Het VN migratiepact en Heleentje die u vertelt welke verrassing u te wachten staat (video)

Eigenlijk hadden wij de waanzin van het VN migratiepact getracht achter ons te laten, en dan opeens krijg je een tip met de url van een video die in 4 minuten de complete waanzin en gedachtegang , waarbij “gedachte ” maar met een korreltje zout genomen moet worden van de deelnemers toont.

Allereerst de voorzitter van het circus, een man die  zo te zien moeite heeft met lezen, het belooft nog wat als al die hoog opgeleide mannen en vrouwen nu bij u in de buurt komen wonen,  die moeizaam tracht de naam van de volgende spreker te ontcijferen.

Het blijkt dan te gaan om mevrouw Helene Fritzon , waarvan gezegd wordt dat zij de Zweedse minister van Justitie en Immigratie is. Maar laat nu al enkele weken geleden het voltallige Zweedse kabinet bij de verkiezingen verslagen zijn en is men er nog steeds niet in geslaagd een nieuwe regering te formeren !

Dat neemt niet weg dat Heleentje in 4 minuten u uitlegt wat goed is voor Zweden en ook voor andere landen die staan te trappelen om hun deuren wijd open te zetten voor … ?

En om dat laatste gaat het nu precies. In principe zou je nog kunnen denken, vooruit in een land is oorlog, de mensen zoeken elders veiligheid. Maar zoals de situatie in b.v. Syrië aantoont blijven de echte vluchtelingen en dus niet de gelukszoekers dicht in de buurt van hun vaderland, zodat als de situatie daar genormaliseerd is, zij terug kunnen.

Voor wat wij stelselmatig gelukszoekers noemen en dan met name uit de landen ten Noorden en Zuiden van de Sahara is er geen sprake van oorlog en gaat het gewoon om economische uitnemers, die eenmaal geland bij de sociale honingpotten zeker in Nederland of Zweden het er van gaan nemen, nooit zullen integreren en is het voor u te hopen niet op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn, daar dit kan beteken dat u in een rolstoel belandt, zoals de Amerikaanse toerist mocht ervaren die op het Amsterdamse Centraal Station werd neergestoken en nu voor zijn leven invalide zal blijven.

Het is uiteraard volkomen terecht dat er in het pact uitvoerig aandacht wordt besteed aan de noodzaak om mensenrechten ook op migranten toe te passen, hen te helpen bij de integratie in het gastland of de terugkeer naar hun land van oorsprong, hen te beschermen tegen het in alle samenlevingen diep ingewortelde  vooroordelen, die echter zeer vaak om ter plekke opgedane negatieve ervaringen zijn gebaseerd.

Het VN-migratiepact is echter in veel opzichten onvolledig en onevenwichtig. Om te beginnen gaat het pact  niet over migratieproblematiek in zijn geheel, maar hoofdzakelijk over migranten. Wat in doelstelling twee b.v. ontbreekt  is enige aandacht voor de bevolkingsgroei in een bepaald land die de oorzaak is  van migratie en de noodzakelijke beleidsmaatregelen om die te beheersen. Het pact is ook eenzijdig in zijn stellingen over de voordelen van migratie. Tot slot besteedt het pact eenzijdig aandacht aan de migranten en nauwelijks of niet aan de ingezeten bevolkingen van de immigratielanden.

Enfin Heleentje uit Zweden , een land dat op alle mogelijke manieren haar problemen met de migratie en integratie tracht te verdoezelen net als in  Nederland zij legt het u nog eens haarfijn uit. Migratie ten laste van u moet, migratie is goed, maar niet voor U !


7 Reacties

 1. Fado zei:

  Wanneer een individu of een gemeenteraad of een institutie, bijvoorbeeld Brussel, een doel voor ogen heeft en dat nastreeft is dat best een nobel streven. Je staat er voor én gaat er voor. Zo’n instelling is immers gekozen door de mens. Het is echter ook een nobele gedachte dat wanneer het plan niet uitvoerbaar is of tegenstrijdigheden behelst dat plan dan herschreven zal moeten worden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald !

  Duitsland, ja weer Duitsland, und die Wirtschaft. Dit land wil twee soorten vluchtelingen uitnodigen. De hele goedkope ( verstoren de arbeidsmarkt in elk opzicht ! ) gestudeerden en of academici. Deze wat hoger opgeleiden verlaten met de opgedane kennis hun geboorteland waardoor een eventuele opbouw van dat land stagneert, zo niet onmogelijk zal worden…. een probleem is echter dat hun opleiding niet als zodanig erkent wordt. Nascholing zal nodig zijn.
  Deze Pippielangkous is naar mijn bescheiden mening nu de spreekbuisvan Brussel en hét voorbeeld van een gebrek aan toekomstvisie. Brussel heeft
  onderling onderhandeld over onze toekomst. NOUS traiterons sur vous, chez vous et sans vous. Sorry moest even aan Macron denken….
  Hun waarheid gaat ons straks pijn doen. Dit vanwege een memorabele overval op de (nog) bestaande vrijheden van de Europese mens.
  Zweden waar inmiddels de vluchteling het bijna voor het zeggen heeft laat deze Pipielangkous de wereld zien dat deze vooruitziende (waan) ideeën uit Marrakech lijden naar een failliete Europese saamhorigheid .

 2. nobody zei:

  Wanneer gaan de EU ministeries zelf ten onder.
  Ze verraden het eigen volk en daarmee verkwanselen ze hun gedachtegoed.
  Moet even een graadje bijdraaien, ze likken uit de roofpotten wat een staatskist betekent, daarbij steken ze een lontje aan dat desastreuze vernietigende gevolgen betekent.

  Voor ons volk.

  Wij moeten de wonden likken, maar …..

 3. janssen zei:

  je krijgt de regering die je verdiend (had de meerderheid van de bevolking maar niet telkens weer opnieuw op landverraders moeten stemmen).

 4. Jan zei:

  Heleentje heeft een mooi sluitend sjaaltje om haar nek (je mag immers geen moslim mannen uitlokken) en een blinddoek voor haar ogen. Oost-Azië is slimmer, laten geen gelukszoekers noch ongewenste immigranten toe zoals Japan, China, Rusland, Cambodia, Myanmar (Birma), Thailand, Korea etc. Australië met het oog op de veiligheid en het welzijn van hun burgers. De macht verschuift langzaam van het Westen naar het Oosten dankzij de Westerse ‘Heleentjes’. Blijkt opnieuw dat de wijzen uit het Oosten komen.

 5. Dimitri zei:

  Immigranten kunnen niet worden onderverdeeld in “lieve oorlogsslachtoffers” of “gelukszoekers”.
  Zeker niet als we het hebben over migratie zoals het nu is.
  We hebben het over mensen die voldoen aan de definitie van “vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen”.
  Er zijn kilometers literatuur over globalisering.
  Ook zijn er historische voorbeelden van grootschalige bewegingen van hele volksstammen binnen Europa.
  Marrakesh legt de basis voor wat moet worden verstaan ​​onder het begrip “vrij verkeer van personen”.
  Probeer nu maar eens het tij te keren.
  Gegeven de machtsverhoudingen is de belangrijkste vraag, hoe het tij keren in dit land waar de staat zo machtig is en waar verschillen van politieke partijen zich slechts tot de benaming beperken.

Comments are closed.