Koning Albert II moet DNA-test laten afnemen en nu de oranjes nog

U kent de voorgeschiedenis ? De Belgische mevrouw Delphine Boël beweert dat  haar vader de Belgische koning Albert II is, hetgeen door de koning ontkent wordt.

Inmiddels is wel vastgesteld dat Jacques Boël niet de vader van Delphine is en nu heeft het Hof van Beroep in Brussel de koning bevolen om binnen 3 maanden een DNA test te doen om vast te stellen of hij nu wel of niet of wel, zoals Delphine  beweert haar biologische vader is.

Delphine Boël geboren in 1968 is een Belgische kunstenaresse en zij beweert dat zij een buitenechtelijk kind is van de Belgische koning Albert II , die dat ontkent. Volgens Delphine heeft haar moeder in de periode 1966 – 1982 een verhouding gehad met de toen nog prins Albert. Uit deze relatie werd zij als enige zoals door haar moeder bevestigd, geboren.

Een groot verschil met Nederland, waar het O.M het niet zou wagen om een van de oranjes voor de rechter te dagen, omdat er gerede twijfels bestaan over het feit of de oranjes wel legitiem op de Nederlandse troon zitten.

Zoals reeds eerder geschreven hebben  de Russische autoriteiten in 1991 zowel aan koningin Elizabeth II en koningin Juliana gevraagd  DNA af te staan, om daarmee vast te kunnen stellen of de in een graf aangetroffen bot resten afkomstig zijn van de vermoorde Romanovs. Elisabeth II stemde in met het verzoek, Juliana weigerde (waarom als je niets te verbergen hebt ?  )  en daarmee stoten wij op de vraag  hoe het zit met de wettelijke afstamming van Willem III , of zo u wilt, zijn de oranjes wel gerechtigd om Nederlands staatshoofd te zijn.

Na de val van het communisme heeft een  DNA-onderzoek plaatsgevonden naar de stoffelijke overschotten van de tsarenfamilie van Nicolaas II. Alle verwanten binnen de koningshuizen hebben er aan meegewerkt maar in opdracht van Juliana deden de oranjes dit niet. Het zou kunnen dat de Oranjes vrezen dat DNA-onderzoek zou aantonen dat er door hun aderen geen Russische Romanov-bloed stroomt. En als er geen Russisch bloed is dan is Willem III niet de vader van Wilhelmina en de huidige Oranjes. Dan worden de Oranjes opeens een normale  familie uit de Kinkerbuurt, of het Spijkerkwartier of elders,  die gewoon belastingen moeten betalen, geen gratis vliegreizen meer krijgen, naar wie niet meer gezwaaid wordt, kortom een familie die zich aan de regels en wetten dient te houden waaraan alle Nederlanders zich moeten houden. Voor vele landgenoten het einde van een zelfbedacht en in leven gehouden sprookje.

Misschien een idee voor de steeds het niet met elkaar eens zijnde talloze republikeinse clubjes om de onderlinge vetes eens opzij te zetten en gezamenlijk naar de rechter te stappen en een DNA test voor deze familie af te dwingen ?

Verkeerd gedacht van deze redacteur, want eensgezindheid , u weet wel “eendracht maakt macht ” , ooit de zinspreuk van de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden, die kom je in Nederland  slechts nog in het rariteiten kabinet tegen.

Dus kan  Rutte voorlopig weer opgelucht adem halen.


10 Reacties

 1. Jan de Boer zei:

  Helaas zijn wettelijke erfgenamen niet vanzelfsprekend natuurlijke erfgenamen, dus heeft een DNA onderzoek geen enkele zin! Als ze wettelijk erkend zijn kunnen ze net zo goed van de melkboer afstammen, ze mogen zich nog steeds erfgenamen van de troon noemen volgens de grondwet. Die moet dus aangepast worden, dat moet het doel zijn….

 2. Fado zei:

  Geiligheid, ja dames en heren geiligheid is misschien het grootste gevaar op aarde. Het testosteron verdringt het moraal, voor zover aanwezig. In den beginne was een appel genoeg…. om zich te verlustigen.
  De wereld, althans zo lijkt het mij, wordt beheerst door sex, drugs en rock and roll. Van hoog tot laag, van toen en, worden door deze driften wereldwijd deals gesloten die het daglicht niet kunnen verdragen. Van de farao’s tot de huizen van koninklijke bloede. Ontrouwe gehuwden, hoererij, pedofilie en de one night stands…..Zie dit artikel van geennieuws.com
  Ik geloof er ook geen barst van dat gezien het forensisch onderzoek tegenwoordig zelfs uit huidschilfers een DNA profiel kan bepalen. Zijn wij nu zo slim of vreselijk dom. Geheimzinnigheid omtrent die Oranges, natuurlijk. Schandalen waar je een encyclopedie mee kan vullen.
  Samenvattend: geiligheid is van alle tijden…..stelletje viezerikken allemaal !

