18 november doen Franse automobilisten waar Nederlanders te laf voor zijn

Op 18 november doen  Franse automobilisten verenigd in verschillende spontaan georganiseerde groepen die elkaar via de sociale media ontmoeten, datgene waar de “boze Nederlanders” te laf voor zijn Daarbij kijken wij in het bijzonder  naar de provicie Groningen en speciaal  naar ter Apel.

Eerst even  naar Frankrijk. De Franse premier Edouard Philippe heeft laten weten dat de aangekondigde verhoging van de brand- stof accijnzen er toch echt gaat komen ondanks reeds eerdere mondelinge protesten van de Franse automobilist. Onder het motto “fraternitè ”  gaan de Franse automobilisten op 18 november het gehele verkeer plat leggen, e.e.a. naar goede Franse traditie om een overheid te tonen dat de aangekondigde lastenverlagingen  niet weer via een achterdeur teniet kunnen worden gemaakt onder het graag gebruikte voorwendsel dat i.v.m. de milieu- en klimaateisen er minder gereden moet worden.

En wij blijven het herhalen, of een dergelijke manifestatie iets uithaalt of niet, het herinnert de overheid er aan dat men in Parijs niet zo maar ongestraft en onbemerkt de burger kan blijven afknijpen.

Wij schakelen over naar Groningen en citeren weer eens een van die talloze prima journalisten die ons land kent, in dit geval een zekere Willem van Reijendam, werkzaam voor RTVNoord. N.a..v. de problemen rond het asiellopvangcentrum in ter Apel waar winkeliers worden geplaagd door een golf van winkeldiefstallen, de buschauffeurs van busbedrijf  Qbuzz die zich geïntimideerd voelen door gelukszoekers en hebben gedreigd of de bushalte AZC Ter Apel over te slaan, schrijft deze van Reijendam dat , citaat ,  “er nog geen methode is om echte asielzoekers te onderscheiden van nepperds, en het van den Haag chic zou zijn de geleden schade van winkeliers voor te schieten

1) Zo wordt  getracht de Groninger op het verkeerde been te zetten, overigens niet moeilijk, want dat wij teleur gesteld zijn in Groningers heeft  u hier al eerder lezen. Protestacties van boeren vanwege hun verzakte huizen betekenden dat de heren hun tractoren op speciaal daartoe gehuurde trailers naar het Haagse Malieveld lieten vervoeren om daar een rondje te rijden. Franse agrariërs  daarentegen reden soms 800 km op hun eigen tractoren met daarachter  met mest geladen aanhangers om deze in Parijs voor het parlement te lossen.

2 ) De Ter Apelse middenstand klaagt over winkeldiefstallen door een groep in het opvangcentrum gehuisveste gelukszoekers en willen uit Den Haag schadevergoeding ! Hoezo klagen en schadevergoeding vragen ? Zelf de armen uit de mouwen steken  en in actie komen. Geen gelukszoeker meer de winkel in, waarvan de deuren op slot gaan.  Nergens in de wet staat dat dit verboden is, maar ja, “dan missen we handel “. De hypocrisie ten top. En …ook weer naar typisch vaderlands gebruik , ” je mag niet alle gelukszoekers over een kam scheren. Laten de gelukszoekers het probleem maar eens onderling regelen, elkaar op criminaliteit aanspreken door een stukje zelf reinigend vermogen,  en moeten de goeden onder de kwaden lijden.

3) Buschauffeurs die “dreigen “. Hoezo dreigen als je bespuugd, uitgescholden en bedreigd wordt en de passagiers weigeren te betalen.. Deuren gesloten houden, niet meer stoppen, of gewoon eens een week ziek thuis blijven. Laat ze maar lopen, is goed voor de gezondheid, lekker de frisse herfstgeur opsnuiven en Nederland leren kennen.

En het enige wat burgemeester Klaassen van o.a. Ter Apel  kan vertellen is dat het weren in het opvangcentrum ter Apel van wat inmiddels “veilige landers”  heet, niet de oplossing is en komt  hij met het oude riedeltje dat deze mensen moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Horen we dat niet al jaren ? Dus wil hij datgene doen wat 99.9% va de Nederlandse politici doen, in gesprek blijven met het COA, dat het opvangcentrum in ter Apel beheert, maar om niet de schijn van impopulair te zijn vooral geen enkele oplossing durven te nemen.

