Pim Snavelaar vertelt, vertelt verder, en…

Of u bent met vakantie, of u gaat nog, in ieder geval zal ik trachten deze aflevering van Frankrijkkritisch luchtig te houden. Zeker om tegemoet te komen aan die lezers, die vinden dat op deze site Frankrijk slechts negatief benaderd wordt en de redactie verwijten dat zij zich niet genoeg...
Lees hele artikel

De grote (vakantie) uittocht is begonnen

Een wat misleidende titel beste lezers, want ik ga het niet met u hebben over de vakantie uittocht, maar over het groeiende aantal Nederlanders dat ook dit jaar weer ons land voorgoed gaat verlaten. Niet om de zon op te zoeken, maar omdat zij de groeiende islam, de daarmee gepaard...
Lees hele artikel

Kort nieuws uit Frankrijk, door Pim Snavelaar.

Zoals reeds eerder vermeld vervang ik gedurende de vakantie de redactie van deze pagina. De stijl en inhoud zal dus enigszins afwijken van wat u gewend bent en leest  u o.a. gedurende de komende weken wat korte nieuwsberichten uit dit prachtige land.
Lees hele artikel

Franse nationale feestdag 14 juli

Vandaag is het Quatorze Julliet, de Nationale Franse feestdag,  een goed moment om onze waarnemend redacteur aan u voor te stellen de heer Pim Snavelaar ( zie foto). Pim is oud redacteur van o.a. Donald Duck, Sjors en Sjimmie, en werkte tevens lange tijd voor de Fabeltjeskrant. Voorts gaf hij...
Lees hele artikel

Geef ze toch een kans

Het is bar en boos gesteld met ons begrip voor de kansarme jongeren. Stuurden wij ze al eens op de Eendracht naar Engeland, of met een vakantiereisje naar Tunesië of Marokko, niets schijnt voldoende te zijn om deze arme onbegrepen jongens en meisjes te weerhouden zich aan de meest elementaire...
Lees hele artikel

Et dieu créa la France

Deze titel doet natuurlijk denken aan de roemruchte tijden van Brigitte Bardot, die met de  film “et  dieu  créa la femme”,  onder leiding van Roger Vadim haar filmdoorbraak maakte. Zij stond voor Frankrijk. Vandaar, dat ik meende even in de oude schoenendoos te moeten duiken om te zien of er...
Lees hele artikel

Je beste vrienden zitten bij de VARA

Je beste vrienden zitten bij de VARA, was ooit de slogan waarmee de Vereniging van Arbeider Radio Amateurs trachtte leden te werven.Op goed socialistische wijze werd geprobeerd het “wij” gevoel te creëren en aldus een barriëre op te werpen tegen de naderende kapitalisten die over de rug van de arbeider...
Lees hele artikel

De renaissance van Napoleon

Vandaag niet zoals de titel misschien doet geloven een uurtje geschiedenisles over het oude Frankrijk, maar een beschouwing over de laatste politieke (EEG) ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten van Nicolas Sarkozy, die zich als een kleine empereur dreigt te ontpoppen.
Lees hele artikel

Hulpfonds voor burgermeesters

In ons toch al door subsidies en hulpfondsen overbevolkte landje, komt er weer een nieuw hulpfonds bij, namelijk het hulpfonds voor burgermeesters, het HvB. Aanleiding voor het oprichten van dit fonds is, dat met name de burgermeesters van onze 4 grote steden door de bomen het bos niet meer zien....
Lees hele artikel

Het pensioenfonds van Chirac

Het wil de familie Chirac maar niet lukken het Zwitserleven gevoel te krijgen, waar met name Jacques jaren lang voor geploeterd en gezwoegd heeft. Denk je na al die jaren trouwe overheidsdienst “d’avoir tes moutons sur le sêche”, dan wordt er aan de deur geklopt en is het niet Sinterklaas,...
Lees hele artikel