Hongaarse regering houdt George Soros verantwoordelijk voor de onrust en demonstraties

Het was voorspelbaar, voor de onrust en de demonstraties , overigens zowel door linkse als ook rechtse partijen die momenteel in Hongarije aan de gang zijn en zich nu naar verluidt ook uitbreiden van Boedapest naar andere steden in Hongarije, moet een schuldige aangwezen worden, en dat is , en het zal u niet verbazen George Soros.

Zo twitterde de Hongaarse staatssecretaris voor communicatie en  woordvoerder namens de regerende Fidesz partij van premier Victor Orban :

en op zich zelf is dat niet zo verwonderlijk. De regering Orban heeft er voor gezorgd dat de in Boedapest met geld van Soros gevestigde European Society University  de deuren moest sluiten en naar Wenen is verhuist. Soros met zijn Open Society Foundation is in tal van landen als onruststoker bekend, dit alles onder het voorwendsel dat er wereldwijd  een transparantie samenleving moet komen, iets dat bij een aantal regeringen in het verkeerde keelgat is geschoten daar zij geen inmenging dulden in hun interne nationale zaken, zeker niet met de wetenschap dat Soros een voorstander is van een open deuren politiek die een ongehinderde toestroom van gelukszoekers moet vergemakkelijken.

Inmiddels zijn de demonstratie in Hongarije niet meer uitsluitend gericht op wat nu de “slavenwet “wordt genoemd. Tot nu toe was het zo, dat werknemers maximaal 250 uren overwerk per jaar konden verrichten en binnen een jaar hiervoor betaald werden. met een nieuwe wet wil de regering het aantal overuren verhogen naar 400 en de uitbetalingsperiode naar 3 jaar brengen. Als reden wordt opgegeven dat Hongarije veroudert, veel bedrijven die vanwege de lage lonen Hongarije als standplaats hadden, het land nu willen verlaten vanwege de hogere loonkosten. De meer links gerichte politieke partijen ruiken hun kans een protesteren nu ook tegen het strenge migratiebeleid van de gering Orban, waardoor de protesten een algemener karakter krijgen. Voorts is er nog protest tegen een nieuwe wet, die het de regering mogelijk maakt meer zeggenschap te krijgen over het aanstellen van rechters, iets dat wij in Polen ook al zagen gebeuren.

Hongarije werd in september op het matje geroepen door het Europese Parlement, nadat de gehersenspoelde Nederlandse stakker  Judith Sargentini een rapport had ingediend dat waarschuwde voor “systematische bedreiging” van de Europese waarden in Hongarije. Dat had tot gevolg dat artikel 7 in gang is gezet, een procedure die kan leiden tot een verlies van stemrecht in de EU voor Hongarije.

Ook tegen Polen is zo’n procedure bezig. Beide landen hebben al duidelijk gemaakt elkaar te “redden” als nodig, want om het stemrecht af te nemen van een land, moet er een unaniem akkoord zijn tussen alle lidstaten.

Kortom het worden ook nog roerige tijden in Hongarije.

 


10 Reacties

 1. Sander Driessen zei:

  Het enige wat mij ‘bindt’ met dit heerschap is mijn geboortedatum 12 augustus. Verder h-e-l-e-m-a-a-l niets

 2. Fado zei:

  Natuurlijk, een bekend gegeven. We weten het allemaal. Geld regeert alles.

