Rutte en lastenverlaging; ben ik nou degene die slim is, of zijn jullie zo dom? (van Gaal)

Of Mark Rutte en Louis van Gaal veel gemeen hebben kunnen wij niet beoordelen, maar zou dat wel het geval zijn, dan is het zeer goed mogelijk dat Mark het bovenstaande gezegde van Louis geleend heeft , ” Ben ik nou degene die zo slim is , of zijn jullie ( de Nederlandse burger en het journaille) nou zo dom ? ”  Onze conclusie : Het laatste !

Wij herhalen het nog maar even voor diegenen, die vorig jaar oktober even niet naar het nieuws keken of vergaten de MSM te lezen.

De “normale” Nederlander gaat er met de plannen van het nieuwe kabinet op vooruit,  zei Rutte en hij gaf gelijk even de cijfers erbij, om u daarvan te overtuigen. Werkenden zouden er  1.4% op vooruit gaan. Het stijgende aantal uitkeringsgerechtigden,  mede veroorzaakt door de toestroom van hoogopgeleide Syriërs ( u herinnert het zich nog ? ) inmiddels vervangen door hun Afrikaanse collega’s zouden  0.6 % meer ontvangen ,  terwijl  zelfs de normaal vergeten groep  gepensioneerden 0.7% meer zouden kunnen  besteden.  En om het nog even duidelijker te maken, een typisch nog wel werkend Nederlands gezin met een kind zou er 1.3% op vooruitgaan.

Wij hebben onze rekenmachine even aangezet en namen even een kijkje nemen bij de familie Jansen, vader Jan verdient € 40.000 bruto per jaar en zijn vrouw € 25.000 . Samen hebben ze een kind, waarbij wij in de berekening de kindertoeslag even achterwege laten. Volgens de door Rutte voorgespiegelde lastenverlaging zouden zij er dan netto circa € 540 per jaar op vooruit moeten gaan.  ( 65.000 bruto = circa 41.000 netto)

Inmiddels is bekend geworden dat er van de door Rutte aangekondigde lastenverlaging niets terecht gaat komen , in tegendeel het wordt de door ons reeds eveneens in oktober aangekondigde lastenverzwaring.

Gisteren werd bekend dat  de energierekening gaat stijgen, niet in de laatste plaats door de hogere energiebelasting en dat gaat de familie Smit per jaar € 150 extra kosten.

Dan hebben we de premie van de ziektekostenverzekering die weliswaar aan de verzekeringsmaatschappij moet worden betaald, maar waarvan de verhoging moet worden goedgekeurd door de minister van volksgezondheid. De premies zullen naar verwachting circa € 10 per persoon per maand stijgen, dus dat betekent voor de “Smitjes”  extra € 360 per jaar.

Daarnaast gaat de BTW op de noodzakelijke levensmiddelen stijgen van 6% naar 9% . Het hogere tarief geldt tevens voor een bezoek aan de kapper of schoenmaker. Er vanuit gaande dat de familie Smit € 400 per maand ( NIBUD) uitgeeft  alleen al aan  levensmiddelen, worden die 3% duurder dus € 12 per maand of om het eenvoudig te houden  extra € 150 per jaar.

De familie Smit is per jaar € 660 meer kwijt is en  “ontvangt ” van Rutte € 540 “terug”. Met andere worden Jan en zijn vrouw gaan er € 120 netto per jaar op achteruit, minimaal een tientje per maand  terwijl dat volgens het NIBUD dat slechts braaf als onderdeel van de overheid de Haagse opdrachten berekent en uitvoert € 11 per maand meer  had moeten zijn.

Dan hebben wij het in deze uiterst conservatief reken voorbeeld nog niet over de sluipende lastenverhoging zoals accijnzen, de OZB en ga zo maar door.

Dus om nogmaals de vraag van Rutte te beantwoorden,  “ben ik nou degene die zo slim is  of zijn jullie nou zo dom ?” ,  dan kan het antwoord slechts luiden , jullie zijn zo dom !

En bovendien,   als we dan zien dat de VVD vorig jaar oktober 33 zetels had in het kabinet en zouden er nu verkiezingen zijn, dat er nog steeds tussen de 27 en 32 zouden worden ( Maurice de Hond / Ipsos) , dan……. zijn jullie dubbel  oliedom !

Maar weer discussiestof genoeg om het enige wapen tegen dit beleid van Rutte dat uw medeburgers kennen in stelling te brengen :

Hard op de toetsen rammen , waarna we een paar dagen verder alles weer zijn vergeten. En dat weten Rutte c.s. dus dat betekent 3 dubbel dom !

 

 

 

 

 

9 Reacties

 1. Hoeder zei:

  Rutte is kampioen lastenverzwaring. Eerst moest er “bezuinigd” worden, is lastenverzwaring, want een overheid bezuinigt zelf nooit. De zorg is o.m. uitgekleed. Nu het wereldwijd beter gaat, profiteert NL daar ook van, maar niet de burgers. Puur door het beleid van leugenaar Rutte. De koopkrachtverbetering moet komen door hogere lonen. Zoiets is geen verdienste van het kabinet en gepensioneerden profiteren daar al helemaal niet van. En deze oplichters mogen blijven doorgaan van die slapjanussen
  uit de TK.

