Kerken en NGO’s, de sluipende 5e colonnes in Nederland

Vorige week spande een groep personen die onder de naam ‘stichting We gaan ze halen ‘ een dagvaarding naar de Nederlandse staat omdat zij van mening zijn dat ons land zijn verplichtingen niet nakomt om vluchtelingen naar ons land te halen, zoals afgesproken in Brussel, toen er unilateraal  werd besloten dat...
Lees hele artikel