Bestaat er eigenlijk wel echte democratie ?

Het antwoord op de boven gestelde vraag kan kort zijn : Nee ! Toch zeker in deze turbulente tijden wordt er telkens weer geroepen dat bepaalde beslissingen niet democratisch zijn genomen, terwijl diegenen die wel¬†achter een dergelijke beslissing staan, juist het tegenover gestelde beweren. Wij nemen u mee in het doolhof van “de democratie ” en hopen dat u hieruit wat wijzer wordt ( dan u uiteraard al bent ūüôā ). Let op , een taai stukje, neem er de tijd voor.

In principe bestaan er momenteel 2 soorten democratie, de indirecte en de directe versie.

 1. De indirecte democratie ook wel parlementaire  of representatieve democratie genoemd is het systeem dat U in Nederland heeft. Het woord geeft het al aan, u stemt via  verkiezingen op partijen met personen die nadat zij door politieke vriendjes in de 1e en 2e Kamer of de regering  uw belangen zullen moeten behartigen en zoals de praktijk in Nederland aantoont dat voor het overgrote deel niet doen. De eigen belangen Рzie Rutte Рprevaleren boven die van de kiezer.
 2. Directe democratie is de meest oorspronkelijke vorm van democratie zoals gevonden bij de oude Grieken. Directe democratie is een vorm van beslissing waarbij de uitkomst door een meerderheid bepaald wordt. Dat kan handig zijn, maar ook tot een beslissingsproces leiden waarbij de een beslissing¬† de andere beslissing opvolgt wordt zonder dat er voldoende over nagedacht is. Directe democratie in de moderne betekenis van het woord duidt op instrumenten waarbij¬† nadat er verkiezingen zijn gehouden¬†, de kiezers ¬†direct de uitkomst van belangrijke vragen kunnen¬†be√Įnvloeden zonder dat een parlement of regering ¬†daarin zeggenschap heeft. Zij dienen de beslissingen slechts uit te voeren. Dit mede bestemmen hoe¬†er in een land uiteindelijk wordt geregeerd gebeurt via een bindend referendum of een volksinitiatief. . Deze vorm van democratie treft u o.a. aan in Zwitserland.

Dan gaan wij nog een stapje verder. Midden jaren ’70 werd uw redacteur uitgenodigd deel uit te maken van een multi nationale commissie die was gevraagd een nieuwe grondwet op te stellen¬†voor een land dat net de zelfstandigheid had verworven. De oude grondwet was gebaseerd op de wetten van de vertrokken koloniale¬† natie en het was tijd voor een frisse wind, mede ingegeven door het feit dat men de bevolking iets nieuws wilde tonen, dat geen afspiegeling was van het koloniale verleden, waar democratie nauwelijks een rol van betekenis speelde.

Twee jaar lang ontmoetten de commissieleden elkaar , telkens in een stad waar een van de commissieleden op dat moment woonde¬† en wij kunnen u verzekeren, dat het voor alle ruim 20 deelnemers een leerzame tijd was. De 20 deelnemers waren nodig, om er zeker van te zijn, dat er minstens een deskundige was met kennis van zaken voor het opstellen van de grondwet en….. belangrijker, het later ook in de praktijk aangevuld door de “gewone wetten ” leefbare maatschappij en samenleving.¬† Belangrijk is tevens te weten dat er was besloten dat geen van de deelnemers een politieke ervaring of achtergrond mocht hebben, om te voorkomen dat fouten zoals de politiek en haar bedrijvers het tot op heden bijna in alle landen iedere dag maken.

Wij zullen u niet vermoeien met juridische haarkloverij, maar hier¬†enkele punten die aantonen dat “wij” het begrip democratie zo dicht mogelijk probeerden te benaderen.

