De overheid capituleert voor de islam

De recente gebeurtenissen in Keulen, het staatsbezoek van de Turkse president Erdogan die met alle toeters en bellen werd ontvangen, de officiële opening van de grootste moskee in Duitsland  tonen aan, dat de Duitse regering elke vorm van controle over de oprukkende islam is verloren. Maar dat zelfde geldt zekerook voor Nederland .

Wat in Duitsland het meest in het oog valt, is  het feit dat de Duitse regering nog steeds een gesprek aangaat met de DITIB, de Turkse Islam vereniging voor religiezaken. Deze wordt grotendeels betaald met Duits belastinggeld, maar … wordt feitelijk gestuurd door de Diyanet, het Turkse  presidium voor godsdienstzaken.  Deze organisatie wederom,  volledig bestuurd door de Turkse regering, zorgt o.a voor de uitzending van imams naar Duitsland.

In België verschenen  oproepen van parlementsleden, die eisen dat de Diyanet moet worden opgeheven, omdat acties van deze organisatie er toe zouden voeren dat deze (in)direct verantwoordelijk gesteld kan worden voor het veroorzaken van conflicten die de openbare orde en de samenleving verstoren . In Nederland was het  CDA lid Buma die in 2016 vragen stelde en een motie indiende over het feit dat Diyanet gebedshuizen in Nederland financiert en in Turkije opgeleide imams naar uw land wil sturen, terwijl Buma juist een voorstander is om imams in Nederland te laten op leiden, zodat er een betere controle zou zijn over wat er in de moskeeën wordt gepredikt.  Teves , maar ook dat was in 2016 !!! gaf de toenmalige minister van Justitie Ard van der Steur aan dat hij een beter toezicht wenste op de financiële steun die de organisatie vanuit Turkije ontvangt.

Maar net als in Duitsland is er sinds dien weinig verandert, terwijl ook de Nederlandse regering deze organisaties als gesprekspartners blijft accepteren. En als u eens een kijkje neemt op de website van de Hollandia Diyanet Vafki gevestigd in de Haagse Javastraat, dan zult u zien dat het niet om een soort padvinder vereniging gaat, maar om een volwassen organisatie die samen met zuster- en soortgelijke organisaties een steeds meer  vanuit Turkije en Marokko groeiende invloed uitoefent op de Nederlandse samenleving.

Maar daar stopt het niet mee, kijkt u even naar deze screenshot van een pagina van het Contactorgaan Moslims en Overheid  en u zult het toch met ons eens zijn, dat de wijze waarop de overheid tijd en  uw geld besteed aan groeperingen die ook al om redenen dat zij nauwelijks integreren  alle perken te buiten gaat. Het CMO vertegenwoordigt 360 moskeeën en 560.000 moslims in Nederland.

Sluipend  en steeds meer neemt de islam bezit van Nederland en de Nederlkandse samenleving, dit toegestaan en zelfs financieel aangemoedigd door de overheid die denkt hiermee zaken te kunnen sussen , maar dat het tegendeel waar is weet iedereen die ooit een oriëntaalse of Noord Afrikaanse markt heeft bezocht en weet dat eenmaal in gesprek de “verkoper “niet meer loslaat en u tot aan de poorten van de soukh zal blijven vervolgen.

Ook hier wordt weer de typisch politieke wijze van “besturen”gevolg, namelijk pappen en nathouden en niet deze organisatie keihard aanspreken op hun verantwoordelijkheid , waarbij sancties zoals het onttrekken van subsidies tot de mogelijkheden behoren, die echter achterwege blijven, in tegenstellig tot de  wijze waarop Den Haag met de belangen van de Nederlander omgaat.

 


3 Reacties

  1. pietje zei:

    Ik moet overgeven hiervan wat een slappe zooi zijn de regeringen van Europa ! Zei ik overgeven ik bedoelde KOTSEN !

Comments are closed.