De actiebereidheid van de Nederlandse politici is reeds jaren onder peil. Wat kreten over geschokt, geschrokken , onthutst zijn en daar blijft het bij. Maar dat geldt even zeer voor de getroffen burgers. De hand  in de eigen boezem steken, met elkaar in overleg en  zeggen , als men ons in de steek laat, dan komen wij zelf met zeer eenvoudige binnen het kader van de wetgeving liggende oplossingen ? Nee hoor, dat moet een ander doen want het kost te veel moeite.

Dan nog even naar het zuiden, d.w.z. Zaanstad waar een burgemeester nu hekken laat plaatsen rond het terrein waar Sint en Zwarte Pieten aankomen. Toegang slechts via toegangspoorten waar u gefouilleerd wordt. Dit alles i.v.m  met het feit dat de gemeente met 10 actiegroepen voor en tegenstanders van  Zwarte Piet in gesprek is en deze mogelijk  van elkaar gescheiden wil toestaan om te demonstreren.  En zegt  burgemeester Jan Hamming (PvdA)  verder , “mochten de kinderen op afstand iets meekrijgen van de demonstraties dan is dat niet erg, mits het maar op een veilige afstand is ! “Dus je gaat met je peuters naar de intocht van een kindervriend kijken en er zit een demonstratie in het bonuspakket. Hoezo demonstreren??????????????  Opzouten!!

Ontslaan dit soort incapabele wrakhout, gewoon niets meer demonstreren , motief veiligheid, iets dat indien het gaat om wat meer rechts getinte demo’s altijd gelijk op tafel ligt.

Realiseert u zich nu niet dat Nederland niet slechts verzakt door gas winning of een te  laag grondwaterpeil , maar gewoon door pure lamlendigheid van de oorspronkelijke bewoners ?


5 Reacties

 1. Jan zei:

  En topprioriteit in de politieke discussie in Nederland blijft de klimaatramp die ons te wachten staat. Als we niet stoppen met auto rijden, roken, drinken en onze open haard niet doven is de ondergang van het volk nabij. En dit allemaal als bliksemafleider en dekmantel voor het werkelijke probleem. De ‘verandering van het klimaat in onze samenleving’.

 2. Gerrit zei:

  De boel gaat binnenkort klappen, dat is duidelijk. Bij de grens van kroatie staan meer dan 20.000 moslims te rellen, ze willen voor de winter naar Duitsland, steken zelfs al op de politie in.
  https://www.krone.at/1801367
  bij de grens griekenland turkije het zelfde. Dan komt nog die stoet uit Honduras die naar de midterms elections ergens rond de tiende nov de grens van America bereikt. Financieele experts verwachten dat einde dit jaar, begin volgend jaar de dollar zal inklappen, en dat is mijn inziens het startschot voor wereldwijde chaos (oorlog) het wereldtoneel word in gereedheid gebracht en de marionetten op het het politieke wereldtoneel hebben hun plaats ingenomen om hun judas rol te vervullen. Het zal gruwelijk worden maar ik heb er vrede mee, in deze wereld wil ik helemaal niet meer leven.
  https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw

 3. nobody zei:

  Heb mezelf bij dit artikel afgevraagd waarom die gelukszoekers in Ter Apel blijven. Ze hebben heel Europa toch al als wandelpad? Gaan en staan waar ze maar zijn en toch blijven daar? Ze kunnen zo wandelend naar het Binnenhof en het Gouden Torentje binnendringen,

 4. sjuad zei:

  Een groot deel van hen die protest moeten voeren, wat voor de gehele polder geld, doet dat niet simpel omdat rond de 20 ste en 23 geld gestort word.
  Dat zijn de burgers met allerlei schulden, totaal hopeloos gemaakt inactief en veelal door jongeren uitgemaakt wordt voor fuck babyboomers.
  Deze grote meute heeft geen zin in toekomst voor schreeuwers.
  De nieuwe schreeuwers zullen 20 en 23 hoog in het vaandel hebben.

 5. Sjinaos zei:

  Het bestaansrecht van miljoenen Nederlanders, werkend of gepensioneerd, staat steeds meer op het spel.

  Protestbijeenkomst zaterdag, 10 november 2018 – 13.00 uur, op de Dam in Amsterdam en een demonstratieve mars naar het Museumplein,
  VOOR EEN SOCIALER NEDERLAND! (FNV)

Comments are closed.