Waarom Angela Merkel, de vernietiger van Europa, heel snel moet verdwijnen

Diegenen onder ons die kritisch naar de ontwikkelingen van de  de Europese Unie kijken,  waarschuwen al vele jaren dat het in Brussel  steeds sneller de verkeerde kant uit gaat.

Het immigratie- en vluchtelingenbeleid van Europa geïnspireerd door het in 2015 gegeven “wir schaffen das “startschot van Angela Merkel waren op het eerste oog genereus  en humanitair.  Maar de daarop volgende poging om te komen tot een  integratie- en assimilatiebeleid en de uitvoering daarvan waren  destructief.  DESTRUCTIEF voor de lokale bevolking waarvan zelfs heden ten dage er nog steeds mensen zijn die zeggen dat we met z’n allen best een stukje op kunnen schuiven en meer vaak anafalbetische gelukszoekers kunnen opvangen.

De Europese leiders hadden het over het belang van “duurzame ontwikkeling”, waarbij telkens weer het verhaal werd aangehaald  van lage groei van de geboorte aantallen bij de EU burgers en hoge werkloosheid. Grandioze verklaringen over de onafhankelijkheid van Europa op het wereldtoneel kwamen overeen met een toenemende strategische kwetsbaarheid voor Rusland en het Midden-Oosten en een toenemende militaire afhankelijkheid van Washington. De Europese Commissie, die werd gezien als een draaischijf  voor economische liberalisering, werd een trefwoord voor overregulering en technocratisch micromanagement.

En er was een hardnekkige minachting voor de democratie.

In 2005 wezen  de kiezers in Frankrijk en Nederland een voorstel voor een Grondwet voor Europa resoluut van de hand . De Europese leiders  en Jan Peter Balkenende  luisterden niet, zij voelden zich immers democratisch gekozen en  de Grondwet kreeg een nieuw jasje via het Verdrag van Lissabon. In 2008 verwierpen de Ierse kiezers het Verdrag.  De Europese leiders, die nog steeds niet van plan waren een echte vorm van democratie toe te staan zorgden er voor dat ook deze roep van eigen inbreng de kop werd ingedrukt. De Ierse  politici stemden het volgende jaar in.

Dit alles leidde tot volkswoede waar de apparatsjiks  in Brussel en de politieke klasse in Berlijn, Parijs, Londen en andere hoofdsteden blind of afwijzend voor waren en nog steeds  zijn. Er komt een dag dat een  een historicus hun zelfgenoegzaamheid onder de loep neemt en dan met  een knipoog naar een vorig tijdperk van blindheid, een boek schrijft met de titel  “De Slaapwandelaars”.

Maar inmiddels zijn  door de strijd in het Duitse parlement dat regeert via een ultra dunne coalitie vooral door  Merkel  voorwaarden  geschapen  die de tegenstanders en sceptici van het  van het Europese ideaal, voor open doel hebben gezet.

Merkel  weigert het aantal asielzoekers dat Duitsland zou opnemen te beperken en pleitte vervolgens bij andere Europese landen er voor  om ze op te nemen.

Dat gaf  mede de Brexiteers bijna zeker de politieke beeldtaal die ze nodig hadden om een jaar later te stemmen de EU te verlaten.  De AfD was een kleine EU sceptische partij voordat de vluchtelingencrisis haar het “startschot “gaf . De Oostenrijkse Vrijheidspartij, de Italiaanse Lega Nord en de Zweedse Democraten hebben allemaal politiek geprofiteerd van het besluit van Merkel. Inmiddels is de AfD met 17% stemmen net zo groot als de SPD die met 3% gezakt is net als de CDU die 2% moest inleveren.

Vrijgevigheid is een deugd, maar onbeperkte vrijgevigheid is een snelle weg naar een faillissement. Humanitair zijn, wat Merkel  nog steeds predikt is prijzenswaardig, maar niet als daarna  je eist dat anderen de lasten en uitgaven delen.  Het stellen van duidelijke grenzen behoort tot een liberale politiek, maar Merkel is blijven steken in een oer conservatieve starre houding die niet langer past in het huidige Europese bestel.