  Trump heeft volledig gelijk. Tegen de lagelonen landen is niet te concurreren. Alles moet goedkoper vindt de consument, alles. Echte kwaliteit moet wijken voor minder kwaliteits producten uit die landen waar de arbeider het zout in de pap nog niet kan verdienen. Hoe en waarvan men daar leeft is kennelijk niet interessant. Op enkele multinationals na staat het westerse bedrijfsleven dan ook gigantisch onder druk. Beursgenoteerde bedrijven investeren, ten koste van mens en leed in deze landen zodat de aandeelhouders tevreden zijn. Maar de consument gunt de ook middenstand niets meer. Het kopen via internet verovert nu de westerse wereld. De drijfveer van de economie, de middenstand, kan zich bijna niet meer handhaven. Én dan heb je hele volksstammen die alles kopen bij SALE, de uitverkoop. De winkelstraten zijn niet meer dé winkelstraat van weleer. Lege panden, slechte maar goedkope rotzooi is het wat nog te koop is. Willen wij dat ? Ja….veel voor weinig ! Niet zo lang geleden was uitgerekend dat de productiviteit per werknemer veel te laag was in Nederland. Voor een gepassioneerde werknemer bestaat eigenlijk geen overwerk, immers hij of zij houdt van het werk. Er bestaan nog werknemers die zaterdags nog werken om het gezin iets extra’s te geven.
  Rondkijkend in Nederland, op de bouw, wegenbouw en gemeentelijke werk- zaamheden kan met beduidend minder mensen dezelfde ,klus’ geklaard worden. Hongarije, ook eens zo’n land waar het uurloon een schijntje was én vergeleken met het Nederlandse uurloon nog is, is te duur geworden. Het is een schande dat de westerse wereld, westerse landen uitgebuit, tot op het bot ! Zolang de prijs belangrijker is dan de kwaliteit blijven sancties komen.
  Trump heeft gelijk, wij, de westerse wereld heeft het zover laten komen. Én er is geen ommekeer meer mogelijk. Onze westerse concurrentie positie is grotendeels door ons eigen egoïsme weggegeven.
  Hongarije wil en moet het land uit een ellendige positie halen. Dat kan alleen maar door de handen uit de mouwen te steken. En wel door de Hongaren zelf ! en niet door arbeidsmigratie…. dat lost niets op, alleen nog meer onvrede. Dat is wat de ouderen na de WO II hebben gedaan in west Europa. Niet lullen maar poetsen….

 3. nobody zei:

  Op z’n hardst gezegd, mijn keel is dichtgeknepen. Want het is een grote bende hier en het moet zo snel mogelijk ervan komen dat Europa er aan gaat.

  En dan …?

  Als wij hier verdreven zijn, waar gaan de diep treurige mensen (lees: de regering) met veel buitgemaakte geld van de verdrevenen naar toe?

  Er is niemand die hier binnengesleept wordt gaat werken. Nergens. Ze lachen ons vierkant uit.

 4. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Hongarije is een betrekkelijk arm landbouw-land dat door de geschiedenis heen vaak opnieuw overeind heeft moeten krabbelen. Meer dan eens is het binnengevallen door vreemde mogendheden hakend naar de zeer vruchtbare landbouwgrond. De Russen zijn nog niet zo lang geleden uit Hongarije vertrokken en daarom is ook de houding van de Hongaren tegenover de EU sceptisch. De omstandigheden hier zijn goed te vergelijken met het Nederland van 1955. Nog steeds neemt de huidige regering de vorige kwalijk Hongarije in de EU te hebben gerommeld en gelukkig heeft het land de Forint nog kunnen behouden die natuurlijk geen harde zakenmunt is maar ook niet “gered” hoeft te worden.

  Ik ben hier in een straal van 30 km omringt door enkele grote steden en van demonstraties is hier niets te merken. Door de armoede en het gebrek aan werkgelegenheid zijn veel jonge mensen vertrekken en momenteel zitten 600.000 jongeren (op een bevolking van slechts 9 miljoen) in andere landen om werk en inkomen. De bevolking vergrijsd dus en daar heeft men hier geen antwoord op. Wie hier trouwt en binnen tien jaar 3 kinderen in het rond sproeit krijgt een premie van 30.000 Euro. Het is bijna zoiets als het uitdelen van eieren aan bejaarden in de hoop dat die oudjes nog een laatste keer in de hoogste extase komen om daarmee de vergrijzing te doorbreken. Toch gaat het er hier redelijk democratisch aan toe en er wordt hier nog steeds politiek bedreven voor het volk. Dat laatste bevalt Brussel helemaal niet.

  Sargentini is nauwelijks de persoon die Hongarije op de vingers moet tikken over een vermeend gebrek aan democratie. Sargentini komt immers zelf uit Nederland, een land waar het niet alleeen wazig ziet van de NSB-ers maar waarvan wetenschappelijk onderzoek naar het misbruik van bevoegdheden ook heeft aantoond dat de Nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de Nederlandse samenleving is dan alle “gewone” misdaad in Nederland bij elkaar. En over dit laatste horen we mw. Sargentini niet.

