De lessen die heel Europa van de Franse gele hesjes kan leren en nu “Acte 6 ” (video 2 x )

Als we het hebben over de gele hesjes dan ligt het accent uiteraard op Frankrijk en voor een  deel in België. Met alle respect voor die paar honderd voornamelijk seniore landgenoten, die voorafgegaan door enkele hopend op een succes mee liftende vaderlandse profiteurs zoals Jan Dijkgraaf, de schrijver van “Briefje van Jan ” , probeerden hun stem te laten horen. Maar de Fransen nemen weer het voortouw en vandaag gaan ze voor een ZESDE weekeinde de straat en de rotondes op.

Volgens de laatste berichten zijn er voorlopig naast de gewone politie nog eens  4.100 man oproerpolitie in heel Frankrijk gemobiliseerd en willen de gele hesjes o.a. de toegang naar het paleis van Versailles blokkeren, dat iedere dag door duizenden toeristen wordt bezocht. Daarmee willen zij uitdrukking geven  aan waar zij Macron van beschuldigen, de gewone Fransman in de portemonnee treffen, maar nu het omgekeerde. Verder zullen ook grensovergangen tussen Frankrijk en omliggende landen worden bezet – zie video aan het einde van dit artikel.

Voor de echte gele hesjes moeten we naar Frankrijk dat de laatste 5 weken verlamd is door protesten en waarop Macron niet weet hoe hij moet reageren op deze golf van protest. Het was bij voorbaat duidelijk dat het moeilijk zou zijn om te reageren op deze spontane wijze van protest  zonder aanwijsbare leiders .Niemand echter had zich zo’n overweldigende kracht van door een doel verenigde bewegingen kunnen voorstellen.

Maar in heel Europa werd al gauw duidelijk dat hiermee werd aangetoond  te laten zien dat er niet slechts in Frankrijk maar ook daar buiten  een groeiende boosheid is tegen zelfgenoegzame leiders zoals Macron, Merkel en zeker niet te vergeten Rutte.

Wat er in Frankrijk gebeurt is iets complexer. Het is echter vooral iets dat niet alleen Frankrijk, maar ook de Franse regering, de andere Europese landen en, in het algemeen, de  politici zal moeten aanzetten tot nadenken. Ook al komt het signaal uit Parijs, maar vooral van het Franse platte land. Een boodschap die, zonder geweld, begrepen moet worden voordat deze zich weet te verspreiden niet alleen in Frankrijk , maar heel Europa, nou ja …. op Nederland dan na,

Uiteraard  waren de eerste signalen bedoeld voor de Franse president Macron die zoals na zijn aantreden al gauw bleek ieder gevoel en contact met zijn bevolking had verloren.  Maar het zelfde gaat gebeuren met andere Europese leiders , nationaal of ook bij de EU in Brussel, waar mannen en vrouwen zich veilig voelen in zelf gebouwde ivoren torens en meewarig neerkijken op het gepeupel in de straat. De geschiedenis herhaalt zich altijd en ook tijdens de storm op de Bastille en daarna de terechtstelling van de Franse koning en zijn echtgenote bleek dat deze zich niet bewust waren dat er naast hun zelf gecreëerde wereld er ook nog een echte wereld bestond.

De tijden van haast aristocratisch aandoende heersers, die niet begrijpen wat de wensen en noden zijn van hen die het geld verdienen waar deze potentaten mee in leven gehouden worden, staan op afbrokkelen en ineenstorten, maar ook zoals de geschiedenis dat toonde , zien deze zelfbenoemde heersers dat niet of weigeren het in te zien.

En of het nu gaat om stijgende brandstofkosten, verhoging van prijzen van levensmiddelen of het feit dat uw dochter of vrouw niet meer veilig over straat kunnen lopen, waartoe het  in Marrakech getekende VN migratieverdrag zeker in Nederland nog eens toe heeft bijgedragen , de vraag blijft wanneer eens de vonk in het kruitvat valt en ook Den Haag dan geschokt, geschrokken, onthutst en ga zo maar door zal reageren, terwijl Willy met zijn familie de schuilkelders induikt, daar de A 4 naar Schiphol te gevaarlijk blijkt.

“Huilen is voor jou te laat ” , zongen ooit Corry en de Rekels, met weliswaar een geheel andere bedoeling, maar de vastgelopen situatie in Frankrijk, de tientallen  miljoenen schade en het feit dat er nog geen zicht is op drastische structurele veranderingen om oude achterhaalde elitaire toestanden te vertalen naar een moderne maatschappij .

Inmiddels hebben de gele hesjes meer met elkaar gepraat en  komt er structuur in de verschillende groepen, waardoor ook vandaag de gele hesjes weer de straat op gaan. Ondanks het feit dat de regering een grandioze fout maakte door eerst reeds toegezegde toezeggingen terug te draaien en gelijk VIER uur later toen bleek dat de hesjes dit niet zouden accepteren en de regering haastig  hun beslissingen weer terugdraaide, is het vertrouwen dat de hesjes in Macron c.s. hebben gedaald tot een minimum.

Op de site Change.org  plaatsten de hesjes nogmaals hun grieven en werd de petitie inmiddels door bijna 1.2 miljoen mensen getekend.  Macron had hierop de mogelijkheid gekregen op deze site om commentaar te leveren op geplaatste petities en gaf de gele hesjes gelijk, een farce.

Macron kan nu nog slechts maar een ding , namelijk schade beperken, maar wij zijn bang dat de opgelopen averij inmiddels te groot is. De populariteit van de president bedraagt inmiddels nog maar 17%, een cijfer dat geen enkele Franse president voor hem heeft bereikt.

