De gifpillen van Ollongren (video)

Na ons recente bericht dat minister Ollongren komende jaar een 4 maanden durende anti fake news campagne op wil zetten, zodat u in uw verkiezingskeuze niet beïnvloed kunt worden door Russen, Noord Koreanen, moslim imams enz. , maar uitsluitend zult gaan stemmen op orde liefhebbende correcte politieke partijen, waarvan D66 er natuurlijk een is, zagen wij alweer een door Ollongren aan de Kamer verstrekte gifpil voorbij komen.

Overigens is het natuurlijk hilarisch te lezen dat Ollongren deze anti fake news campagne aanbeveelt, omdat er volgens haar een zeer gevarieerd nieuwsaanbod in Nederland is, zodat u voor nieuws niet hoeft uit te wijken naar alternatieve bronnen of het buitenland.

Een van de bronnen in dit “zeer gevarieerde nieuwsaanbod ” moet natuurlijk de Zondag bij Lubach Show bij de VPRO zijn , een zeer zwakke immitatie en aftreksel van de Duitse “Heute Show” waar wekelijks wel  keihard wordt uitgehaald naar met name politici en de zittende regering van kanselier Merkel niet wordt gespaard. Maar dit is in Nederland natuurlijk niet de bedoeling, maar gelet op het feit dat de “vrouw ” van Ollongren, Irene van den Brekel de producente is , zit dat wel goed. Overigens zijn/waren de partners van Lubach echte linkse journalisten meisjes, kortom u weet uit welke hoek de wind waait.

Met de nieuwe gelanceerde gifpil wil Ollongren kennis verspreiden onder ambtenaren en inwoners ( let op de volgorde ) , hetgeen zij een “right to challenge ” noemt waarbij een wijziging van de Gemeentewet tot de mogelijkheden moet behoren !

Met deze right to challenge of te wel , het recht om uitdagingen in gang te zetten,  moet de burger in staat worden gesteld  gemeentelijke taken over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen. ‘Een sterke lokale democratie heeft inwoners die betrokken zijn bij de vraagstukken in hun gemeenschap. Dit was altijd al belangrijk, maar wordt belangrijker gezien de grote maatschappelijke opgaven die op inwoners afkomen, zoals de energietransitie, de overgang naar aardgasvrije wijken en de komst van de Omgevingswet,’ schrijft Ollongren aan de Kamer.

Attentie : wij raden u met nadruk aan de brief te lezen, daar hierin voor de argeloze lezer de schijn gewekt wordt dat u in een democratisch bestel leeft waarin uw mening op prijs wordt gesteld en daar waar mogelijk er rekening mee gehouden wordt.

Met de wetenschap dat Ollongren een sterk links gerichte opleiding heeft genoten, nog nooit een stap in het echte leven heeft gezet, fluisteraar van Mark Rutte is geweest, een zeer goede relatie is van Beatrix, zich keert tegen populisme, hetgeen volgens haar wordt belichaamd door wijlen Pim Fortuyn en nu door Geert Wilders en Thierry Baudet , is het niet zo ver gezocht om aan te mogen nemen dat met de gifpillen die Ollongren uitdeelt, getracht wordt de linkse invloed in Nederland in stand te houden of zelfs te vergroten. Dat , indien Rutte voor het verlopen van zijn ambtstermijn Nederland zou verlaten en Ollongren dan een reële kans maakt premier te worden, maakt deze gifpillen deste gevaarlijker voor de laatste restjes democratie die nog in Nederland aanwezig zijn. Verwacht geen hulp van de Kamerleden, die reeds zo vaak getoond hebben slechts interesse te hebben voor zaken waarvan zij zelf beter = politiek stijgen , worden, dat dit een ijdele hoop zou zijn.

Overigens is het alarmerend dat Ollongren om de juridische gevolgen van haar plannen te laten onderzoeken !!! haar toevlucht neemt naar de juridische faculteit van de universiteit van Leiden, niet bepaald een objectieve en zeker niet politiek neutrale instantie te noemen.

Dat Ollongren over prima contacten beschikt die haar geknipt maken de taak van Rutte over te nemen en daarmee de democratie in Nederland nog verder te beknotten,  mag blijken uit deze video, Ollongren, Beatrix, Willem Alexander en Rutte en niet te vergeten het Bilderberg genootschap.


8 Reacties

 1. Ger de Vries zei:

  Ollongren is levensgevaarlijk. Zeg of doe je iets dat haar niet zint, dan gaat ze als een kip zonder kop en als een blind paard in de tegenaanval. Maar links? Is de doelstelling van links niet dat iedereen evenveel kansen moet krijgen? Nou dan, ze is precies het tegenovergestelde aan het prediken. Ze wil alles vanuit haar denkwijze Nederland de afgrond in werken, met medeweten en medewerking van haar opdrachtgevers de von Amsberg clan oftewel de Bilderbergtroep. Dit doet geen enkel recht aan de samenleving die steeds meer door dit soort achterbakse onzin in de shit terecht komt. Links? Ja a la Noord Korea.

 2. sjuad zei:

  Ga stemmen.

  Maar Ongeldig.
  Doe dit massaal liefst 63% van de opkomst om voor eens en altijd van dit soort zaadzakken vullende incompetente impotente lafhartige meelopers politiek een einde te maken.

 3. nobody zei:

  Ollongren is diep ziek. Oftewel krankzinnig. Opgericht in Leiden uit Scandinavieze ouders.
  Alle buitenlanders zijn erop uit om ons ons prachtig Nederland kapot te maken.
  Het zijn despoten.

  Maar …………. wij hebben poten.

 4. Jan zei:

  In de brief maakt Ollongren gemeenten en haar burgers verantwoordelijk voor de chaos die zij in opdracht van de EU veroorzaakt, dat is laf. Schaft eerst het volksreferendum af en komt vervolgens met een fakedoekje voor het bloeden om haar onvermogen te verhullen.

 5. Jan zei:

  Nee aub geen ongeldige of blanco stem uitbrengen. Bij de EU verkiezingen stemt maar 33 % en toch gaat het circus door. Stem aub op de partij die het goed voorheeft met de veiligheid en het welzijn van de burger in zijn land en die geen chaos wil. Nu kan het nog. Iedere stem telt.

 6. Aradhel zei:

  @Jan: en welke partij, ‘die het goed voorheeft met de veiligheid en het welzijn van de burger in zijn land en die geen chaos wil?’ is dat dan waar wij op zouden moeten stemmen?

  O en uh… 33% zegt mij genoeg? En dan woon ik in 033…tja!

 7. Jan zei:

  @ Aradhel u weet het beter maar moet het toch even kwijt, ca. 30, niet democratisch gekozen EU bureaucraten en 730 EU parlementariërs, leven riant van ons belasting- en pensioengeld.

Comments are closed.