Eerste Sub Sahara asielshoppers uit Spanje al in Noord Europa gesignaleerd

Dankzij een feilloos werkende Europese reisorganisatie “EU Tours “met hoofdkantoor in Brussel en filialen o.a. in Berlijn, Den Haag hebben de mannen afkomstig uit Sub Sahara landen , die een All inclusive Tour , naar Noord Europa hadden geboekt en deze in eerste instantie onderbroken zagen door landing op de Spaanse stranden, nu toch hun eindbestemmingen weten te bereiken.

Terwijl in Madrid een opgetogen Spaanse minister van Financiën zijn eerste 3 miljoen euro’s telt, deel uit makend van het pakket van 30 miljoen dat het hoofdkantoor van EU Tours hem hebben beloofd om het  deze nieuwe bezoekers aan het oude continent zo aangenaam mogelijk te maken,  bereiken ons vanuit Berlijn berichten dat de aansluiting Spaans strand naar Duitsland feilloos werkt.

Niet in de laatste plaats heeft dat te maken met heit feit waarover wij reeds eerder berichtten, namelijk dat het Spaanse Rode Kruis, nieuw aangekomen  bezoekers van een voedselpakket met water voorziet, ze daarna een gratis bus ticket richting noorden in de handen drukt met het beleefde verzoek niet meer terug te komen naar de Costa’s.

Tot einde juli schat het IOM, de tak van het VN die zich met vluchtelingenzaken bezig houdt, dat er ruim 23.000 illegale gelukszoekers Spanje zijn binnengekomen.  Het doet altijd wat merkwaardig aan dat een IOM wel de aantallen kent, maar geen bijdrage levert om deze te reduceren of zelfs te stoppen, hetgeen je toch langzaam sterkt in de gedachte dat ook de VN en andere “huilie, huilie organisaties” acteren volgens een vooropgezet plan.

In Berlijn zijn inmiddels 13.194 aanvragen voor asiel ontvangen, waardoor het totaal dit jaar bijna de 100.000 bereikt. Let op ! Het gaat om asielshoppers die elders in de EU de EU grenzen hebben overschreden of aan land zijn gekomen en volgens het door alle 27 EU landen getekende Verdrag van Dublin asiel hadden moeten aanvragen in het land waar zij voor het eerst voet zetten op grondgebied van een EU land. In principe komen dus al deze doorgereisde gelukszoekers uit veilige landen, ofschoon er nog enige weken geleden een Gambiaan in Zuid Italië op straat door een concurerende Maffia clan lid werd doodgeschoten, dus veilig is een betrekkelijk woord, zeker als je meent je grapjes met de Maffia te kunnen permitteren. De integratie was zeker nog niet afgerond.

Het IOM heeft het inmiddels om het eigen tekortschieten en dat van de EU een nieuw woord voor het verstoten tegen het Verdrag van Dublin bedacht en dat heet ” secundaire immigratie” klinkt veel vriendelijker en overtuigender, want tegen iemand te zeggen , “je bent zeker een illegale ” en dat nu beleefd en meelevend als wij volgens Vluchtelingenwerk Nederland en collega’s moeten zijn, te vervangen door “u bent zeker een secundair ingereisde ” , kom op wij laten ons toch niet kennen ?

Zijn er ook al “secundaries” afkomstig uit Spanje in Nederland gesignaleerd ? U weet in algemeen belang ( overgenomen van Rutte ) doet Den Haag daar geen mededelingen over. En de pagina die de overheid iedere week daarvoor uittrekt blijkt onbetrouwbaar. In een overzicht dat de overheid publiceerde staat o.a. dat in de maand juni 2018 er 2045 personen in Nederland asiel aanvroegen. Echter op een andere pagina van de overheid waarin de wekelijkse cijfers worden gepubliceerd, bedraagt het aantal per week steeds 600, dus zou het totaal 2.400 moeten zijn.

