Is de EU bezig met haar eigen ondergang ?

Dat hangt er natuurlijke helemaal vanaf aan wie u deze vraag stelt. Als het gevraagd wordt aan de EU profiteurs zelf zal het antwoord met grote stelligheid “nee” luiden, want waar krijg je ooit nog een zo goed betaalde  baan met zo weinig verantwoordelijkheid en inzet ?  Vraag je hetzelfde gewoon op straat, op een terras in een willekeurig EU land, dan zal het antwoord wel eens geheel anders uit kunnen vallen en in een stijgend aantal gevallen ja kunnen luiden.

 

Volgend jaar zijn er de zgn. Europese verkiezingen en een grotere devaluatie  van het woord “verkiezing” is nauwelijks denkbaar. Uw uitgebrachte stem zal geen enkele invloed hebben op wat zich in Brussel afspeelt en wie het daar voor het zeggen krijgt. .

De voorzitter van de Europese Raad, zeg maar het “regeringshoofd ” wordt gekozen door de regeringsleiders van de 27  EU lidstaten, die niet even bij u zullen informeren wat u er van denkt. Het hoofd van de Europse commissie, de “premier ” wordt voorgedragen door de weer eveneens in feite buiten uw invloed om gekozen leden van het EU parlement, maar de uiteindelijke beslissing wordt genomen door Europese Raad, d.w.z.  weer de regeringsleiders van de lidstaten. En ten slotte de leden van het Europees parlement die  worden gekozen net als de leden van de Tweede Kamer en met voorkeursposities enz. op de juiste plaats worden gemaneuvreerd.

De gebeurtenissen van afgelopen week, waarin Groen Links EU parlementslid Judith Sargentini er in slaagde een meerderheid voor haar plan te krijgen , waardoor een wèl democratisch gekozen regering, namelijk die van Hongarije, middels een zgn. Art. 7.1 procedure mogelijk  haar rechten in de EU te kunnen verspelen, ofschoon die kans daartoe uiterst klein is, toont aan dat mits je niet tot de grote linkse kliek behoort, je de kans loopt geïsoleerd en gedwarsboomd te worden. Links is in en zo ver er nog rechts bestaat is uit !

Waarom nu juist Hongarije?

De vete tussen de Hongaarse premier Orban en de van oorsprong joodse Hongaar GeorgeSoros is u bekend. Soros heeft zeer goede PR organisatie met eigen kantoor in Brussel  waardoor middels intensief lobbyen  , een kleine 300 EU parlementsleden volkomen pro Soros en zijn verderfelijke gedachtengoed goedkeuren wat Soros met de Open Society tracht te bereiken, een open wereld zonder grenzen, waarin iedereen gelijk is.

Sargentini klaagt dat er in Hongarije nogal het een en ander mankeert zoals  ‘politieke benoemingen’ in de rechterlijke macht.  Maar b.v. in Nederland is de Raad van State, hoogste orgaan in bestuurszaken, volledig politiek. De rechterlijke organisaties in België, Frankrijk en Italie kent of kende het jarenlang.

Sargentini klaagde over de Hongaarse  partijfinanciering. In welk land is dat geen probleem? België weet er alles van. Franse toppolitici komen vaak in moeilijkheden, wegens campagnefinanciering. Denk aan Sarkozy, Fillon en de huidige president Macron.  Ook de media zijn volgens de Sargentini  ‘bevooroordeeld’. Een klacht zo oud als de weg naar Rome.

Hongaarse leden van het parlement zouden met bijklussen terechtkomen in verstrengeling van belangen. Misschien dat Sargentini eens in Brussel moet om zich heen kijken: 31% van de leden van het Europees Parlement klust bij met als een van de beste voorbeelden Guy Verhofstadt, die naar schatting per jaar € 250.000 bijverdient, die ironisch genoeg Sargentini het meeste lof toezwaaide toen het resultaat van de stemming over haar ingebrachte voorstel Hongarije op de strafbank te zetten bekend werd.

Sargentini verwijt Hongarije EU-regels niet te respecteren. Frankrijk respecteerde 14 jaar de begrotings­normen van de eurozone niet. , overigens net als Duitsland dat de zgn. 60% begrotingsgrens eveneens 14 jaar niet haalde.  Beide landen zijn nooit onderhevig geweest aan een EU procedure, want het ging zoals Juncker ooit zei “immers om Frankrijk of Duitsland ! “.

Europees Commissaris Frans Timmermans, het toonbeeld van het Europese “wij zijn netjes  beleid ” , is de bedenker van acties tegen Polen en Hongarije maar gelijktijdig spreekt hij met kandidaat-lidstaat Turkije om voor de Turken visumvrije toegang tot het Schengengebied te regelen, een land waar alle democratische regels met voeten worden getreden en journalisten worden opgesloten.

De EU ziet kans om middels dit soort socialistische strafmaatregelen de EU burgers die steeds mondiger worden tegen zich in het harnas te jagen. Wat dat betreft zouden wij zeggen, Frans, Judith ga zo door, jullie werken hard aan een terechte en door velen gewenste ondergang van de EU !

 


3 Reacties

  1. Antisoros zei:

    Als zij of familie door een horde op hol geslagen moslims wordt achter na gezeten en beroofd en/of verkracht wordt zal zij uiteraard graag naar Hongarije verhuizen. Dat kan ze nu wel op haar buik schrijven. Dat soort leeft buiten de realiteit. Laten ze bijvoorbeeld even in een no-go zone in Zweden gaan. Ja alleen graag en dan horen we graag hoe ze de open society vinden!

  2. Jan zei:

    Zegt weer genoeg over het ‘democratisch gehalte’ van de ‘meerderheid?’ van EU parlementariërs. En dan ook nog applaus voor Sargentini die haar EU loopbaan afsluit met een aanval op de democratisch gekozen leider van Hongarije. We moeten allemaal in het EU harnas, goedschiks of kwaadschiks. Burgers let op uw zaak. Volgend jaar EU verkiezingen, doet u nog mee met dit theater? Engeland heeft het ook al helemaal gehad met de EU.

  3. andre zei:

    ik weet eigenlijk niet hoe ik ome Sjors moet zien in het EU plaatje. Is hij gekozen? zit hij daar als een natuurlijjk persoon? als een bedrijf? wat vertegenwoordigt hij nu eigenlijk? Als er in de EU een scheiding der machten is zit hij dan op de stoel van rechter? de handhaver? of degene die de wetten schrijft? Psychopaat en zakkenvuller ome Sjors doet aan de stoelendans hoe het hem en de rest van de spychopaten kliek het beste uitkomt? democratie is het zeker niet en ook niet transparant en wel daarom gaan ze mega vastlopen.

Comments are closed.