Italië stuurt brief aan EU : de manier om redding van gelukszoekers veranderen, of wij stoppen ( video)

Italië wil niet langer de enige aanvoerhaven zijn voor alle opsporings- en reddingsoperaties in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. Volgens een document dat Corriere della Sera  van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen, zal Farnesina ( zetel van het Italiaanse ministerie van buitenlandse zaken ) ) vandaag een hard diplomatiek offensief in Europa lanceren.

De Italiaanse ambassadeur bij de EU , Luca Fraschetti Pardo,  kreeg de opdracht om de Europese partners die betrokken zijn bij Operatie Sophia vandaag te informeren dat Rome niet langer “in staat is om de procedures te volgen,  zoals vastgelegd tijdens de Triton-missie die werd geleid door Frontex ( EU grensbewakingsinstantie )  en vervolgens de nieuwe naam kreeg  Operatie Sophia”  officieel de European Naval Force Mediterranean ,  de EU maatregel voor het redden van migranten die van Afrika naar Europa proberen over te steken.

Zowel Triton als ook Spohia werkten niet , hetgeen u niet zal verbazen.

In het document wordt vastgelegd dat reeds in juli 2017, bij de laatste vernieuwing van “Sophia”, de toenmalige regering van Gentiloni, te kennen had gegeven dat de SaR ( Search and Rescue ) procedures “op tijd” moesten worden herzien, met name het aanmeren en afzetten van gelukszoekers  “uitsluitend in Italiaanse havens”. In die maanden was het weer de bedoeling dat de “gelukszoekers” na landing op basis van vooraf vastgestelde quota in de verschillende Europese landen zouden worden gesorteerd.

De EU in Brussel doet wat zij inmiddels altijd doet als het om echt belangrijke zaken gaat , namelijk NIETS ! De gedachte het zou wel niet met zo’n vaart lopen, maar de nieuwe Italiaanse regering steekt nu gelukkig een stok tussen de spaken.

Het systeem werkt niet omdat slechts weinig Europese landen hun belofte zijn nagekomen om degenen die in Italië zijn geland, te verwelkomen en nu zegt de regering van Conte dat “de tijd om te veranderen nu is aangebroken”. de EU had voorgesteld om volgens een door Brussel ontworpen berekeningsformule, 160.000 gelukszoekers te herverdelen. Voor Nederland zou dat betekenen een kleine 8.000 extra cultuur vernietigers.

Bij de aankondiging van haar verzoek om herziening van de reddingsprocedures specificeert Farnesina echter dat,  “Italië zich volledig blijft inzetten voor Operatie Sophia”, aangezien zij “haar taken van extreem belang acht voor de veiligheid van Europa en het Middellandse Zeegebied en voor de stabilisering van Libië”. Met deze stap begint de regering Conte dus de beleidswijziging die de minister van Binnenlandse Zaken Salvini met de feiten heeft doorgevoerd op papier te zetten. Beëindiging van de SaR-akkoorden zou de basis leggen voor de sluiting van Italiaanse havens die niet als illegaal worden beschouwd, hetgeen in strijd is met de gemaakte afspraken, en zou de Europese bondgenoten in de positie brengen om het eens te moeten worden over verschillende reddingsprocedures, en dus verschillende opvangprocedures.

Het mag duidelijk zijn, dat de Italianen en met name vice premier Salvini het niet slechts bij woorden laten om de orde in Italië weer enigszins trachten te herstellen. Salvini zei in een onlangs gehouden toespraak dat het hem zeer  veel jaren zou kosten alle 500.000 in Italië aanwezige crimigranten weer naar huis te sturen !

Italië wordt in haar besluitvorming gesteund door de 4 Visegrad landen en Oostenrijk.

Wij tonen u hier de video gemaakt tijdens de laatste aankomst van gelukszoekers in de Italiaanse havenstad Pozallo ( Italië liet uiteindelijk 2 Frontex schepen binnen op voorwaarde dat andere EU landen elk 50 gelukszoekers op zouden nemen  en slechts 5 landen daaraan gevolg gaven ) De 11  bemanningsleden van het schip waar deze gelukszoekers oorspronkelijk mee waren vertrokken werden gelijk gearresteerd, waarbij opmerkelijk de kapitein reeds een aantal jaren geleden ook werd gearresteerd, maar later werd vrijgelaten .


1 reactie

  1. Jan zei:

    En niet te vergeten dat ook Engeland om deze reden afscheid neemt van de EU. De EU heeft buiten de waard gerekend.

Comments are closed.