De kerk versterkt de islamisering van Europa

Er is al veel over geschreven en dat zal nog wel enige tijd zo doorgaan, de zich als de bekende inktvlek over Europa uitbreidende islam, die op geen enkele wijze in onze Europese cultuur, normen en waarden past. Toch wordt ondanks het hiervoor stijgende aantal concrete bewijzen die iedere dag in...
Lees hele artikel

De schimmige opleiding van Fred Teeven

Het onderstaande  artikel plaatsten wij in 2015, maar het trok weinig aandacht. Het rommelen met diploma’s, wel of niet afgestudeerd zijn, ach als zelfs onze premier Rutte het niet zo nauw met de waarheid neemt,   in 2015 was hij volgens openlijk te raadplegen bronnen nooit afgestudeerd, maar nu  nu in 2017 opeens...
Lees hele artikel

Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting ?

De momenteel aan het bewind zijnde politieke elite wordt bang. De talloze alternatieve en sociale media, die in populariteit gevoed wordt door boosheid oprukkende zich rechts noemende  politieke partijen , de transparantie , dit alles zorgt er voor dat de controle en censuur op wat er geschreven en gedaan wordt groeit.
Lees hele artikel