Haar aanhangers en bewonderaars waaronder de Nederlandse meeloper,  Mark Rutte hebben het over Merkel alsof zij de moderne Jeanne d’Arc is van Europa , de enige leider met de visie en vermogen in de EU. , maar zoals de zaken er nu voor staan, zullen  wij ons haar herinneren als vernietiger van de Europese Unie . En hoe langer zij nog aanblijft, hoe sterker de EU sceptische partijen zullen  groeien en aan invloed winnen.

Kan de EU nog gered worden ?

Europa heeft behoefte aan een echt veiligheidsbeleid, ondersteund door een geloofwaardige militaire macht en minder afhankelijkheid van Russische energie. Het moet de migratie strikt buiten zijn grenzen reguleren, zodat het binnen zijn grenzen open kan blijven. Het heeft behoefte aan een robuuste economische groei en veel lagere werkloosheidspercentages, niet aan de verdiensten van duurzaamheid en evenwicht tussen werk en privéleven. En het heeft instellingen in Brussel nodig die niet louter regelgevende uitvoerders van lobby’s  zijn die proberen lidstaten te straffen voor hun economisch concurrentievermogen.

Maar gelet wat er in de afgelopen jaren in Brussel  werd bedacht, los van de gezwollen taal en gebakken lucht, de starre onwrikbare houding van wat in haar genen toch een eenvoudig DDR trutje blijft , zien wij het somber in. Verdenk ons niet van een plotselinge ommekeer in onze al jaren groeiende EU scepsis. Maar het opheffen, oplossen  van de EU , of het in lossere banden tot een economische unie omgevormde samenwerkingsverband ?

Nee, wij zien het niet gebeuren. Daarvoor zijn de machten en krachten van de belanghebbenden te groot en te machtig en is een EU in nieuwe vorm en niet langer de rattenval waar wij met z’n allen inzitten een fantasie.

Tenzij, de mestvorken tevoorschijn worden gehaald .  De inzet van dit alles is hoog , maar de door Merkel gecreëerde mesthoop  zal eerst moeten verdwijnen. De AfD is bezig, in Italië wordt er aan gewerkt, de steeds meer ontevreden Fransen roeren zich , de Oostenrijkers houden samen met de Visegrad landen stand.

Maar net als nu bij de WK voetbal, wij missen zoals gewoonlijk Nederland.

 

 

 

 

 

 


10 Reacties

 1. Jan zei:

  Het probleem in de kern samengevat. Compliment voor de redactie. Als het fundament niet op orde is stort het gebouw in. Afgelopen weekend was het weer raak in Berlijn, nog net geen burgeroorlog.

 2. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Toen de Nederlanders naar de wens tot toetreding tot de EU werd gevraagd hebben de Nederlanders duidelijk te kennen gegeven NIET in de EU te willen. En dan verschijnt er een jaar later een kontkruiper van het individu dat de kroon draagt op het politieke toneel. Het is Laurens Jan Brinkhorst die heeft bedacht hoe het nu verder moet:

  “We treden toe tot de EU en vragen niet meer naar de mening van het Nederlandse volk want dat is te dom om over de voordelen van de EU te kunnen beslissen.”

  En zo is het Nederlandse volk tegen haar uitdrukkelijke wil de EU ingerommeld: als Brussel vraagt om 10 miljard aan Nederlands gemeenschapsgeld dan maakt onze regering zo’n bedrag binnen 7 dagen over.

  En het blijft merkwaardig stil in Nederland. Want men wordt niet alleen bedrogen maar bedriegt ook zichzelf. Dat begint bij de stembus en eindigt in de kerk die het 8-uur journaal heet.

 3. Tonnie van der Heijden zei:

  Heel goed Jan Bosman Wij hebben NEE gezegd en dan wordt het JA hoezo democratie?
  Wij zeggen nog steeds NEE dus L.J. Brinkhorst het plebs blijft erbij.
  Het Nederlandse volk was niet achterlijk,maar jullie verslijten ons voor achterlijk.
  En nu OPZOUTEN en een NEXIT na streven zonder L.J.Brinkhorst.
  Het kaartenhuis viel al bijna om.