Wat een schril contrast met Nederland, waar zelfs met een miljarden kostende klimaat maatregelen, je niemand hoort of ziet, terwijl zoals u in een 2e artikel vandaag zult zien dat de kosten voor de burger niet zoals wij eerder schatten € 40.000, maar zelfs € 50.000 zullen gaan bedragen.

Kijk hier even naar een korte impressie van de Franse TV en daarna naar het commentaar van Nigel Farage hoe de gele hesjes een Europees verschijnsel gaan worden, nou ja met uitzondering natuurlijk van ……… Nederland .

En mocht u zich verheugen om de “kerst , pardon wintertoespraak” van uw geliefde staatshoofd , zelf zal hij er vanuit Argentinië nog eens schaterlachend met zijn Evita naar terugkijken, schaterlachend om een volk dat je met zoveel gemak het bos in kunt BLIJVEN sturen, iets waar zelfs Macron en Putin heimelijk jaloers op zijn, ook al zullen ze dat openlijk niet toegeven.

 


5 Reacties

 1. Kees zei:

  Hoorde net op EURONEWS dat nu ook in Portugal duizenden gele hesjes de straat op zijn gegaan!!

  Dag Nederland oftewel Noord Korea aan de Noordzee en de politici u maar uitknijpen en u hartelijk uitlachen, wat een volk, om je diep voor te schamen.
  Ben blij dat ik er al 40 jaar geleden ben weggegaan.

 2. Truitje zei:

  Nederlanders hebben lood in hun kont, zijn niet van de bank af te krijgen en laten zich geheel lamlendig in de zeik duwen.
  We zullen het zien, maart 2019, als dan nog niet het tij wordt gekeerd, verdienen de Nederlanders niet beter.

 3. Fado zei:

  Één ding staat als een paal boven water….
  Verwijs hiermede naar een eerdere reactie ! De Duitse astronaut ,astro-Alex’ sprak op 400 km hoogte, vanuit zijn capsule in feite de hele wereld toe. Hij, deze jongen, afgestudeerd vulkanoloog, sprak voor mij helder uit dat dat kleine blauwe bolletje, de aarde, er slecht voorstaat.
  Hij sprak, voor mij goed begrepen, zijn kinderen toe…. die nog niet geboren waren…. . Zijn kinderwens echter blijkt uit zijn korte verslag. Grote zorgen over de toekomst van onze habitat…. op 400 km hoogte !
  Deze zorgen moeten worden gedeeld door alle bewoners.
  Geel vestje of niet, de homo sapiens wordt in elk opzicht bedreigt door regeringsleiders, de homo erectus. Het kan niet anders….
  Voorlopig ben ik in mijn omgeving een provo van 73 jaar. Heel moedig van u dat u als enige laat blijken dat, ja dat moet iedereen inmiddels toch weten, u laat zien dat u de toekomst somber inziet….
  Geachte lezers, dit houd niet op. Dit gaat door. Langzamerhand verspreid zich dit als een olievlek. De regeringen hebben de wereld tot nu toe gezien als een trekkraam, touwtje trekken en weer een schijntje. Trekpop Rutte voorop. Dit hele gele vestjes gebeuren snijden de touwtjes door…. OP ELK GEBIED ! Deze beweging moet de westerse wereld tot andere gedachten brengen.
  Denk aan astro-Alex…. op 400 km afstand van ,onze’ aarde !
  We staan er bij én ? laten het gewoon gebeuren. Hoe is het mogelijk !
  Wat ons voorgeschoteld wordt als een verrukkelijk Kerstdiner, is een bedorven maaltijd en wordt geaccepteerd. Het lijkt wel op reclame spotjes waardoor iedereen verblind wordt. Kwaliteit heeft zijn prijs, zo te zien kiest men nog altijd voor de prijs. De prijs voor een betere toekomst heeft zijn prijs = (inspanning) nodig van iedereen ! Helaas, jammer genoeg ziet men dat nog niet. Als het kalf verdronken is….. ja ja ik weet het wel. Maar dan is het te laat.
  Het zal mijn tijd wel duren…

 4. Lex zei:

  Soms herinner ik mij…

  Het oude vrouwtje had iets authentieks voor het dorp. Zo ook het huisje waarin zij sinds mensenheugenis alleen woonde.
  Toch kende niemand van de dorpelingen haar echt, ze scheen elk nader contact met haar omgeving bewust te ontlopen.

  Jaar en dag hing er een plakkaat achter een van de kleine ramen, waarop in onregelmatig handschrift stond geschreven: “IK PROTESTEER!

  Niemand wist precies waartoe het eenzame protest diende, totdat een nieuwsgierige journalist poolshoogte ging nemen. Toen kwam het in de krant en wist het iedereen.
  Het lawaai en de stank van de fabriek aan de overkant en het steeds drukker wordende verkeer in de smalle dorpstraat. Vooral de chemische fabriek wekte haar woede op. “Schandalig, dat zoiets mag”, zei ze tegen de krant, “We krijgen allemaal kanker!”

  Het vervolg laat zich raden. Het dorp brak in tweeën. Veel mensen steunden het verzet tegen de fabriek en tegen de gemeente. Anderen wezen juist op de economische vooruitgang en het behoud van de leefbaarheid op het platteland. Heftige, politieke ruzies in de gemeenteraad over Hinderwet en vergunningenbeleid. Zelfs de rechter kwam er aan te pas.

  Op een dag was het papieren protest achter het kleine raam verdwenen.
  Het oude vrouwtje was niet meer en haar huisje moest plaats maken voor asfalt, een nieuwe, brede toegangsweg naar de fabriek.

Comments are closed.