Nieuwscheckers, als fake news controleurs het zelf niet zo nauw nemen met de waarheid

In 2009 besloten Peter Burger en Alexander Pleijter samen het project Nieuwscheckers op te zetten als een onderwijsproject dat er op gericht was studenten te leren om feiten te controleren. Dit alles zover wij na konden gaan onder auspicien van de Universiteit van Leiden. Op zich zelf een te prijzen initiatief, ware het niet dat het project zich inmiddels opstelt als een controle medium dat met name alternatieve nieuwssites de maat meent te moeten nemen.Het spreek vanzelf dat de inmiddels gepromoveerde Dr. Peter Burger en de man, Alexander Pleijter,  die wel de Dr. titel in sommige stukken laat vermelden, maar deze niet mag dragen ( het eerste fake news) kwistig gebruik makend van overheidsgeld van een onschuldig ogend studieproject een echt winkeltje gemaakt hebben.

Daarvoor krijgen studenten van de L.U. de kans het nieuws dat dagelijks verschijnt te controleren en dan net als de site Nu.nl dat ook doet een site aan hun schandpaal te nagelen, zonder dat deze de kans krijgt het hoor en wederhoor principe toe te passen, ofschoon dat wel door de zgn. redacteuren wordt gepropagandeerd.  Dat hierbij de wind uit een niet geheel onbevooroordeelde linkse richting waait zal iedereen die de ontwikkelingen van het vroeger eerbiedwaardige instituut Leidse Universiteit heeft gevolgd duidelijk zijn. Enkele van onze redactieleden kunnen hierover meepraten.

Het zal u duidelijk zijn dat ondanks de misschien oorspronkelijk goede intenties, van de activiteiten van Nieuwscheckers en ook Nu.nl een risico kleeft, namelijk net zo als bij andere zich zelfs als bewakers van “goede zeden en  normen opgeworpen ” initiatieven, er naar willekeur met nieuws wordt omgesprongen, zeker indien dit in handen komt van twintigers , zoals bij Nieuwscheckers en hun al even tot een verloren generatie behorende veertig- en vijftigers, waartoe wij de twee zich hoofdredacteuren noemende Burger en Pleijter mogen rekenen.

Gelukkig en dat menen wij, is er nog zo iets als een soort keurmerk voor dit soort initiatieven. het gaat daarbij om  het International Fact-Checking Network (IFCN). Nieuwscheckers zegt dan ook op haar website ( 11-2017)dat zij een van de veertig factcheck-organisaties wereldwijd die deze erkenning op zak hebben.

Dan denk je prachtig, er is toch nog een instantie die af en toe een waakzaam oog houdt op deze uit de hand gelopen en door de belasting betalers gefinancierde hobby van 2 onrendabelen.

Maar wat blijkt ? De  door Nieuwscheckers met veel bombarie aangekondigde erkenning rammelt nog al en de erkenning is onderhevig aan een aantal essentiële verbeterpunten , die echter op de laatste update van het IFCN  van augustus dit jaar niet gehaald waren !

en hier de motivatie daartoe  geschreven door de observatrice van de IFCN

Het is dan ook te betreuren, dat er kennelijk in Nederland krachten en machten zijn, die al dan niet met Haagse rugdekking menen anderen de maat te kunnen nemen, maar zichzelf daarboven verheven achten en ondanks verzoeken om tot een dialoog te komen zijdens de” slachtoffers”, zij zich onaantastbaar achten en hiermee meewerken aan de  zich langzaam opbouwende media beheer zoals wij dat kennen uit de ver achter ons liggende donkere jaren.

Wie publiceert hier nu eigenlijk Fake News??


5 Reacties

 1. Ger de Vries zei:

  De universiteit Leiden die de reputatie heeft om de nieuwe elite op te leiden. Die zelfs meewerkt aan het toekennen van een diploma aan iemand die slechts enkele maanden aanwezig was op de universiteit en zich toen hoofdzakelijk bezig hield met het drinken van heel veel bier, terwijl zijn mentor Prof. Cees Fasseur ondertussen bezig was zijn scriptie neer te pennen. Die universiteit heeft daarbij alle onafhankelijkheid en eerlijkheid verloren. Zo ook dit project, dat ondertussen als vanzelfsprekend door diezelfde elite is ge- hijacked.
  De bananenrepubliek in optima forma!