 3. nobody zei:

  Er kwam ineens een deuntje bij mij op van Ria Bremer: “Stuif es in” dit is het einde, dat doet de deur dicht.

 4. attie zei:

  Ze (de “oranjes”) drinken toch vaak genoeg een kopje koffie of prikken een vorkje mee als ze bij een verzameling “onderdanen” zijn? Is er nu nooit een slimmerik die wat DNA weet te versieren?

  Ik heb wel eens gelezen dat er hofhoudinglieden met een plastic tas rondgaan om gauw het serviesgoed te . confisceren na afloop van het keuninklijk samenzijn.
  Dat kan toch niet waar zijn ? I er dan geen reporter die oplet?

  Het is ook wel logisch dat de betreffende familie aan de macht weet te blijven bij een volk dat zo dom en hardleers is.

 5. Ger de Vries zei:

  En daarom noem ik de achternaam van die familie nooit van oranje maar naar de laatste vader, dus voor WA geldt dan WA von Amsberg. Alle andere titels zijn niet op hen van toepassing, tenzij door een DNA test bewezen!

 6. renato zei:

  Prins Hendrik dienen wij ook niet uit te vlakken. Fietsen was zijn hobby, maar dan wel met zijn uitschuifbare jongeheer van stand. Voor de oorlog was hij een graag geziene gast aan de Schiedamschedijk, alwaar hij de ontvangen toelage van 100.000 florijnen, welke hij van zijn echtgenote ontving, frivool weer in roulatie bracht. Enkele van mijn eigen voorouders waren, naar het schijnt, dikke mik met die kwast en vergezelden hem in zijn escapades tot zij zelf bankroet werden verklaard. Zelfs hun adellijke titel moest er aan geloven. Tegen deze omhooggevallen parasiet van de toenmalige vaderlandse samenleving was natuurlijk niet op te neuken. Onze prins-gemaal was een achterneef van Wilhelmina en heeft naar ik begreep tijdens zijn rosse jaren te Rotterdam wel de hoofdprijs in de wacht gesleept. De syfilis-orde van het nationale hoerenlopersgilde. Het gevolg was, voor zover ik het heb begrepen, dat er een gezonde jonge sterke vent zich met zijn duim en wijsvinger op de neus tegen een aanmerkelijk bedrag met Wilhelmina heeft mogen versmelten. Hendrik was inmiddels ausradiert. Het resultaat was een wolk van een baby. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. De monarchie diende ten koste van alles in stand te worden gehouden en zo werd de bloedlijn, volgens de mij toegekomen informatie, juichend voortgezet. Het volk was in alle staten van gelukzaligheid en liet zich door deze gebeurtenis geheel meevoeren met het opgevoerde theaterspektakel. Onze huidiige koningin uit Argentinië, die binnen een zucht en een scheet de Nederlandsche nationaliteit wist te bemachtigen, liet zich eens ontvallen dat haar gemaal een beetje dom is. Zie je nou wel. Zelfs drie generaties verder is het nog niet helemaal weggewerkt, ondanks het feit dat deze achterneef geen gewicht meer in de schaal heeft kunnen leggen. Ik koningsgezind? Mwahh. Het is overigens een niet te onderschatten bindmiddel. Gezien de huidige ontwikkelingen in Europa zou ik zeggen: “laat nog maar even blijven die poppenkast”. Als het te heet onder hun voeten wordt, vertrekken ze vanzelf naar Argentinië of Canada. Net zoals de overgrootmoeder van de huidige royalties heeft geflikt. Het volk in de steek gelaten. O, en tussen haakjes: Het huidige koningshuis schijnt dus illegaal te zijn omdat Hendrik zijn zaad te kwistig heeft verspild aan de lichtekooien van Rotterdam en zijn plicht heeft verzaakt.
  Bovengenoemde informatie komt uit de diepste spelonken van mijn orale familie-overlevering. Alle bewijzen zullen ongetwijfeld op een professionele manier weg zijn gemoffeld. Dus ben ik slechts de boodschapper van wat mij als jonge kerel ooit ter ore is gekomen
  .

 7. attie zei:

  Renato,ik geloof niet dat er geld aan te pas kwam,als je werd uitgekozen om Emma te bezwangeren.Er waren 4 gegadigden.Een hoveling,de Ranitz,dan ook een de Roy van Zuydewijn (oudoom van Edwin !) dan nog een Roëll en een baron,wiens vrouw hofdame was.
  Toen de baby levensvatbaar bleek,kreeg de Ranitz een jonkheerstitel en werd de Roy van Zuydewijn burgemeester in Oss,allemaal beloninkjes. die Emma geen geld kostten.De Roëlls bleven altijd dikke vrienden aan het hof. Omdat Wilhelmina toondoof was, wat de Ranitz ook was lijkt hij de meest aangewezene,als stamvader.

