Waar bidden en naar school ?

Het zit onze Nieuwe Nederlanders toch ook niet mee. Ons Oude Nederlanders trouwens ook niet, want wij betalen veelal een groot gedeelte van de rekening, die door de hobby praktijken van sociaal democraten veroorzaakt wordt. Bidden aan het strand zoals er het er nu naar uit ziet, kan wel even,...
Lees hele artikel

Veilig in Amsterdam

Naast alle sombere berichten over banken en financiën, nu voor de afwisseling eens een goed bericht. Pinnen in Amsterdam is in een klap veilig, want danks zij de gezamelijke creativiteit van de Amsterdanse politie en de banken, alsmede reclassering Nederland durft geen boef u nog lastig te vallen als u...
Lees hele artikel

Vanuit Liberia, hallo luitjes, daar ben ik weer

” Hallo allemaal. daar ben ik weer. Na al dat gedoe met dat recente huwelijkspartijtje in Stockholm, was het hoog tijd dat mams ( ik dus) er even tussen uit kon.Tjonge wat een vervelende mensen die ” Zweuden” en die foto’s van mij met Wim hebben ook niet echt bijgedragen aan...
Lees hele artikel

La Douce France

Er zullen weinig landen in Europa zijn die ten onrechte zo de hemel in geprezen worden als wat de ” Frankrijk kenners onder u ” La Douce France noemen of zoals wij het van de echte kenners regelmatig te horen en lezen krijgen LDF. Prachtig die pitoreske dorpjes, lavendelvelden en die...
Lees hele artikel

Vorsten die sparen, het kan.

Ofschoon de twee troonpretendenten van Groot Brittanië en ons land qua outfit op elkaar lijken, wat is het toch met al dat goudkoord gedoe en medailles waarvoor geen enkele basis aanwezig is, luistert prins Charles in ieder geval naar zijn moeder, die de opdracht gaf het toch wat zuiniger aan...
Lees hele artikel

Montelbaanstoren, moskee ?

Hier een foto van de Amsterdamse Montelbaans toren, d.w.z. een fraaie minaret, die te huur is. De gemeente Amsterdam die eigenaar is van de toren, tracht deze sinds 2007 te verhuren, maar gelet de huurprijs van slechts een gedeelte dat als kantoor is ingericht, te weten € 9000 per maand,...
Lees hele artikel

De Afghaanse paradox

Inmiddels is generaal McChrystal niet alleen door president Obama van zijn taak als bevelhebber van de geallieerde tropen in Afghanistan ontheven, e.e.a. naar aanleiding van de keiharde uitspraken van de generaal over de bemoeienis van de politiek met de Afghaanse oorlog, McChrystal houdt het voor gezien en heeft zijn ontslagbrief...
Lees hele artikel

Snijden in eigen vlees

Snijden in eigen vlees doet altijd pijn.Tussen onze lezers bevinden zich een groot aantal zelfstandigen en uit reacties die de redactie ook rechtstreeks bereiken, blijkt telkens weer dat in crisistijden het eerste gebod is “de tering naar de nering te zetten”.  Alleen op die manier kun je trachten je bedrijf(je)...
Lees hele artikel

Waar wordt uw toekomst bepaald ?

De G8 met daaraan gekoppeld de G 20 zijn inmiddels al weer verleden tijd. Waren ze het daar eens in Toronto ? Misschien ??? voor de buitenwacht, d.wz. de zwoegers en sloebers die de fouten van overheidsdienaren en bankdirecteuren moeten goed maken, wel, ofschoon ? Terwijl de Yanks eerst maar...
Lees hele artikel