Ook andere belangengroepen volgen nu de Franse “gele hesjes” Place de la Concorde plat

Het geeft de burger weer moed  om te zien en te horen dat er nu steun komt uit onverwachte hoek voor de Franse “gele hesjes” en toen vanochtend de Parijse politie in de gaten kreeg wat er aan de hand was, kwamen zij te laat, het was 06.30,  en was de hele Place de la Concorde in Parijs “platgelegd” dit maal door wat men in Frankrijk de paramedics noemt, maar voor het merendeel bestaande uit de chauffeurs van ambulances.

Weer een probleem er bij voor Macron die de lunch die hij vandaag in zijn paleis zou hebben met de chef koks van met sterren bekroonde restaurants maar had afgezegd, maar voor de rest de groeiende problematiek laat behandelen door zijn premier Edouard Philippe.

Maar het blijft niet bij de “paramedics” nu ook op talloze in eerste instantie Parijse lycea, de leerlingen uit sympathie voor de gele hesjes “in staking “zijn gegaan gevolgd door een groep Parijse advocaten.

Peilingen tonen aan dat ondanks de gewelddadigheden en ongemakken die veel Fransen ondervinden door de nu al 3 weken durende demonstraties ruim 70% begrip hebben voor  de acties van de gele hesjes.

De boosheid op Macron wiens aftreden steeds vaker geëist wordt, werd nog eens aangewakkerd door het feit dat er cijfers door de Franse rekenkamer zijn gepubliceerd, waaruit blijkt dat de sponsors die de grass root organisatie van Macron “En Marche “waaruit later een politieke partij met een soort gelijke naam ontstond voornamelijk zeer rijke Fransen of Franse bedrijven zijn en er met donaties van tientallen duizenden euro’s in een donatie, nauwelijks meer gesproken kan worden, van wat Macron zelf een nationale volksbeweging noemde. Deze sponsoren willen nu terecht “waar voor hun geld “zien, en de situatie in Frankrijk toont aan dat Macron  deze beloften niet waar kan maken, ofschoon daar aan toe gevoegd moet worden dat veel van zijn voorstellen om de Franse samenleving te veranderen hoog noodzakelijk waren en zijn.

Voorlopig is er een impasse, de gele hesjes beginnen meer structuur te krijgen en hebben aangegeven wel met de regering te willen praten, mits deze zich niet hult in vage niets zeggende woorden, maar met concrete tegenvoorstellen komt om de door de hesjes aangekaarte problematiek  trachten op te lossen of daartoe in ieder geval een aanzet toe te geven, hetgeen op dit moment betwijfeld mag worden.


3 Reacties

  1. Arie Kanarie zei:

    Tja, praten praten praten zodat óók de gele hesjes onderdeel worden van de problematiek veroorzaakt door een overheid,.. Problemen los je niet op door ze op te lossen zoals ze begonnen zijn,.. en die problemen zijn begonnen door leugens.

  2. Fado zei:

    Ha ha…. moet steeds weer terugdenken aan dat gesprek met een senator van de VVD. Vooruitziende blik, natuurlijk. Stuur hem regelmatig diverse artikelen over mister Macron….. . De waarheid ? komt altijd uit.
    Frankrijk, waar is dat Frankrijk gebleven ? Maar de Fransman draagt het nog steeds in z’n hart. Liberte. Fraternite. Egalite. Deze gedachten worden vertaald in des gilets jaune. Dit gevoel van nationalisme, iets om jaloers op te zijn….
    Vive des gilets jaunes

Comments are closed.