Maar in ieder geval stijgt het aantal asielaanvragers gedurende de laatste 2 weken weer met een 15% en bedraagt nu gemiddeld  ruim 700, waardoor het fenomeen dat in Duitsland plaats vindt ook wel voor Nederland van toepassing zal zijn.

Succes met uw secundaire nieuwe gasten !

 


7 Reacties

 1. Jan zei:

  Onze regerende elite heeft lak aan het volk en heeft het lef niet om weerstand te bieden aan EU wetsvoorstellen, laf en gemakzuchtig als ze is. Een voorbeeld is het EU ESM verdrag, waarmee de Kunduz partijen in de Tweede Kamer op een achternamiddag in juni 2012 akkoord zijn gegaan en waardoor ons budgetrecht is overgedragen aan de EU. En met de recente afschaffing van het volksreferendum door ‘Democraten’66/VVD/CDA/CU bewijst deze elite wederom de mening van het ‘domme’ Nederlandse volk niet op prijs te stellen.

 2. Jan zei:

  Enkele burgemeesters in Duitsland zoals van de gemeente Keulen hebben onlangs een welkomstoproep gedaan voor meer asielhoppers. De Spaanse autoriteiten (en de asielhoppers lezen dat op hun mobieltje) weten dat ook en sturen de asielhoppers dan ook massaal door. Kan me niet snel genoeg gaan, hoop op toestroom van een veelvoud aan illegale immigranten in de desbetreffende Duitse steden. Opnieuw een ‘Wir schaffen das’ en steunbetuiging van de loyale burgemeesters aan de onder vuur liggende AM. Met het Duitse volk wordt geen rekening gehouden. Ondertussen betaalt de Duitse burger weer de rekening van de oproep, een rekening die inmiddels al torenhoog is opgelopen. Duitsland wankelt in sociaal en economisch opzicht. En Nederland kiest geen positie, gedoemd tot het kielzog van Duitsland.

 3. Fado zei:

  Dat krijg je met al dat gedonder…. hoeveel zogenaamde knechten heeft st. Nikolaas eigenlijk ? En wie heeft er de controle over dat ze ook inderdaad weer vertrekken. In elk dorp of stad lopen er duizenden donkergekleurde ,,knechten” rond…. waar blijven die allemaal in hemelsnaam !
  En al die stoute blanke kinderen…. waar blijven die ? Boten vol met zakken, gevuld met blanke kinderen. Worden die misschien opgeleid door de IS ?
  Nee, ik ben er heilig van overtuigd dat : overdaad schaad. Die Angela toch, wat een uitspraak. Wir schaffen das…. word er zolangzamehand beroerd van.

 4. Jan zei:

  Wat voor zin heeft het nog om op Schiphol vergaande persoonscontroles te houden en ondertussen de achterdeur wijd open te zetten voor illegale immigranten. Ik pleit voor geen controles meer op Schiphol, zijn wij van de wachtrijen verlost en de EU elite is tevreden, open grenzen, dat is toch wat de EU wil?

 5. Roepiedeltoetie zei:

  Door die intens domme maatregelen van de eu, opzettelijk gedaan door nwo, zijn de burgers ermee opgezadeld?
  Verborgen Slavernij ?

 6. Tom zei:

  Het is toch zo klaar als het maar kan zijn alle pijlen wijzen in dezelfde richting dat achter deze geplande volksverhuizing een door de EU (ja ook onze regering doet hier willens en wetens aan mee) georkestreerd vernietgend plan schuil gaat om de oorspronkelijke bewoners van Europa uit te roeien door deze op te zadelen met een smerige burgeroorlog.
  De doelstelling en verloop staat immers in het racistische boekwerk praktischer idealismus van Richard Coudenhove Kalergi precies zodanig opgeschreven zoals nu reeds jaren vordert.
  Bovendien hebben de dames en heren elite bedacht om ieder die een groot steentje bijdraagd aan deze waanzin om deze de Kalergiprijs oftewel zoals de duitsers noemen de Karlspreis toe te kennen.

Comments are closed.