nauwelijks nog te stoppen lijkt, tenzij een van de danspartners zegt, ik heb er genoeg van,  het is mooi geweest , ik stop er mee.

Maar het omgekeerde tekent zich af. Moslim scholen beginnen overal in het land de kop op te steken, en in Amsterdam met een nieuwe burgemeester Femke Halsema die een groot voorstander is van multiculturele integratie, maar haar kids zelf haastig onderbrengt op een gehele blanke niet moslim school, zien we een interessant zoveelste experiment hoe knuffelend ambtelijk Nederland toegeeft aan de eisen van de islam of zo u wilt de moslims, daarmee de culturele spanning  tussen de bevolkingsgroepen alleen maar vergroot.

Moslim scholen moeten er komen omdat moslims als volwaardige inwoners van Nederland niet langer gedwongen mogen worden dat tegenstanders , u weet wel die xenofoben, racisten, extreem gemeen rechts tuig, hun religieuze waarden en liefde verspreidende boodschap trachten tegen te gaan.

De scholen, ook die  welke tot voor kort gewoon een gezellige gemengd Nederlands karakter hadden moeten  zich in toenemende mate conformeren aan de islamitische kalender en gebruiken. Er wordt islamonderricht voorzien in scholen. Moslims mogen afwezig blijven op hun religieuze feestdagen, examenkalenders worden in dit kader aangepast. Er wordt zelfs in toenemende mate rekening gehouden met steeds extremere halal-voorschriften in hun lunchpakketjes.

Moslims willen zogenaamd integreren in onze samenleving – dat kunt u iedere dag weleens  in de linkse MSM lezen en horen , het wordt u als het ware door de strot geduwd.  Maar het verhaal eindigt toch ieder keer weer geheel anders, net als die plotseling draai waarmee de tango dansende paren van richting veranderen. Er wordt door de moslim gekozen  voor een apartheid, een afscheiding, die vooruit, ze zijn ook niet de beroerdste, slechts doorbroken kan worden indien u … ja u  !!!… zich aan hun gebruiken aanpast!

Hoe noemen we dat ook weer in goed Nederlands ?

Chantage ?

U weet wat de gevolgen zijn, …. dan dooft het licht ! .

 


1 reactie

 1. Outinas Theopenopoulos zei:

  De befaamde islamitische wetenschapper en wereldreiziger Abd ar-Rahman ibn Mohammad ibn Khaldun schreef in 1377 het volgende in zijn encyclopedische al-Moekaddima:

  “In de moslimgemeenschap is de heilige oorlog een religieuze plicht, vanwege het universalisme van de moslimmissie en de verplichting om iedereen tot de islam te bekeren, hetzij door overreding of door geweld.

  Ibn Khaldun geldt als een onbetwiste autoriteit op het gebied van Islamitische theologie en rechtskunde, maar wordt vanwege zijn onomwonden wijze van schrijven over de gewapende Jihad en de onderwerping van ongelovigen aan de Islam door Westerse islamapologeten zelden geciteerd.

  Echter, wat Ibn Khaldun schrijft is slechts een beknopte samenvatting van wat iedere oprechte moslim gelooft en wat toegewijde moslims overal ter wereld in de praktijk trachten te brengen.

  Wanneer de invloed van de Islam in het Westen als gespreksonderwerp wordt aangeroerd, dan citeer ik altijd de voorgaande woorden van Ibn Khaldun — en daarmee is dan alles gezegd.

Comments are closed.