Na juridisch advies aarzelt ook Duitse regering om verdrag van Marrakesh te gaan ondertekenen

Positief nieuws uit Duitsland. Nadat Duitse juristen namens de regerende coalitiepartner CDU/CSU zich nog eens over de tekst van het Verdrag van Marrakesh hebben gebogen, hebben vooraanstaande CDU leden aangegeven dat zij in het fractieoverleg dat nog moet plaats vinden TEGEN het ondertekenen van het verdrag door de Duitse regering zullen stemmen.

Het verdrag dat door de VN is ontworpen en dat officieel het vluchtelingen en arbeidsimmigranten verdrag heet (Global Compact for  Safe, Orderly Regular Migration )  vertoont  zoveel juridische vraagtekens, waardoor het in feite een open uitnodiging is voor op dit moment met name gelukszoekers uit Afrika en het Midden Oosten plus Afghanistan, dat een nieuwe golf van gelukszoekers de EU weer zou kunnen gaan teisteren.  Ofschoon er van verschillende kanten , ook in Nederland wordt beweert dat het Verdrag niet juridisch bindend is en de regering altijd nog een grendel op de immigratiepoort kan schuiven, is het duidelijk dat zeker met de houding van D66 en verder linksachtig rechterlijk gebroed, in het geval van een toelatingseis, deze altijd ten gunste van de gelukszoekers zal uitvallen en dus ten nadele van U!.

Wij hebben ons even afwachtend opgesteld om te zien hoe de petitie die verscheen bij petities.nl inzake het in december ondertekenen van wat in de wandelgangen het verdrag van Marrakesh wordt genoemd op gaat brengen. En om maar met de deur in huis te vallen en dat is zoals in Nederland te verwachten, weinig of niets !

Weer een negatieve snier richting Nederland c.q. de Nederlanders ? Nergens in Europa of in de VS komen wij zoveel verontwaardiging tegen, als er zich  weer eens een zeer belangrijk gegeven aandient, dat mede de toekomst van uw (klein)kinderen negatief  zal beïnvloeden .Een verontwaardiging overigens,  die even snel verdwijnt als opgekomen,  en waar elke vorm van gemeenschappelijk als burgers optreden tegen iets waarvan nogmaals de gevolgen voor Nederland catastrofaal zullen zijn,  gewoon uitblijft !

Om een petitie te kunnen aanbieden, een laatste strohalm om Kamerleden tot een afwijzende houding ten aanzien van dit “verdrag “te kunnen bewegen, zijn 40.000 handtekeningen nodig, maar de teller blijft na 14 dagen steken op ruim 12.000 – zie hier.

Ofschoon het kabinet u tracht te overtuigen van het feit dat het “slechts “om een niet bindend verdrag gaat, is de realiteit anders, dus weer de zoveelste leugen! Door o.a.  clausules op te nemen, zal net als bij de oproep van de Duitse bondskanselier Merkel “Wir schaffen das ” , de ondertekening door miljoenen en miljoenen met name sub Sahara Afrikanen gezien worden als een uitnodiging, waaraan zij graag gevolg zullen geven gelet de aanhoudende slechte economische situatie in praktisch alle Afrikaanse landen en komt er een tsunami van gelukszoekers op gang die zijn weerga niet kent.

Wat met name opvalt zijn o.a. de in het Verdrag opgenomen punten, waarin o.a.  staat dat Europa zich open moet stellen voor reguliere immigratie, maar mensen die om welke reden dan ook worden afgewezen in een dergelijke procedure niet langer zullen worden teruggezonden naar hun land van herkomst, maar asiel mogen aanvragen. Een open uitnodiging om je koffers te pakken en een enkele reis Europa te gaan ondernemen, want de kans zeker in Nederland en Duitsland om na een asielaanvraag te worden afgewezen of teruggestuurd is nihil.

Zo is er  al een levendige handel in Syrische documenten afkomstig van hen die reeds een “status”hebben, dus mogen blijven. De persoonlijke documenten gaan dan tegen de nodige euro’s naar de volgende asielaanvrager, hij komt immers uit een oorlogsgebied ( Syrië) en zal niet worden afgewezen.  En gelet het bedroevend lage peil van zakenkennis bij de Duitse BAMF of de Nederlandse IND waar verschillen tussen de verschillende nationaliteiten nauwelijks worden herkend, is dit vaak een treffer om te mogen blijven.

U weet dat zeker in Nederland er zeer ruimhartig wordt omgegaan met het toekennen van asiel, de kans om te worden afgewezen en terug gestuurd praktisch nihil is, kortom'”fasten your seatbelts” want het gaat zeer turbulent worden, turbulenter dan nu al in verschillende plaatsen in Nederland waar het leefklimaat door deze toestroom steeds meer onder druk komt te staan en waar wij nog op terug zullen komen.

Overigens hebben de USA, Oostenrijk, Hongarije en binnenkort Polen en Tsjechië, Denemarken en  laten weten dat zij het Verdrag niet tekenen. Voor deze landen telt het risico dat gelukszoekers de sleutel van de  nationale voordeur krijgen overhandigd te zwaar

Het FvD en de PVV zijn de enige 2 partijen in de 2e kamer die daadwerkelijk trachten middels een debat deze van landsbelang zijnde zaak bespreekbaar te maken, maar werden door de coalitiepartners vakkundig onderuitgehaald en dat met hulp van de Kamervoorzitter , de Marokkaanse Nederlandse Arib  die telkens op een zeer irritante wijze met name Baudet het woord ontneemt waarvan de video het bewijs levert.

