Een kleinere EU en toch meer uit willen geven ?

Dat is ongeveer het verhaal dat de EU bij monde van Jean Claude Juncker en zijn “minister van financiën ” Oettinger deze dagen presenteren, nadat Juncker vandaag naar Amerikaans voorbeeld zijn laatste “State of the Union ” rede gehouden heeft. Door het wegvallen van de inkomsten die het Verenigd Koninkrijk inbracht, geschat op een 13 miljard moet er een methode gevonden worden dit gat te dichten.  De EU wordt kleiner, maar dat weerhoudt het Brusselse Kremlin er niet van juist de uitgaven te willen verhogen.

Nu is deze tegenstrijdige wijze van handelen niet slechts een EU eigenschap, want in politieke regeringskringen of zelfs op een lager lokaal ambtelijk niveau geldt dat je slechts de kraan wat verder open moet draaien om toch datgene te bereiken wat volgens normaal geldende economische regels in feite onmogelijk zou moeten zijn.

Het voorstel voor het Multi  Financial Framework (MFF) dat de richtlijn moet zijn  budgetperiode van 2021 – 2027 bereikt het astronomische bedrag van € 1.279 miljard , hetgeen een verhoging is van ruim 1 % ten opzichte van het budget waar het VK nog aan mee betaalde. Met begerige ogen wordt nu reeds gekeken naar die paar overgebleven “rijke landen” waarbij Nederland zich al vast schrap mag zetten voor de volgende aanval of liever gezegd rooftocht van de EU maffia.

Maar , en dat bereidt veel EU landen zorgen, is Brussel ook van plan “eigen “inkomsten te gaan genereren. Zo wil met een “plastic belasting ” in gaan voeren, een nieuwe heffing die voor alle EU landen moet gaan gelden, waarbij er een belasting komt op niet te recycleren plastic soorten en deze heffing rechtstreeks naar Brussel moet worden overgemaakt. Verder stelt Brussel voor de heffingen voortkomend uit de CO2 uitstoot belasting ook aan Brussel toe te laten komen, waarmee volgens Oettinger ongeveer 50% van het door de Brexit veroorzaakte “gat ” kan worden gesloten.

De toewijzing van voor de hele EU geldende (belasting) heffingen rechtstreeks naar Brussel zou een unicum betekenen, daar hiermee voor het eerst in het bestaan van de EU landen hun soevereiniteit in zake belastingheffingen afstaan aan Brussel, iets dat tot nu toe voorkomen kon worden.

De rede van Juncker van hedenochtend staat weer bol van beloftes, die niet waar gemaakt kunnen worden. De (maritieme) buitengrenzen moeten ( NOG !! ) beter bewaakt worden en daarvoor wil Juncker 10.000 man extra bewakingspersoneel in gaan zetten. Waar die vandaan moeten komen, als nationale politiemachten zoals in België al terug moeten vallen om bij de eerste selectie vanwege drugs en kleine criminaliteit afgewezen kandidaten toch weer een kans te geven, is een raadsel. Maar Juncker treedt in 2019 af, gaat zijn bij de EU en andere instanties geroofde centen in drank omzetten, dus onze tip , koop aandelen van een Gin of Cognac fabrikant, u zult er wel bij varen.

Dat de EU tot aan de nek in de problemen zit, de discussie over Hongarije en een op te starten artikel 7 procedure op suggestie van ons Nederlandse EU parlementslid Judith Sargentini, is hier slechts een voorbeeld van, verklaart ook de jubelende toon die als een rode draad door de rede van Juncker loopt. O.a. wil hij af van het feit dat beslissingen unaniem door alle 27 leden van de EU worden aangenomen. Het feit dat een land kan dwarsliggen bevalt de dictatoren in Brussel niet – zie Hongarije of Italië, Oostenrijk, Polen, dus moet de strop om te gehoorzamen aan een in feite ongekozen groepje elders afgedankte politici nog wat verder worden aangetrokken.

Vanmiddag verwachten wij de uitslag van de stemming die het EU parlement gisteren over het lot van Hongarije gaat houden, maar deze club van volkomen wereldvreemde machtswellustige rovers verlaten is de enige optie. Dat zal er echter o.a. gelet de loopbaan plannen van Rutte in Nederland niet van komen.


