Wethouder Rutger Groot Wassink (GL) doet geslaagde poging Amsterdam NÒG onveiliger te maken

Zou de hiernaast op de foto afgebeelde man bij u aanbellen, ja wij weten dat je iemand niet uitsluitend op zijn uiterlijk mag beoordelen, dan snel de deur sluiten, ook al heeft hij zijn vingers tussen de deur en de sponning. In deze onveilige tijden daarna te politie bellen en om hulp vragen, ofschoon dat in Mokum nu al een lastige onderneming is, maar nog  veel moeizamer gaat worden.

De colporteur van giftig links gedachtengoed is de loco burgemeeester van Amsterdam, Rutger Groot Wassink, een figuur die na wat aanvankelijke leerproblemen die nu weer duidelijk de kop opsteken, Rutger bleef op de HAVO reeds 2 maal zitten, nu mee mag helpen de stad naar de verdommenis te helpen. Ongetwijfeld zal hij tegen zijn bazin Femke Halsema gezegd hebben, “Genossin , wir schaffen das “!

Groot Wassink is namelijk de medebedenker en nu uitvoerder van een project dat de naam draagt :

Duurzaam perspectief voor ongedocumenteerden

Amsterdam gaat 500 plekken inrichten voor 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze mogen er maximaal anderhalf jaar blijven en kunnen die tijd gebruiken om over hun opties na te denken en aan hun zaak te werken, zegt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink.

Tijdens de opvangperiode kijkt de asielzoeker met juristen of een verblijfsvergunning toch haalbaar is. Is het niet zo, dan wordt gericht aan terugkeer gewerkt. ‘Werken aan perspectief is het kernbegrip en mensen krijgen hier de tijd en de ruimte voor’, aldus de wethouder. Gemikt wordt op kleine locaties voor 50 tot 80 personen ‘eerlijk verdeeld over de stad, niet alleen in de goedkope wijken, maar in elk stadsdeel’. De Amsterdamse opvangplaatsen moeten in juli 2019 open zijn. (ANP)

Het college van B en W heeft het uitvoeringsplan ongedocumenteerden op 11 december jongstleden vastgesteld. Hierin wordt de afspraak dat 24-uursopvang voor ongedocumenteerden wordt gerealiseerd uit het coalitieakkoord vormgegeven.

De afgelopen maanden is intensief samengewerkt met landelijke en lokale partners, vrijwilligers en ongedocumenteerden. Zij hebben in een proces van co-creatie voorstellen opgeleverd en uitgewerkt voor de 24-uurs opvang. Deze zijn grotendeels overgenomen in het uitvoeringsplan.

Wethouder Groot Wassink (Ongedocumenteerden): “Met dit uitvoeringsplan staat perspectief centraal. En daarmee een humane bejegening van deze groep mensen. Onderzoek laat zien dat tijd en het verhogen van zelfredzaamheid cruciaal zijn voor perspectief. Met deze opvang krijgen ongedocumenteerden de tijd, rust en begeleiding om aan hun toekomst te werken. Deze toekomst kan er verschillend uitzien. Het kan werken aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn maar in sommige gevallen zal dat ook werken aan terugkeer betekenen.”

Uitgangspunten voor toegang tot 24-uursopvang

 • Van de mensen wordt verwacht dat zij actief werken aan het vormgeven van hun eigen toekomst, in of buiten Nederland. Daarvoor krijgt elke ongedocumenteerde een casemanager.
 • Er wordt een uitgebreide intake gedaan, zodat we een goed beeld hebben van de situatie van een ongedocumenteerde om een beslissing te nemen over plaatsing.
 • De juridische begeleiding wordt versterkt zodat sneller duidelijkheid is of verblijf in Nederland een reële optie is of niet.
 • Doorstroming in de 24-uurs opvang is uitgangspunt. De opvang kent 500 plekken, zodra iemand uitstroomt kan een andere persoon instromen.
 • Kleinschalige opvang van 50-80 personen.
 • Bij de huisvesting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van zelfbeheer. Hiervoor wordt woonbegeleiding ingezet en wordt de ongedocumenteerde met leefgeld ondersteund.
 •  Er komt versterkte ondersteuning voor mensen die de keuze hebben gemaakt om hun vertrek naar het land van herkomst voor te bereiden.
 •  Amsterdammers, zoals buurtbewoners worden betrokken bij de uitvoering van het beleid en de inzet van vrijwilligers wordt gefaciliteerd en gewaardeerd.

Overkoepelende organisatie
De regie over het proces zal worden uitgevoerd door een (koepel) organisatie. Deze organisatie houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op de uitvoering. Deze organisatie zorgt ook voor goede monitoring en evaluatie.

Huisvesting
Momenteel wordt hard gewerkt aan het zoeken naar (kleinschalige) locaties. Het huisvestingsplan ongedocumenteerden volgt begin 2019.

