Rutte staat voor de zoveelste keer weer voor joker, nu door uitspraak Europees Hof in Luxemburg

Zou Rutte een echte vent zijn, zowel letterlijk als figuurlijk dan zou hij in de afgelopen weken vaak badend in het zweet zijn wakker geworden. Telkens weer onder gaan, betrapt worden op halve en hele onwaarheden met als voorlopig hoogtepunt zijn foute optreden in de zaak over de dividendbelasting , die zo mooi begon, Rutte zou Unilever wel even matsen.

Het kabinet moet nu weer voor de goede schijn gaan heroverwegen of de dividenbelasting moet worden afgeschaft. Maar net nu de aanloop in voorbereiding is, doen ze het wel, of doen ze het niet, komt het Hof in Luxemburg met een uitspraak . Daarin werd door het Hof in een vergelijkbare zaak die Denemarken betrof  de wijze waarop Rutte c.s. met de aftrek om wilde gaan, juridisch niet haalbaar was.  Rutte was hiervan op de hoogte, maar noemde het slechts een bijkomend argument.

Buitenlandse beleggingsfondsen hebben namelijk in Nederland duizenden ! rechtszaken aangespannen om dividendbelastingen terug te vorderen.

Helaas voor hem blijkt nu dat na de uitspraak van het Luxemburgse Hof en een daarop gebaseerd advies van de advocaat -generaal in Nederland deze zaken weinig of geen kans maken om gewonnen te worden.

Het kabinet d.w.z. in feite Rutte die van deze juridische touwtrekkerij op de hoogte was, wezen er steeds op dat de afschaffing wel juridisch haalbaar zou zijn. Volgens informatie van de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel liggen er momenteel 7.000 aanvragen bij de Nederlandse rechtbanken, deel uitmakend van een totaal van 11.000 te verwachten zaken. Het gaat om een totaal terug te vorderen bedrag van 1.5 miljard euro.

Duidelijk was vanaf het begin dat het duo Unilever – Rutte de drijvende krachten waren om de dividendbelasting af te schaffen, waarbij als argument werd gebruikt dat Unilever dan het hoofdkantoor nu nog gevestigd in Londen zou verhuizen naar Rotterdam.  Nadat reeds eerder beleggers in Londen daarop tegen waren – zie onze eerdere berichtgeving – heeft het advies van de advocaat generaal nu zoals het zich aan laat zien een laatste duwtje gegeven , de afschaffing op de wijze waarop Rutte en zijn kabinet dit hadden bedacht en voorgesteld , niet door zal gaan.

De uitspraak van het Europse Hof in Luxemburg heeft de overmoedige houding van de Haagse en Ruttiaanse politiek ingehaald, waaruit blijkt dat de politiek ver van de werkelijkheid acteert en weinig of geen rekening houdt met wat zich in de echte wereld en bij de burgers afspeelt, iets dat haast iedere maand weer door nieuwe flaters wordt bevestigt.


2 Reacties

  1. formidabele zei:

    In kader van èèn europa, en zo veel verschil in korting op aandeelhouderstax, dan werd het toch tijd hem eerder in zijn kraag te grijpen?Slapen ze nou in het eu parlement?
    Dat ze hem al zo laten doormodderen met vele zaken zal menigeen verbazen?

  2. Hoeder zei:

    Volksvertegenwoordigers hebben nu eenmaal maling aan het volk.
    Er is maar 1 alternatief. Stem populistisch.

Comments are closed.