Zweden gaan vandaag naar de stembus : partij Zweedse Democraten zorgt voor ruk naar rechts

Vandaag gaan de Zweden naar de stembus en zeker in Brussel wordt met een mengeling van belangstelling maar ook enige vrees gekeken naar de resultaten die maandag in de loop van de dag bekend zuellen worden

De traditioneel saaie verkiezingen in Zweden worden nu al ‘historisch’ genoemd. Na honderd jaar sociaal-democratische dominantie wordt die partij misschien voor het eerst níét de grootste. Veel mensen zijn boos over het tolerante immigratiebeleid van de linkse regering van Stefan Löfven.

Vast staat dat de “Swedish Democrats”met aanvoerder Jimmy Äkesson als winnaar uit de bus  zullen komen, d.w.z, met een geschatte 20% van de stemmen, worden zij de op een na grootse partij , komend van 13%  van de stemmen bij de vorige verkiezingen in 2014.

De Zweedse Democraten niet te verwisslen met Sociaal Democraten , de partij van de huidige premier Stefan Lövfen zullen wel qua stemmen de grootse partij blijven, maar zullen ze dalen van 31% naar circa 24% van de stemmen, waardoor de regering van Löfven die nu al via een minderheidskabinet aan het bewind is, nog meer zullen moeten trachten medestanders te vinden, daar zij net als in Nederland de huidige coalitiepartners en dan met name de VVD , te kennen hebben gegeven niet met Äkesson samen te willen regeren, daar met de partij ultra rechtse en zelfs nazi sentimenten toedicht.

U ziet, de schrik van de bestaande politieke elite zit er ook in Zweden goed in en  dezelfde geluiden komen uit Brussel. De uitslag kan namelijk mede vertaalt worden als een zoveelste protest tegen de Brusselse politiek, daarmee in de voetstappen tredend van Hongarije, Oostenrijk, Italië en uiteraard Groot Brittannië die de stap om de EU te verlaten al nam.

In Zweden gaat het voornamelijk om de in de afgelopen jaren gevoerde migratie politiek. Door het opnemen van circa 300.000 gelukszoekers is Zweden qua verhouding eigen bevolking ten opzichte van het aantal Zweedse burgers het land met de meeste opgenomen gelukszoekers en de onveiligheid in veel Zweedse steden wordt dagelijks groter. 18% van de in Zweden wonende burgers komen oorspronkelijk niet uit Zweden.

Maar de Zweden worden juist door deze zorgelijke ontwikkelingen langzaam wakker en beseffen dat zij door hun eigen regering die zij vertrouweden in de steek zijn gelaten.

Een Zweedse journalist verwoorde het als volgt : “In tegenstelling tot veel andere Europese landen, heeft Zweden de afgelopen 200 jaar nooit een bezetting of een opgelegde echt merkbare dictatuur meegemaakt. Dat heeft er toe geleid dat de gemiddelde Zweedse burger in slaap is gesust , een gevoel van veiligheid heeft. De regering en het koningshuis in Stockholm zullen wel weten wat goed voor het land en ons is, dus laat ze maar gaan.  In landen waar wel een soort openlijke dictatuur aanwezig was, zie b.v. Duitsland, is de bevolking veel eerder geneigd om daar tegen te protesteren en in opstand te komen – zie de aanhoudende gebeurtenissen in Chemnitz. Maar nu ook de Zweden worden geconfronteerd met de gevolgen van hun eigen “laissze faire “mentaliteit, zoeken ze een uitweg en dat leidt tot de snelle groei van een partij die hen veranderingen in het vooruitzicht stelt”.

Een zeer plausibele verklaring die je zo 1 op 1 naar Nederland zou kunnen vertalen .

 

 

 

 


5 Reacties

 1. Jan zei:

  De ruk naar rechts speelt in alle EU landen en de regerende elite vraagt zich af hoe dat komt? Deze elite is verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een verdeelde samenleving naar een steeds groter wordende rechterflank. Reden is dat zij de belangen en het welzijn van de loyale, hardwerkende en zwijgende meerderheid van de bevolking uit het oog verliest. Heeft enkel oog voor de minderheid, de schreeuwers, die volop worden bediend. Dat gaat even goed maar dan komt de rekening!

 2. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  In nagenoeg alle landen zien we dat het regeringsbeleid over de hoofden van de kiezers wordt uitgevoerd. Dit kan alleen maar betekenen dat de kiezers niet als mensen maar als objecten worden beschouwd.

 3. Gerard P. zei:

  “Veranderingen”. Ja, dat willen de kiezers en die krijgen ze. Maar zijn het de veranderingen die ze willen?

 4. hans-e-pans zei:

  De ruk naar rechts zal er wel komen, maar zal de ruk vergenoeg naar rechts zijn? Misschien is de ellende in Zweden nog niet genoeg en voelen de Zweden de ellende nog niet hardgenoeg in hun/de portemenee.

  Maar ook voor de Zweden komt er een punt van “no return” het is te hopen voor de Zweden dat dat lampje eindelijk eens aangaat. Anders ben ik bang datl voor de Zweden het lampje op een ander manier zal uitgaan.

  Zweden, het volk, een trots volk, maar trots wil niet altijd gelijkstaan met slim en verstandig, dat is toch jammer.

 5. Gerard P. zei:

  @hans-e-pans: “…maar zal de ruk vergenoeg naar rechts zijn?”

  Ver genoeg waarschijnlijk als protest of schot voor de boeg. Verder niet. Want Zweden zijn niet alleen trotse mensen, maar ook slim, verstandig, zeer sociaal en humanitair, wars van patriottisme en nationalisme. Wars ook van een bedillerig koningshuis dat daar niet meer dan een gedecimeerde ceremoniële status heeft.

Comments are closed.