Landelijke vreemdelingen voorziening
De VNG en het Rijk hebben onlangs een akkoord gesloten over de inrichting van de landelijke vreemdelingen voorziening (lvv). Amsterdam is een van de beoogde pilot gemeenten. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met het ministerie over de voorwaarden voor deelname aan de pilot.

Wat bedoelt u, of het nog gekker kan en Amsterdam niet nog wat sneller in een nog meer  onleefbare stad kan worden veranderd ? Rustig maar, laat dat maar aan Groot Wasskink en zijn linkse Genossen over, er wordt aan gewerkt. O, ja en de kosten ? Een schijntje , 13 miljoen van uw belastingcenten. Komen er lastenverhogingen in Amsterdam, ja , maar als we denken zoals Groot Wassink dan heeft u dat er graag voor over !


10 Reacties

 1. Ger de Vries zei:

  Maar wat te doen met wethouders die ongefundeerd zomaar gelukzoekers een plaats aanbied die ze niet verdienen? Een opvoedinggesticht is voor die wethouders misschien een optie. Ze geven namelijk alle kwade geesten die niet geholpen kunnen worden alsnog een kans om op op onze vrouwen in te steken zoals in Duitsland gisteren. Van links hebben wij helemaal niets te verwachten, laat staan van ultra links zoals van GL. Ik ben toch al geen fan van Amsterdam, mede door deze wethouder en burgemeesteres, dit gooit de deur voor mij definitief dicht.

 2. Fenny zei:

  hoofddoeken nicabs, jurken, mutsjes en boerka’s
  Islamitische apartheid in Nederland
  Moeten wij Nederlanders niet willen in eens ons mooie democratische Nederland

 3. HarryN zei:

  Tijd en rust en begeleiding om aan hun toekomst te werken!!! maar de autotochtoon die werkloos wordt krijgt die tijd niet en moet direct aan de slag: solliciteren op straffe van inhouding uitkering, reintegratie cursussen volgen en wat nog meer! Maar goed we zullen volgend jaar wel lezen dat de werkloosheid in Amsterdam is afgenomen: 500 case managers er bij, woonbegeleiders er bij en nog wat extra juristen. Het is een groot cabaret daar in de Amsterdamse politiek.

 4. Fado zei:

  Wij allemaal, heel Europa zitten met meerdere gigantisch zwaarwegend problemen. Én dat is ,voer’ voor psychologen, psychiaters en zwevende sites. Jing en Jang, pde Hare Krisha, de Bhagwan tot aan zwevende tapijtjes toe. Na regen komt zonneschijn…. maar niet heus. Na ons de zondvloed ! Nee die fabel van CO 2 heeft hier niets mee te maken….

  Ik geloof dat ik binnenkort maar een afkick cursus ga volgen. Niet vanwege drugs of alcohol maar vanwege de indoctrinatie van zinkput Brussel, de geboorteplaats van onkunde. Daar in België verloochend men de Europeaan. Het is hun plicht ons te verdedigen en niets, maar dan ook niets aan het toeval over te laten. Ons verstand, geachte aanwezigen, wordt in de media belachelijk gemaakt, verhoont en verspot, onze vrijheid wordt met voeten getreden. De toekomst wordt niet meer gewaardeerd. Misschien vind ik in dat afkick centrum nog gelijk gezinden….

  Geef mij maar Amsterdam ….JonnyJordaan draait zich om in zijn graf.

 5. Jan zei:

  Het is afgelopen met de grootspraak van Amsterdam zodra deze stad niet meer voor haar beleid gecompenseerd wordt uit het ‘Grote Stedenfonds’ van het Rijk. Ons belastinggeld. Dan zal Amsterdam meteen haar drol intrekken.

 6. Jan zei:

  En Amsterdam laat ondertussen hun eigen, duizenden hulpbehoevende ouderen, daklozen en kinderen van eigen bodem in de kou staan. Daarvoor is geen plek meer in Islamsterdam.

 7. Ad zei:

  Genossin, hoe durft u! Genossene (lhbtageovv) zult u bedoelen. En nu even afwachten tot die zgn. Amsterdommers in de stront zinken, en dan vanaf een veilige afstand even schaterlachend toekijken hoe ze hun eigen glazen ingooien. Dan worden de bordjes verhangen, en praten we verder. Maar voorlopig hebben ze niks te klagen. Als ik mijn krant mag geloven, komen er na de Brexit weer 20000 banen bij ( van firma’s die hier fiscaal asiel zoeken: belastingopbrengst € 17,32, maar dit terzijde). Die moeten ze ook nog huisvesten, terwijl het aantal grachtenpandjes niet toeneemt. Succes ermee!

  P.S. Originele Amsterdamse asielzoekers kunnen wij geen asiel verlenen; eigen asielzoekers ( witte allochtone jongeren) allereerst! Die staan al minimaal 10 jaar als woningzoekende ingeschreven. Wie het éérst komt, het éérst maalt!

  Nogmaals, ik heb mijn eigen hobby’s, en betaal die helemaal zelf. Ik zou het fijn vinden als iedereen dat deed!

Comments are closed.