 1. Verplicht stemmen, met een boete voor hen die zich niet aan de gestelde termijnen hielden
 2. Na het tellen van de stemmen moesten de 3 grootste partijen binnen 2 weken met een actieplan komen plus een lijst van namens hen in een parlement en senaat aan te stellen leden, waarbij er een exacte opsomming gegeven moest worden van de ervaring en achtergrond van de kandidaten. Hier niet  aan voldoen, betekende dat de plaats om aan een regering deel te nemen was verkeken en naar de 4e , 5e enz  partij ging.
 3. Ministers voorgesteld door de winnende partijen moesten solliciteren – zie ook punt 2 -. De sollicitatiecommissie bestond uit leden van de bevolking die per lot werden aangewezen.
 4. De premier moest los van het verkiezingsresultaat onafhankelijk in een aparte kiesronde gelijk aan de parlementsverkiezingen gekozen worden, en dit betekende dat de premier niet gelijk aan ook de aanvoerder of lid van de winnende partij hoefde te zijn, dit om geknoei en baantjes aan vriendjes toeschuiven te voorkomen.
 5. De maximale periode waar zowel Kamer- als ook kabinetsleden actief mochten zijn bedroeg 2 perioden van 4 jaar , zonder enige kans om ook na b.v. een of meerdere periode van afwezigheid weer herkozen te worden.
 6. Indien daartoe via een volksinitiatief om werd gevraagd konden Kamer- en kabinetsleden incl. de premier tussentijd worden ontslagen zonder wachtgeld regeling.  Deze wachtgeldregeling was ook van toepassing  indien zij na een volgemaakte ambtsperiode  niet werden herkozen.
 7. Een parlement diende te bestaan uit X plus 1 parlementari√ęrs¬† en een¬†X aantal op afroep ter beschikking staande gewone burgers, die geen andere politie of ambtenaren functie mochten uitoefenen. U kunt dit vergelijken met het systeem van het Assissenrechtspraak systeem in Belgi√ę of de VS.¬† De “assissen” parlementari√ęrs ontvingen een vergoeding gebaseerd op hun activiteiten en men kon zich op een openbare lijst laten plaatsen , waarna de “aanstelling ” geschiedde via een geheime loterij bij Ministerie van Justitie.
 8. Twee paspoorten, d.w.z ¬†2 nationaliteiten gaven per definitie geen toegang tot een van de bovengenoemde “functies “. Slechts het opgeven van¬†de nationaliteit en¬† paspoort van het land van oorsprong en dit officieel laten vastleggen, maakte de weg vrij om deel te nemen aan het besturen van de staat.

U begrijpt dat deze voorstellen bij de zittende politici niet in goede aarde vielen, want “burgers “waren niet welkom in het besloten clubje van fraudeurs en ritselaars.

Dat betekende , dat er zo veel water bij de wijn moest, dat na een vergadering van alle commissie leden, de opdracht werd teruggeven, daar zoals wij in de openbaar gepubliceerde verklaring lieten weten, een door de zittende politiek gewenste nieuwe grondwet niet aan de beoogde democratische eisen voldeed.

Het ontwerp van de grondwet, staat nog steeds stof te verzamelen in een van de boekenkasten van uw redacteur en als die weer eens ziet, wat er wordt afgestumperd en gerotzooid, dan brengt wat bladeren in het boekje “sweet memories ” terug .


12 Reacties

 1. Paulus zei:

  Er bestaat alleen een corruptocratie waarbij nederland met vlag en wimpel en ook nog met stip ver boven aan staat. In alle universums.

 2. AllIWant zei:

  Waar gaat ‘democratie’ in hoofdzaak over?
  Het innen en uitgeven van belastingcenten.
  In de arme landen geldt een eenvoudig principe: wie geen belasting betaalt moet zijn kop houden.
  In de rijke landen moet degene die belasting betaalt z’n kop houden.

 3. Tonnie van der Heijden zei:

  Wat is democratie? Met 2 paspoorten rondlopen
  Gelukzoeker worden zodat ook jij in aanmerking komt voor een huis
  Door Rutte en het prutskabinet voorgelogen worden D66 waar blijven de 500 euro?
  Ook al eens beloofd door RUTTE 1000 euro.
  Sluit je aan bij de Brexit en wel een keiharde graag.
  Wij willen niet langer betalen voor het misselijkmakend zuip Europa.
  Refendum niet opvolgen ,mensen voor de gek houden,NEE ik stem nooit dus het ligt niet aan mij dat er bilderbergopvreters zitten die alleen doen wat BEA zegt.
  Ik ga mijn eigen doodvonnis niet tekenen.