 5. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  @nobody:

  Misschien vlucht de “elite” net als in 1940. Toen stond in Zwitseland een verkeersvliegtuig klaar en wie genoeg betaalde aan prins Bernhard (die zoals algemeen bekend geen wind door de hekken liet waaien) kon mee naar Argentinië.

 6. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Bij veel demonstraties die er de afgelopen jaren in Boedapest zijn geweest werd een zee aan EU-vlaggen meegevoerd door de demonstranten. Uiteraard heeft de Fides-regering laten uitzoeken wie toch al die EU-vlaggen betaald heeft…..en zo heeft Soros diep in eigen vlees gesneden.

 7. johan den haag zei:

  Het belangrijkste nieuws uit dit artikel is de veranderende rol van de Oost-Europese landen. Ze zijn niet meer die hele lage lonen landen, maar ze zijn nog wel conservatief. De West-Europese landen konden tot nu toe op basis van ontwikkeling, economische positie in de wereld en verleden, snel schakelen en alle bezuinigingen een beetje aan. Maar ook hier loopt het straks spaak, je kunt niet oneindig immigranten binnenlaten, zeker niet als ze niet integreren en voor volksspanningen zorgen.
  Hoe groot de rol van Soros is, valt te bezien. Hij is in ieder geval aan de oppervlakte. Achter de schermen zijn het de Rothschilds e.d. die de geopolitiek maken.

  Angstig om te zien.

  Er is helaas geen alternatief. Alle politici over het hele spectrum van links naar rechts zijn: dom, chantabel, slaafs etc.

  Komen we hier nog uit?

  Nee, het gaat uiteraard ergens naartoe ontwikkelen
  Hoe en waarnaartoe precies weten de Rothchilds zelf ook niet. Ze hopen het in ieder geval te overleven en dan daar weer machtiger en rijker uit te komen.

  Ziek maar helaas

 8. Marcel zei:

  Appels met Peren dit. ‘Immigratie’ gaat over identiteitsvernietiging. Arbeidsproductiviteit wordt mijn inziens grotendeels door technologische ‘vooruitgang’ bepaald.

  In deze lijn van gedachte zou ‘verlies’ aan arbeidsproductiviteit verlies door oa ‘vergrijzing’ al lang gecompenseerd moeten zijn.

  De (loon)kosten besparingen verdwenen in de zakken van multinationals en hun bruikbare idioten. Kwam nooit ten goede van de gemeenschap.

  Enige antwoord om deze schande te verbergen is nu verdeel en heers!

 9. Barry zei:

  Ik ben het Johan Bosman eens, woon zelf in een vrij druk gebied, maar van demonstraties is niets te merken. Wel de steeds hogere prijzen en stijgende levensstandaard. Je ziet dat deze overheid echt wel werkt aan een betere toekomst voor zijn bevolking, in tegenstelling tot het afvalputje Nederland.

 10. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  Het neo-liberalisme dwingt ons naar een wereld van 6 miljard stumpers die ALLES willen hebben.

  De hebzucht, de motor van de economie, zit bij alle beesten in de hersenstam. Dus die krijg je er dus niet één twee drie uit en dat heeft het neo-liberalisme goed begrepen.

  Als je een vreemde taal leert krijg je al gauw te maken met het werkwoord “hebben”. Het werkwoord “hebben” bestaat echter niet in het Hongaars en ik was daardoor aangenaam verrast want dat leek veelbelovend. Maar dat was het helaas niet: “Ik heb een hond” wordt hier vertaald met “Van egy kutyám” hetgeen betekent “Er is (Van) een hond (egy kutyá) van mij (-m).”

  Dat Hongarije een geïsoleerde plaats heeft in de wereld vindt beslist ook zijn oorsprong in de finoegrische taal. Het enthousiasme kent hier geen grenzen als je de taal spreekt en het is mijn vrouw gelukt om binnen twee jaar al wat Hongaars te spreken terwijl verreweg de meeste buitenlanders hier niet verder komen dan acht woorden. Zeker, er zijn bollebozen die de Hongaarse taal in drie maanden machtig zijn maar op het internet is natuurlijk alles mogelijk.

Comments are closed.