 2. Fado zei:

  Kan iemand mij vertellen waarom universiteiten gemiddeld 10 jaar achter de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de ,routing’ in het bedrijfsleven aan lopen ?
  Ideeën ontstaan in het bedrijfsleven, innovatie heet dat !
  Ik wel…. het begrijpen van deze ontwikkelingen worden opgepakt, uitgediept en weer een drs. 10 jaar te laat. Voorgenomen ontwikkelingen uit het leven,
  Innovaties, (alleen dat woord al) , kent men niet op universiteiten. De zogenaamde intelligente pupillen hebben welliswaar een uitstekend geheugen maar dat heeft niets met intelligentsia uit te staan. Specialisatie op een 1 gebied wordt min of meer verblind door oogkleppen. Rechtlijnige kennis geeft geen oplossing voor gecompliceerde vraagstukken. Met hoor en wederhoor met diverse disciplines kan, kan er misschien op universitair niveau een oplossing gevonden worden.
  Het bedrijfsleven incluis de middenstand is inmiddels al jaren verder….
  Een paralel met de overheid is niet moeilijk te vinden….

 3. amy grace zei:

  Als je zolang voor de gek bent gehouden dan komen er soms berichten boven, in je hoofd, dat je denkt: waarom hebben we hier geen vragen bijgesteld? waar zijn we geweest?
  Herinnert U zich deze nog? Beatrix in kaplaarzen bij een ramp ergens.De media moest wegwezen. Ze was woest. Met haar onsterfelijke woorden: De leugen regeert.
  Nu weet ik inmiddels dat mensen met een persoonlijkheidstoornis anderen beschuldigd wat ze zelf doen. Projectie.
  Jaren heeft er een zwaarmoedige calvinistische sfeer in ons land gehangen.
  Denk erom wat je doet want wat zullen de mensen wel niet van je denken.
  En angst – de Rus in je keuken!!!
  Ik heb mezelf bevrijdt van de “zondagavond ” blues! Een bevrijding.
  Zelf heb ik nogal wat meegemaakt, dat heeft tijd nodig – om de woestijn te verlaten moet men eerst door de woestijn.
  Maar op een avond kwam ik tot de ontdekking dat ik zelf de macht heb over mijn eigen geest Maw ik bepaal wat ik voel.
  Niemand is de baas over uw geest/ vrijheid en uw vreugde!!!
  WEES UW EIGEN ZON
  Hierbij nog een link over De Val van de Macht. Over een positieve toekomst!
  In deze donkere dagen een licht in de duisternis
  https://val-van-de-macht.blogspot.com/2018/07/de-val-van-de-macht.html

 4. Lex zei:

  @amy grace: Goed zo!
  ‘Waarheid’ of ‘nep’ ben ikzelf. Niet de publicist of de ‘controleur’, maar de lezer (‘consument’) maakt het verschil.

  Hebben we tenslotte genoeg saaie en vooral tegenstrijdige ‘feitelijkheden’ geconsumeerd, dan keren we (hopelijk) terug naar de karikatuur van van spot en satire, zoals de onvergetelijke Britse poppenserie ‘Spitting Image’.

  Kunnen we eindelijk ook nog eens hartelijk lachen, vooral over onszelf.

 5. Geel Hesje zei:

  ik heb mij eens verdiept in wat die Leidse club voorstelt en kwam het volgende tegen op hun site:
  Daarnaast kregen wij goed nieuws over subsidie voor een project om automatisch checkwaardige claims uit teksten te filteren. En verder: het kabinet presenteerde gisteren een plan voor de aanpak van desinformatie in 2019.
  Dus inderdaad weer een door de belastingbetaler betaalde hobby van een stel uit de overheid’s ruif vretende ambtenaren.
  zou het motief dat we overal in Europa tegenkomen waarmee overheden proberen je te weerhouden fake news te lezen oprecht zijn, prima zaak , maar daar twijfel ik aan, iedere keer weer stuit je op fake news maar dan in de ogen van de linkse broeders en zusters die trachten het tij te keren tegen wat de burgers willen, waarbij Frankrijk een goed voorbeeld is. Links is uit, maar weigert dat zelf toe te geven, want dan is het links lullen en rechts vullen afgelopen.

Comments are closed.