8 Reacties

 1. nobody zei:

  En waar is onze 1400 miljard pensioenpot gebleven, ook al opgesoupeerd?
  Als puntje bij paaltje komt krijgen we ook een belasting op lucht happen.
  Kunnen we nog sneller naar de eeuwige jachtvelden gaan.

 2. Roepiedeltoetie zei:

  Verbazend gewoon net als rutte de multinationals vrij spel geven en de burger tot aan de lippen met belastingschuld opzadelen?

 3. Dick zei:

  De recbterlijke machten kunnen zij bezitten de uitvoerende echter niet zolang meer.
  Conclusie, een implosie van de meest gehate onderzeeër boven water de U Brussel vaart op zijn laatste flappen.

 4. Ger de Vries zei:

  Het EU parlement waar lobbyisten van de multinationals altijd druk zijn met ondemocratische besluiten te regelen, kun je met de beste wil van de wereld niet democratisch noemen. Het enige nut ervan is er voor de politieke partijen in de deelnemende landen, Het is een bolwerk van vriendenpolitiek, dus benoemingen door het old boys netwerk. Het levert voor de benoemden een rijkelijk salaris op met vele bonussen en wie weet wat nog meer door de lobbyisten, want niks voor niks in Brussel en helaas ook Straatsburg. De tegenstellingen in de EU zijn enorm, elk land zijn cultuur en berg je als een land tegenstrijdige ideeën heeft. Uiteindelijk zagen veel Britten het niet meer zitten, evenals de Hongaren, Oostenrijkers Italië en Griekenland. Wij zitten opgescheept met een kleine elite die alleen maar voordelen zien. Ondanks diverse referenda die het tegendeel bewijzen.

 5. Jan zei:

  Ambtenaar Juncker maakt het weer eens helemaal bont! Hoezo 10.000 EU grenswachten erbij op onze kosten? Onzinnig en onnodig. Als er een wil is kan iedere lidstaat zijn eigen grenzen beschermen. Kijk maar eens hoe Hongarije en Italië dat doen zonder hulp van de EU en neem daar een voorbeeld aan Juncker.

 6. Friesecanadees zei:

  EU is a total clusterfuck
  En betekent de ondergang van het holle land, als dit soort activiteiten gewoon doorgaan

 7. JapieJ zei:

  EU NEP parlement onderdrukt ook rechten Hongarije om ook daar de Islamisering tot een hoogtepunt van vernietiging van ieder land door te kunnen voerenzoals hun agenda voorschrijft..

  Een Afscheidssuccesje voor Judith Sargentini. De Europese afzwaaier von Grun Links heeft een motie ingediend om Artikel 7.1 in stelling te brengen tegen premier Orbán – en die is zojuist met grote meerderheid (448 van de 751 MEPs) aangenomen.

  Ze kreeg zelfs een Staande ovatie van de grotendeels Linkse opvreters!

  Dat betekent dat EUSSR in Brussel de rechten van lidstaat Hongarije kan/mag/gaat afpakken als 4/5 van het parlement daar voor stemt. Een intentieverklaring dus, of een oorlogsverklaring, zo je wil.

  Had Ome Viktor maar geen grenshekken door iedereen gewenste tegen ongewenste illegale migratie moeten bouwen, al is het smoesje vooral dat ie de rechtsstaat onder druk zet en de pers muilkorft, dat soort dingen. Wij denken eigenlijk dat Hongaren liever minder islam dan dikkere kranten hebben, maar OK. Wij geloven ook niet in de democratische legitimiteit van het Europese Nepparlement, of de benoemde bestuursrechten van Biefstuk-PvdA’er Timmerfrans. We zien wel van heel ver aankomen dat het er niet gezelliger op zal worden in Brussel, zo met de Europese Verkiezingen van 2019 in aantocht en de uitkomst van deze win/win voor

  Orbán. Eurofiele insteek bij de juichaapjes van NRC Mediahuis, of lees gewoon eens een scherp duidend stukje over ‘Ossis & Wessis’ van een Oost-Europeaan.

Comments are closed.