Haagse “Driehoek” , geen onderzoek naar dood Willie Dille

Zo zijn “onze manieren” . De Haagse “driehoek ” te weten de Haagse burgemeester Pauline Krikke, het hoofd van de Haagse politie Paul van Musscher en het O.M hebben bekend gemaakt dat zij geen onderzoek zullen doen naar de omstandigheden die geleid hebben tot de tragische zelfdoding van voormalig PPV raadslid Willie Dille.

Reeds eerder had afgelopen vrijdag het OM reeds een korte Twitter verklaring doen verschijnen en de tekst daarvan weer nog eens dunnetjes nagekauwd door Krikke en Paul van Musscher. ( waar doet die naam ons, weliswaar missen wij een letter, toch aan denken ? ).

En daar doden niet meer kunnen praten, en dus slechts de woorden tellen van diegenen, die wel in leven zijn, kan dit hoofdstuk dus worden afgesloten en toegevoegd aan de talloze gelijke hoofdstukken, waarmee de Nederlandse burger in de loop der afgelopen honderden jaren is geconfronteerd en waarmee de zich zelf elite noemende groep mannen en vrouwen meent het land te kunnen regeren.

Onze lezer en reageerder Roni Stoker zette het nog eens met een interessante reactie ( inmiddels geplaatst)  voor u op een rij :

De regerende elite slaagt er niet meer in om hen eigen burgers en volksvertegenwoordigers te beschermen.  (zie hierboven) Dat is niet helemaal correct. Het moet zijn: de regerende elite is niet geïnteresseerd in haar eigen burgers en staat vijandig tegenover kritische volksvertegenwoordigers.

De regerende elite heeft twee agenda’s. Een van hen verkiest de belangen v.d. EU en NWO boven die van NL. Dat was al altijd zo. Maar er waren ook enkelingen die de strijd aangingen tegen deze agenda; al was hen aantal heel klein en ze vochten tegen sterke vijanden.

1559 verlaat Filips II de Nederlanden; Margaretha van Parma wordt aangesteld als landvoogdes

1562 Pasen: eerste openbare Calvinistische in Vlaanderen. Vorming van
de ‘Liga der Groten’ onder de leiding van Willem van Oranje en Egmont. De Liga leidt het verzet tegen Kardinaal Granvelle (een brave jongen van de Inquisitie)

1566: April: overhandiging van het ‘verzoekschrift’ door de edellieden (die deel uitmaken van het Verbond der Edelen) aan de landvoogdes; ze noemden zichzelf de ‘Geuzen’, naar een scheldnaam die een van de raadgevers van Margaretha van Parma hen gaf. Augustus-oktober: Beeldenstorm

1567 Aankomst Hertog van Alva in de Nederlanden. Wordt aangesteld tot Gouverneur-Generaal in december.

1572 1 april: Zeegeuzen nemen den Briel (Zuid Holland) in.

Uit de geschiedenisboeken weten wij hoe wreed en machtig waren de katholieke strijdkrachten van Pilips II. Ze hadden geen probleem om honderdduizenden mensen als ketters levend te verbranden, te vierdelen of op de meest gruwelijke wijze te martelen.

Ook tijdens dit wrede regime dat half Europa in zijn tengels had, was een piepkleine groep Nederlanders en Vlamingen die voor hen vrijheid vochten. Mensen die zwaar werden geminacht, hebben het toch voor elkaar gekregen om Leiden te ontzetten 1574 en zo ook andere Hollandse steden.

Hetzelfde gebeurde in de strijd tegen de Franse bezetting (1795 – 1813) en natuurlijke de Ondergrondse tijdens de Tweede Wereldoorlog. De ondergrondse bestond zover ik weet uit weinig mensen die actief en passief deelnamen aan het verzet. Ze vochten tegen monsterlijke vijand. Soms was de bevolking tegen ze gekant omdat hen acties brachten Duitse represailles.

Ook in onze tijd kiezen de meeste mensen totaal passief te zijn, al wetend dat de vijand in hen midden staat.

Een vijand die al een tijdje oorlog tegen hen voert via dagelijkse fysieke wrede aanvallen, verjagen van autochtone Nederlanders uit enclaves met allochtone bevolking, verkrachtingen enz.. Zij weten ook dat de Marokkanen in Nederland een  een Chapter zijn  van ISIS en Al Quida Zij vormen het Jihad-leger die wacht op een signaal voor de oorlog tegen de “ongeloveligen “.

Ook nu bestaat de politiek voornamelijk uit collaborateurs en de ontzetting van het land zal tenslotte door (weinig) burgers gebeuren. “

Slotwoord redactie : Ron, bedankt voor de bijdrage en hopen wij dat uw laatste zin nog eens bewaarheid zal worden, ofschoon wij hoe langer hoe meer gaan twijfelen of deze “weinige “maar gestadig toch groeiende groep burgers zich kunnen en willen verenigen om tenslotte de broodnodige eenheid te kunnen vormen.

 

 

 


4 Reacties

 1. IkzegNeetegenEU zei:

  Als ze een migrant cq moslim was geweest was er zeer zeker een onderzoek gekomen.
  “Gutmenschen”, de politiek en OM zouden anders als racist worden uitgemaakt en DAT wilt men niet.

  Met het Nederlandse volk valt geen eer te behalen.

 2. Maan Arkenbosch zei:

  Wat opvalt dat hier sprake is van een VVD burgemeester, welke zich in allerlei bochten wringt. Terwijl in de hele E.U. burgemeesters door het volk gekozen worden, is in ons land nog sprake van regenten achterkamertjes gekonkel. Ook het vunzige spel welk Remkes opgevoerd heeft, aangezien er “”te weinig”” kandidaten waren voor een burgemeester in Amsterdam was weer een VVD truc, om zo gedoogsteun van Groen Link te krijgen.

 3. Truitje zei:

  Willie Dille, vanzelfsprekend zal er vanuit Den Haag niets worden ondernomen om die onderste steen naar boven te krijgen. Men heeft daarin geen belang en ook geen interesse.
  Nu even pas op de plaats uit respect voor Willie Dille, later verwacht ik toch dat de PVV het er niet bij zal laten zitten en gedegen onderzoek doet.
  Iedereen is gebaat bij zo grootmogelijke openheid in deze zaak.
  M.i. Geen taak voor de politiek maar voor een bevlogen journalist die de waarheid wil weten.

Comments are closed.