 2. Fado zei:

  Waarom is het gezegde : de domste boer heeft de grootste aardappelen…. een waarheid als een koe ! Of is boerenwijsheid echte wijsheid ?
  Een scholier, net van de middelbare school, kan op een blocnote uitrekenen dat er geen verhoudingen zijn tussen inkomsten en uitgaven. Hier bedoel ik dus dat de Nederlandse staat, boekhoudkundig gezien, volledig de weg kwijt is. Pappen en nathouden, ot te wel plamuur het ene gat met de andere maar met ten onrechte verkregen belasting opbrengsten.
  Vergelijk Rutte en companen maar met Madoff systeem, u allen nog wel bekend. De giga tekorten (schulden) in Nederland, de EU en op hele wereld worden gedeeltelijk nog afgewenteld op de bevolking. Maar, maar mijn opvatting, moet, nogmaals moet, er een totale reset komen van de financiële tekortkomingen van overheden. Vertrouwen in de economie….economen…. is volledig weg. Het boerenverstand ….1+1= nog altijd 2
  Ik kan mij nog goed herinneren dat mijn vader op een ouderen bezoek op de lagere school werd aangesproken door een leraar. Hij zat met het volgende : ik vroeg aan u zoon, hoeveel is 1+1 , uw zoon zei 3. Mijn vader keek hem aan…. en zei vervolgens : u moet ook niet zo’n stomme vraag stellen. U krijgt dan ook een stom antwoord terug.
  Boerenverstand, dat ontbreekt bij de regeringsleiders.

 3. Joost Visser zei:

  Recent nog een oudejaarsconferentie van Wim Kan gezien, 1984. Nu heb je andere namen, maar dezelfde problemen (exclusief ´vreemdelingen´). In 34 jaar niets veranderd m.b.t. de overheid.

 4. Jul de Dichter zei:

  De Hollandse Illusie. Ter inleiding ik ben allergisch voor dikke wijven in witte bruidsjurken. Wit is het symbool dat ze nog maagd zijn. Buhaha, dat zijn ze dus niet. Mijn kloten ook niet…Ga over mijn nek van lui die bijvoorbeeld Goordon heten en coke snuiven van jonge pikken, en dan nog ongegeneerd met hun botte kop meermaals wekelijks de Nl TV kijker wansmaak en geleuter voorschotelen ter afleiding. Nadat de hetero’s de illusie ophielden van eeuwige liefde – geloven de homo en lesbische mensen ook graag in het sprookje trouwerijen en nepgeloften in het dolle Hol-land. Om maar een voorbeeld te noemen hoe het eens zo roemrijke Nederland is verworden. Nadat een moeder of vader krediet heeft aangevraagd voor hun kind om te wonen en naar school te gaan, neemt de algemene student ook een lening om vervolgens wederom een dure lening en hypotheek te ‘moeten’ nemen alvorens in een gewoon huis i.p.v. hok te kunnen wonen. Wat een ‘vrij’ land is dit toch met inflatie van 10% of meer per jaar met loonstijginkjes van onder de 1,5 % of minder per jaar daar tegenover voor de ietwat dommere en ‘nuchtere’ Nederlanders. Met Rutte gaat het land zeker naar de goot, de regering middelen stortend naar jihadisten in het verre Syrie. Halbe Zijlstra was voor minder afgetreden. De eerlijke Blok werd virtueel gecastreerd toen ie zijn eigen mening zei over Suriname, onder de plak van d66, (neppe democraten). Witwassende gangsterbank Ing wordt in Holland de Walhalla ingeprezen middels voetbal-shirtjes. Hans Klok stopt ermee, teveel concurentie van Haagse illusionisten zoals Rutte en Pechtold. Polen die toch niet allemaal zulke harde werkers blijken te zijn… Feministen die mannen gebruiken en dumpen als ze denken een rijkere zak te hebben ontmoet…. Eurofielen die de Landen dikteren voor zogenaamde eenheid oftewel ‘trouw’ op het contingent…Ons Vaderland blijkt heden een gefaalde Staat. Ik kan niet iedereen naar zijn bekkie praten.

 5. Mar zei:

  Ik moest zelf toch ook even …in mezelf.. lachen toen ik dit las ..we gaan erop vooruit..nu ben ik niet hoogopgeleid , maar weet wel hier iets erbij krijgen en achter je rug nemen ze het weer af.
  Als ik dit al begrijp …………zou het iedereen wel doorzien..neem ik aan.

 6. AllIWant zei:

  Koopkracht, besteedbaar, reëel, vrij besteedbaar, beschikbaar inkomen…?
  Nederlandse huishoudens hebben per saldo minder te besteden dan in 2002, ondanks de sterke economische groei sinds de crisis van 2008. Daarmee is Nederland, vergekeken met andere westerse economieën, negatieve koploper (marketupdate).

  Rijksambtenaren zien hun loon de komende anderhalf jaar met in totaal 7 procent stijgen. Veel meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt.

  Niet moeilijk te raden dus waar de economische groei neerslaat: de winstgevendheid van bedrijven en het overheidsapparaat.
  De consument heeft al vele jaren het nakijken; zijn beschikbaar inkomen krimpt en blijft voorlopig stagneren, mede doordat de lonen en pensioenen onder druk staan, terwijl de lasten van levensonderhoud en huishouding blijven stijgen en privaat vermogen verdampt.

 7. joepiejee zei:

  Alle kosten die toenemen afgewogen tegen de zogenaamde lastenverlichting?
  Dan kom je wel negatief uit?

 8. Realist zei:

  De inkomstenbelasting is voor een groot deel inkomenspolitiek. Wat de hogere inkomens betalen gaat door middel van toeslagen etc naar de zogenaamde laagste inkomens.
  Hierdoor zit er netto tussen een bruto inkomen tussen de €20000 en €40000 weinig verschil. Boven de €40000 is de belasting druk al snel meer de 50% door de verstopte belasting in de inkomensafhankelijke heffingskortingen.

Comments are closed.