 4. fado zei:

  Er kan een oeverloze discussie ontstaan over Nordstream 2. Ik ben van mening dat deze gasaanvoer er moet komen. Daar komt bij dat de energie transitie onbetaalbaar zal blijken. De hele hoax omtren het CO 2 gebeuren is absoluut een leugen. Waar halen wij in Gods naam de elektriciteit van Daan. Zonder mega subsidie werkt het niet en die subsidies moet de bevolking gaan betalen. De zogenaamde intelligentie maakt dat we er, zeker financieel, aan kapot zullen gaan
  2015 : Merkel opent unilateraal de grens van Duitsland. Lees en huiver wat er dagelijks in Duitsland gebeurt. De politie mag in feite niet meer vermelden dat het die vluchtelingen zijn. Bijna elke dag vinden er aanrandingen en moorden plaats op de bevolking. De autochtone bevolking wil dat dit stopt.
  Merkel zoekt contact met de kleine Napoleon, Macron, uit Frankrijk. Er worden onderling afspraken gemaakt over een Europees financiële mogelijkheid die Frankrijk, financieel zal moeten ondersteunen….en die kleine man, Rutte, die denkt dat hij nog iets voor kan stellen voor het oplossen van deze vluchteling crisis….
  De EU word nooit de EU die de regeringsleiders zich hebben voorgesteld ! Dit omdat ieder land zijn eigen taal heeft, het arbeidsmoraal met daaraan verbonden bruto nat. product , en de diverse mentaliteiten.

 5. Robert-Panamá zei:

  Ja zeker @Fado. De laatste alinea van je commentaar is waarom het draait.

 6. andre zei:

  de wereld draait niet om Merkel en Europa is niet van de EU. Alles draait gewoon verder en na de oprichting van de CEEC wordt de handel met China wat eerlijker verdeeld dan alleen een maar een paar elitaire hufter multinationals die alle handel naar zich toetrekken en via hun politieke stromannetjes de boel zo moeten proberen te houden. Merkel is er daar 1 tje van en dit was gisteren.

  http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/10/c_137313065.htm

  en hier het CEEC blok samen met china

  http://ceec-china-latvia.org/about

  Onze keuning Wimpie was ook op staatsbezoek in de Baltics zei de NOS Maar dat is helemaal niet waar want keuning Wimpie was daar met zijn Shell zaken aan het doen, LNG te verkopen voor zich zelf terwijl Nederland gesloopt wordt met zijn energie transitie. Zie je het verschil?

 7. AllIWant zei:

  De mestvorken komen vanzelf wel, maar niet via de politiek. Want die heeft het de afgelopen 10 jaar volkomen laten liggen.
  De ECB heeft in die tijd de economie gerund d.m.v. gratis geld. Daarvan werd niet gesaneerd, werden geen schulden afgebouwd. INTEGENDEEL. De steeds groter wordende wonden werden bedekt, niet behandeld.

  De al langer voorspelde economische stagnatie en sprongsgewijs oplopende inflatie en rente dienen zich aan. Met alle gevolgen van dien, voor iedereen.

 8. formidabele zei:

  @Johan
  Daarop heeft Leontine beslist het koninklijke tehuis mogen betreden?
  Of was een onderscheiding voldoende?

 9. Stijn zei:

  @Tonnie van der Heijden: ‘Nexit’ like ‘Brexit’? No, thanks!
  De ‘zachte landing’ van Theresa May, ingegeven door de angst voor de eigen overmoed, maakt het VK tot een kolonie van Brussel, aldus de opgestapte MinBuZa Boris Johnson (‘vote leave!).
  Laat ze hierover en de ontstane chaos op het eiand een referendum houden en het gros van de toenmalige ‘Leaves’ zal overstappen naar het kamp van de ‘Remainers’.
  Liever met z’n allen naar de pilootjes dan alleen.
  (Helaas op deze plek verder geen woord daarover. De barre werkelijkheid heeft immers minstens twee gezichten).

Comments are closed.