Trump : Wie in welvaart wil leven , moet een vrije handel toestaan ( video)

De Amerikaanse president Donald Trump is in Europa. Dit tot boosheid van talloze met name linkse politici en hun aanhangers , want Trump vertegenwoordigt in een persoon al datgene wat er in deze wereld aan kwaad te ontdekken is.

Met name de door hem ontketende handelsoorlog zet kwaad bloed en dan hebben we het nog maar niet over de ongetwijfeld volgende oproep aan de EU landen met Duitsland voorop, om nu eens aan de aangegane NATO verplichtingen te voldoen.

Maar je kunt ook proberen eens begrip te tonen voor Trump

De bilaterale handelsbesprekingen  tussen de VS en de EU  zijn in het recente verleden niet erg succesvol geweest. Zij hebben niet geleid tot een vermindering van de handelsbarrières tussen de EU en de VS. Als we uitgaan van de hogere tarieven van de EU die de EU heft in tegenstelling tot die welke de VS heft op goederen uit de EU , zouden we een nieuwe visie kunnen ontwikkelen en het optreden van de Amerikaanse president kunnen zien als een reactie, straf en les voor Brussel: De EU moet haar handelsbarrières met de VS slechten.

Als je kijkt naar Twitter, het favoriete communicatiekanaal van de president van de Verenigde Staten, dan maak je je zorgen over relatief hoge handelsbarrières, een pleidooi voor vrije handel,  het opheffen van barrières en voor het stopzetten van subsidies.

Trump heeft in tegenstelling tot de EU politici in ieder geval de basiskennis van een brede economische literatuur te kennen en te weerspiegelen. De ambassadeur van de VS in Duitsland, Richard Grenell, die, in ieder geval in de automobielsector, pleit voor een volledige kwijtschelding van de invoerrechten op auto’s ( EU heft 10%, VS 2.5% )  zelfs als Europa dat niet doet.

De nieuwe Amerikaanse heffingen worden formeel gerechtvaardigd door het argument dat de nationale veiligheid in gevaar is. Dat is natuurlijk niet waar en belachelijk. . De realiteit is dat we te maken hebben met een  douanebeleid van de EU, dat  protectionistisch is en daarom ook tegen een vrije handel met de VS indruist en daarom door Trump zal worden bestraft. De gebruikte term “straftarieven” is hiervan een bewijs.

In dit opzicht kan de bestraffende actie van de VS worden beschouwd als een “oog om oog, tand om tand “actie “. Historisch hogere EU-rechten worden aan de andere zijde van de Atlantische oceaan, gecompenseerd  met lagere  Amerikaanse rechten. Dit is onaangenaam en voelt oneerlijk aan, zeker omdat tot nu toe de VS  de handelsbarrières van de EU  altijd hebben aanvaard. Trump legt nu vooral terecht  de schuld bij zijn voorgangers, die geen goede onderhandelingsresultaten zouden hebben bereikt. Dit wil hij nu  dat veranderen en voert hij strafheffingen in om de EU ertoe te bewegen nieuwe “deals” te sluiten. Enig begrip voor deze verlate strafmaatregel mag dan ook wel op zijn plaats genoemd worden, met name gezien het recente mislukken van bilaterale onderhandelingen voor  een verdere wederzijdse openstelling van de handel.

Douanerechten en andere handelsbelemmeringen in de EU zijn natuurlijk niet het gevolg van een “allergie” of boosheid  jegens de VS en Trump. Zij zijn eerder  het resultaat van specifieke belangen van bepaalde politieke actoren in EU-landen. De huidige EU-tarieven zijn dus geenszins bedoeld als  een welvaartsoptimum voor EU-burgers. De huidige handelsbelemmeringen van de EU vormen veeleer een politiek en economisch evenwicht tussen georganiseerde belanghebbenden in Brussel en het gevold van de talloze lobbyisten die in Brussel de politiek bewerken EN BETALEN !!  De hoge bijverdiensten van o.a. EU parlementslid Guy Verhofstadt zijn hier een goed voorbeeld van. Naast zijn gewone EU inkomen er  ‘in de tijd van de baas ” nog een kwart miljoen per jaar bijschnabbelen is geen ongebruikelijk verschijnsel in Brussel.

Hiermee wordt de beperkte openheid  verklaart die de EU via multilaterale overeenkomsten aan anderen heeft verleend. Met andere woorden, meer openheid was nog “niet mogelijk” of liever gezegd ongewenst  in multilaterale onderhandelingen. Met een echt “Europa eerst”-beleid zou  men proberen minder rekening te houden met bestaande specifieke belangen ten gunste van het algemeen belang en zou daarom gebaseerd zijn op vrijhandel met de VS en andere partners.

Vrije handel betekent concurrentie, lagere prijzen, meer variatie en vaak betere kwaliteit.

En kijk en luister eens naar wat Donald Trump vanochtend tijdens een werkontbijt in Brussel aan NATO baas Jens Stoltenberg, ook weer een van die volledig wereldvreemde politici te vertellen had. Stoltenberg bleef zitten met de bekende bek vol tanden en samengeknepen handjes.


5 Reacties

 1. Victor zei:

  Video niet beschikbaar??? Censuur door eu en consorten??

  Wordt aan gewerkt. red. geennieuws

 2. andre zei:

  Nederland weer voor op om Putin het calimero syndroom in zn gezicht te smeren loopt nu Jens Stoltenberg er ineens mee rond. Man man wat een laf zooitje is nederland toch en dat noemt zich dan secretaris generaal net als heer Demmink hahaha

 3. Jan zei:

  Stoltenberg wordt geslachtofferd door NAVO bondgenoten die hun afspraken met de USA niet zijn nagekomen. Hoe laf kun je zijn om je voorzitter zo te laten bengelen!

 4. AllIWant zei:

  ‘Pokerface’ speelt blufpoker. Europese kippen onmiddellijk van de leg.
  Maar kil bezien kan de leider van een bankroet land geen wereldleider zijn, kan niets afdwingen, opleggen of chanteren.
  Bovendien houden Trumps argumenten geen steek.

  De nadelige handelsbalans van de VS is vooral het gevolg van de eigen consumptiehonger.
  Die kan niet worden gestild door forse belastingverlagingen en ruimere kredietmogelijkheden. Evenmin door importheffingen die slechts tot doel kunnen hebben om Trumps nieuwe gaten in de schatkist te camoufleren.

  De Amerikaanse maakindustrie kan de enorme binnenlandse vraag – met name door een oplopend tekort aan gekwalificeerd personeel – op geen stukken na bijbenen.
  Daarmee sterft het ‘nieuw economisch elan’ in schone schijn en maakt de ‘handelsoorlogen’ tot een ordinaire geldklopperij (uiteindelijk natuurlijk ten laste van de consument) die een ziek land niet gezond kan maken.

  Maar wat zit er nog meer achter?
  Feit is dat deze onberekenbare president, uitgekreten als ‘nationalist’, beschouwd kan worden als perfect gereedschap in handen van het topje van de globalisten, bij de uitvoering van hun destructieve NWO agenda.

 5. Jan zei:

  @Alllwant wie zal het zeggen, lijkt erop dat Trump het erg moeilijk heeft om de NWO agenda te negeren. Heb hoop dat Trump zijn rug recht houdt en niet opnieuw een ‘puppet on a string’ wordt.

Comments are closed.