  Tot zover dus einde koningshuis.Volgens de Grondwet moet je immers van Willem 3 afstammen?

  Wilhelmina heeft vijf miskramen gehad,waarvan l kind overleefde. Maar was het wel helemaal goed.Volgens mij had Wilhelmina ook al syfilis opgelopen door Hendrik.Een soort geneesmiddel kwam pas in l910.Het kind van Wilhelmina dat levensvatbaar was,is waarschijnlijk omgeruild met een pasgeborene in een tuindersgezin in de buurt van Soestdijk. Die kregen dan het kind van Hendrik en Wilhelmina.Er waren altijd hele verhalen over een meisje dat “gekke klaartje”werd genoemd.Daarom zal Juliana ook zeker hebben geweigerd om aan een DNA test mee te doen.Een gewone boerendochter !
  En was er een mevrouw in een bejaardenhuis bij Amersfoort die altijd heeft volgehouden dat zij de moeder van Juliana was.
  En was de verkrachting door Hendrik op paleis Noordeinde van Juliana dan ook geen incest.En Marie-Claire een gewone bastaard dochter van Juul,alhoewel wel binnen het gezin geboren. Dus gewoon een voorkind van Juliana,oudere zus van Beatrix,maar ook voor een deel een tante,immers dochter van haar opa die ze niet heeft gekend.
  Thomas Ross heeft de geschiedenis maar weer in romanvorm gegoten: De nachtwaker,anders kreeg hij weer bonje met de BVD.Dit boek ging dan weer over Emma en haar capriolen. Ooit had historicus Kikkert eens de kleinzoon van een lakei voor de radio gehaald (VPRO) die ’s nacht op wacht stond bij de gang die leidde naar de vertrekken van Emma.

  Maar de censuur is nu heviger dan ooit.Alles wordt toegedekt.Want voor de amsbergfamilie zijn er grote belangen mee gemoeid.We zullen dus nooit meer iets horen,tenzij…………..
  Ik denk aan al die interessante boeken,bijvoorbeeld van Philip Dröge: Het oranjekapitaal,aan de boeken van dr.Gerard Aalders, aan het boek van Ton Biesemaat: Bernardgate,aan het boek van Nanda van der Zee : “Om erger te voorkomen”.Over de drogreden waarom de vlucht van de Willemien terecht was.
  Ja,ja, dat hebben we dan geweten !

  t

 8. Marian52 zei:

  Knoeiers al die vorstenhuizen ,een uit de tijd zijnd gegeven, dat zo snel mogelijk dien te worden afgeschaft

  Wat kan koning Albert nog doen?

  Met een officiële reactie wil het koninklijk paleis niet over de brug komen, omdat dit ‘een privékwestie van koning Albert’ zou zijn. Zijn advocaten reageerden wel, en lieten verstaan te onderzoeken of er een reden is om bij het Hof van Cassatie een verbreking van het arrest van het hof van beroep te vragen. ‘Mijn cliënt wacht op het advies over de mogelijkheden bij cassatie alvorens een beslissing te nemen’, zegt Alain Berenboom, de advocaat van koning Albert.

  Indien er niet naar Cassatie wordt gestapt, dan kan koning Albert overigens blijven weigeren een DNA-test te ondergaan. Juristen zeggen echter dat de rechtbank dan hoogstwaarschijnlijk zal aannemen dat hij wel degelijk haar vader is.

 9. Ger de Vries zei:

  Ik deel je verhaal attie. Zo heb ik het ook opgestoken in de loop van jaren. Mede dankzij (of moeten we zeggen ondanks) de familie archivaris en groot renoveerder en verdonkeremaner van de bewijzen, heeft de zich geschiedenisprofessor noemende Cees Fasseur alle bewijzen die er waren doen verdwijnen. Blijft over een DNA test, maar we weten nu al dat ze – de familie von Amsberg – daar nimmer aan mee zullen werken. Dat brengt namelijk definitief de waarheid aan het licht. Gelukkig hebben ze (ook) Mark Rutte nog!

 10. Loek zei:

  Het gaat al veel verder terug. De ‘oranjes’ bestaan al vanaf 1702 niet meer.
  Koning Stadhouder Willem de Derde (de laatste directe lijn van de Prince D’Orange is in 1702 van zn paard geflikkerd en kinderloos gestorven. Om de show voort te zetten hebben ze een paar Nassouw bastaards uit Friesland op de troon gegooid en het sprookje ging verder. Na de Bataafse Republiek in 1795 moest er weer wat verzonnen worden.. enz enz

Comments are closed.