Een overigens unicum in de Europese parlementen, waar niet zoals in den Haag het woord altijd via de Kamervoorzitter aan de “tegenpartij of discussiepartner” gericht moet worden, maar waar om de discussie levendig te houden, Kamerleden elkaar soms fel rechtstreeks bejegenen, zonder interrupties van een vrouw die geen enkel idee schijnt te hebben hoe het in een discussie er aan toe kan gaan. Overigens ook haar voorganger van Miltenburg die telkens in huilen uitbarstte deed het niet veel beter.

 


9 Reacties

 1. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Ik moet eerlijk zeggen dat Baudet in veel debatten schittert. We hebben echter nog nooit iets anders gezien dan dat een nieuwe politieke partij wordt opgezet om de regering te veranderen maar dat het op de weg omhoog altijd de regering is die de nieuwkomer heeft veranderd. Daar is geen uitzondering op. Daarom weet ik niet wat ik er van het FvD moet denken. Kijk, Baudet is natuurlijk niet dom en hij zal heus wel weten dat als hij op de weg omhoog niet corrumpeert hij net als Pim Fortuin een kogel door z’n kop krijgt. Of een ander ongeluk. Want dan krijgt hij met onze èchte regering te maken. Met de hufters waarvan we nooit de naam te horen krijgen maar die aan Rutte vragen om de dividendbelasting af te schaffen. Die aan Pechtold vragen om het referendum af te schaffen. Die aan Laurens Jan Brinkhorst vragen om ons de EU in te rommelen terwijl we dat niet wilden. Het is wel duidelijk: onze politici kunnen ons niet vertegenwoordigen omdat ze nu eenmaal permanent in de kont van criminele bankiers wonen. Om het geld en de mooie baantjes.

  En op die criminele bankiers daar kunnen we natuurlijk niet op stemmen. Dus bij de ons aangeboden stembus hebben we helemaal niets te zoeken.

  En ja, dat “wij zijn geschokt” à raison voor 150.000 Euro per jaar. Het geld en de mooie baantjes hebben hun hersens vernietigd.

 2. Jan zei:

  Voorafgaande aan ondertekening van een internationale overeenkomst met verstrekkende gevolgen raadpleeg je eerst de bevolking via een referendum. Toevallig dat onze regering nou juist het referendum heeft afgeschaft. De rekening krijgen we achteraf gepresenteerd.

 3. nobody zei:

  Nogmaals een oproep aan de prachtige Nederlanders die in het buitenland wonen.
  Jullie allen hebben hier nog nazaten hier op het prachtigste plekje van het randje van de aarde, waar de golven bijna over de prachtige dijken heen slaan, de Afsluitdijk, oftewel de Zuiderzee die werd afgesloten om zout in zoet om te vormen, die wij hebben moeten bevechten.
  Kom terug, trek jullie harnas aan en neem een ‘whiskey in the jar’ mee voor als een barre Friese Elf steden Tocht in aantocht is. Trek je klompen aan en schop met venijn de indringers van het ijs af, ik wil de scheidsrechter zijn en fluit met scherp. Wel ijzertjes onder de klompen want anders glijdt het niet.
  Mijn bar is geopend en wie nog niet weet hoe ons land totaal vernietigt wordt door een ———- bedenk zelf maar
  Oh ja, de florijn (de gulden) wordt bij mij alleen maar geaccepteerd.

 4. joost zei:

  (best wel off topic, maar in reactie op nobody en zo zijdelings toch ook best wel on topic) reageer ik toch.
  beste nobody
  bedankt voor de uitnodiging maar ik (en wsl de meesten) bedank vriendelijk.
  mijn status van ongeregistreerde aardbewoner (ja, ze bestaan echt) zonder bankrekening in bezit van grond en onroerend goed opgeven, gaat niet zomaar gebeuren.
  ik begrijp dat het moerras verlaten geen optie is? en waarom eigenlijk niet?
  nederland is feitelijk een illegale narco staat, verworden tot een collectivistische linkse breeding pit. Waarom zou je daar willen wonen? mijn enige nazaten daar zijn vaandeldragers van het links collectivisme. het is ze niet gelukt mij af te leren staand te plassen 🙂 in tegenstelling tot het overgrote deel van iedereen die ik ken(de). in ieder geval hebben ze geen idee van het feit dat zij de nieuwe facsisten zijn. (wie weet er nog wat facsisme eigenlijk is?)
  het was mijn beste beslissing ooit. Nederland verlaten. De levenskwaliteit is met vele 100en procenten toegenomen. Dat gebiedje genaamt nederland is toch ook geen plek om te wonen.
  Het mist onze belangrijkste voedingsstof. De Zon! Maar, toegegeven, dat wat je niet kent kan je ook niet missen.

  laten we vooral niet vergeten dat elk benoemd gebiedje natuurlijk niet meer is dan een werkgebied voor centrale bankiers. Het maakt niet zo veel uit waar je bent, maar zorg dat, daar waar je bent al je basisbehoeften (zon, water, voedsel) gratis aanwezig zijn, dan is het leven weer fijn! echt waar.

  Met een gun tegen mijn hoofd zou ik op baudet stemmen.

Comments are closed.