 4. check zei:

  Zolang wij als belastingbetalers ons lot in handen hebben gegeven aan pure oplichters, charlatans en idioten zullen we nooit ECHTE democratie kennen. Het hele systeem is middeleeuws en achterhaald en bovendien corrupt en kuis verrot.
  Pas met een zakenkabinet komen we verder m.n. de beste mensen uit onze samenleving die het land besturen als was het hun eigen portemonnee en bezit. Zijn er genoeg , we hebben er maar een 20tal nodig. Die betaal je allemaal 10 miljoen en een bonus als ze het goed doen. Doen ze een stap verkeerd gewoon de laan uit zonder wachtgeld of uitkering. Dre restg wat er nu zit gewoon naar achterlijk Afrika sturen met de hele familie , horen ze thuis

 5. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Warren Buffet, de belangrijkste en meest succesvolle icoon van de investeringsbanken, werd door een journalist in 2006 gevraagd wat het centrale conflict van de huidige tijd is. Warren Buffet:

  “Weet u dat dan niet? Dat ligt toch voor de hand: dat is de oorlog van rijk tegen arm. Onze klasse is deze oorlog begonnen en we zullen hem winnen ook”.

  Deze oorlog waarmee we iedere dag te maken hebben kan op geen enkele manier gebaseerd zijn op enig democratisch functioneren. Nederland is een kapitaal-dictatuur met aan het roer van staat een idioot die met gesloten ogen door het achterhaalde politieke landschap rijdt.

  Dàt komt er van als je gaat stemmen. Eigen schuld, dikke bult.

 6. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  En er is nog iets. Hier in Hongarije zitten we ’s avonds als de hitte van de dag voorbij is regelmatig buiten aan tafel met een bont (internationaal) gezelschap van voor het merendeel goed opgeleide mensen met wat geld. Terwijl Horst, een Duitse gynaecoloog, de steaks omkeert op de grill en onze honden op het terrein ravotten wordt het gesprek politiek. Want we spreken vrij met elkaar over alles en daar stellen we ook allemaal grote prijs op. En dan blijkt al gauw dat er nog een ander verschil is tussen een directe en een indirecte democratie. Zo werken de Nederlanders en de Duitsers bijna de helft van hun werkzame leven voor de staat terwijl men in Zwitserland slecht voor een twaalfde deel voor de staat werkt. Vandaar dus de individuele welvaart in Zwitserland. Ook is men in Zwitserland eerder geneigd om te gaan stemmen. Het is nog niet zo lang geleden dat er een referendum is geweest over het al dan niet verhogen van de Zwitserse wapenexport. Helaas hebben de Zwitsers v√≥√≥r deze verhoging gestemd uit angst voor het verlies van banen.

  Dus ook in Zwitserland: het geld regeert!

 7. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Het Duitse economische onderzoekbureau “Wissensmanufaktur” heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de democratisch bestuursvorm. In de oorspronkelijke Griekse vorm vond dit systeem op zeer kleine (b.v. gemeentelijke) schaal plaats en dan kan het goed functioneren. Op grotere schaal kan democratie niet meer werken. Dus ook daarom kan een land als Nederland (laat staan de hele EU) onmogelijk democratisch bestuurd worden maar deze bestuursvorm wordt als facade gebruikt om de stompe horde rustig te houden en uiteraard ook uit welbegrepen eigenbelang van “de boven ons gestelden”.

  Wie in deze tijd waarin iedereen zijn licht kan opsteken op het internet nog steeds denkt dat je door te stemmen invloed kunt uitoefenen op het landsbestuur heeft nog een lange weg te gaan.

  Stel uzelf eens de vraag of een individu als Mark Rutte makkelijk te plaatsen is op de reguliere arbeidsmarkt. Zou er een werkgever zijn die een op geld beluste werkschuwe en liegende charlatan in zijn propere bedrijf wil?

 8. formidabele zei:

  Hoeveel wetten heeft de EU er wel niet door heen gejast, zonder dat we enige weerstand tegen over konden stellen?
  Die weerstand kan direct wel zijn gevolgen tonen, zonder dat het kapitaal daar tegen in op kan komen=

 9. AllIWant zei:

  @check en de oplossing: een zakenkabinet.
  En de zakenmensen in zo’n kabinet hebben geen eigen (zakelijke) belangen die uitstijgen boven het algemeen belang, denkt u? Of doen ze eerst een ‘integriteitstest’?

 10. Jan zei:

  Een democratie verdient af en toe een strakke hand om onze vrijheid te verdedigen en de uitwassen terug te snoeien. En daar schort het bij onze regerende elite aan. Nog sterker, het volksreferendum, bij uitstek geschikt om de uitwassen te benoemen, werd de nek omgedraaid want de mening van het volk telt niet. Enkel de mening van de Brusselse bureaucraten, banken en multinationals doet ertoe.

Comments are closed.