In Duitse deelstaat Sachsen 1.000 vrij loslopende daders van steekpartijen

De Duitse deelstaat Sachsen gelegen in de voormalige DDR is inmiddels wereldwijd bekend vanwege de laatste 2 steekpartijen in beide gevallen gepleegd door crimigranten. deze kunnen door de verouderde en niet aangepast wetgeving niet worden teruggestuurd naar hun landen van herkomst, Irak, Syrië en Afghanistan en lopen vrij rond in de meest gevallen onder gedoken zodat de politie niets weet over hun verblijfplaats.

Dit bericht gaf de minister president van Sachsen, Michael Kretschmer (CDU) bekend in een interview met de Duitse krant der Tagesspiegel.

Hiermee geeft Kretschmer nu eindelijk toe aan de steeds groter worden druk van de tienduizenden boze bewoners van o.a. Chemnitz en Köthen, waar in de afgelopen weken Duitsers zijn neergestoken, waarbij in een geval het om een steekpartij met dodelijke afloop ging , in Köthen ook met een dodelijke afloop, het slachtoffer echter reeds aan een hartkwaal leed.

Kretschmer erkent dat hij de burgers van Sachsen niet kan uitleggen waarom deze 1.000 daders gewoon in zijn land kunnen blijven en ondanks de begane criminele daden niet kunnen worden teruggestuurd.

De falende Duitse asielpolitiek waar het door Angela Merkel gevoerde beleid de hoofdoorzaak van is, kraakt in zijn voegen, maar opgepakte crimigranten moeten na korte tijd weer worden vrijgelaten omdat zij niet te identificeren zijn, weigeren bij aanhouding  hun naam  en het land van herkomst bekent te geven en door allerlei door slimme advocaten werkend voor de zieligheidsindustrie en daarnee betaald door de overheid in jaren lange procedures terzijde worden gestaan, waarna de overheid het uiteindelijk maar opgeeft.

In Sachsen met zijn 4 miljoen inwoners leven naar schatting 24.000 crimigranten, waarvan indien de regels zouden worden nageleefd er 11.700 onmiddellijk zouden moeten worden uitgewezen. Een groot deel komt uit o.a. Georgië en Noord Afrika.

Het is de Duitse overheid hoe zeer zij daar dagelijks hun best ook voor doen, dat je dit soort zaken niet meer onder “de Teppich ” kunt vegen, Kreten dat de mensen die hun bezorgdheid tonen in de hoek van xenofoben en rechts extremisten te plaatsen, of aanhangers van de AfD werken niet meer en de onrust groeit geleidelijk als een soort inktvlek richting het westen van Duitsland.

Ongeruste burgers gaan massaal de straat op en de overheid begrijpt dat gelet de media aandacht die hier aan wordt gegeven, het probleem veroorzaakt door die zelfde overheid niet meer kan worden verzwegen, ofschoon met name de 2 regeringspartijen CDU en SPD op alle manieren trachten de zaak te sussen, uit vrees voor mogelijke nieuwe verkiezingen, waardoor het politieke landschap in Duitsland er wel eens geheel anders uit zou kunnen komen te zien.

Een fenomeen dat overigens ook in Frankrijk en Italië speelt, maar aan Nederland voorbij trekt, dankzij de unieke doofpot tactiek die geldt voor alle zaken waarvan Rutte c.s. willen dat zij niet bekend worden, eveneens uit vrees dat de Nederlander dan toch eens uit zijn stoel zal komen en zijn stem te laten horen, beseffend dat geen van de politieke partijen in den Haag , ook die van de oppositie, hem ter zijde zal staan.

Maar men realiseert zich in Den Haag dat de huidige verdeeldheid nog zo groot is, dat het vormen van een algemene Nederlandse protest beweging, los van welke politieke richting dan ook, het voorlopig niet zal halen.


2 Reacties

  1. Jan zei:

    Met gratis huisvesting, uitkeringen, toeslagen, zorg en onderwijs op onze kosten worden de ergste problemen nog even afgekocht. En door spreiding van de immigranten over alle Europese steden en dorpen. Het paard van Troje is al onder ons. De aanstaande financiële crisis doet ons de letterlijke strop om. Met dank aan Merkel c.s. Burgers wordt wakker.

  2. Hoeder zei:

    Nederlanders zijn niet uit hun stoel te branden zolang er maar voetbal is. Nog steeds geldt: Geef het volk brood en spelen. De rest interesseert die naïeve
    Nederlander niet.

Comments are closed.