Beatrix bedankt Jasper

Na alle commotie om de volkomen mislukte kersttoespraak van Beatrix, willen wij toch even een correctie plaatsen om “Hare Majesteit,  door God voor deze moeilijke taak uitverkoren” in een beter daglicht te plaatsen. Het zal u niet ontgaan zijn dat “onze vorstin” in haar prevelementje pleitte voor een meer persoonlijk...
Lees hele artikel

Welkom op Schiphol

Welkom op Schiphol, waar het kennelijk nog steeds mogelijk is om met “explosieven” op het lichaam bevestigd, de veiligheidscontrole door te komen. U kent het verhaal, een Nigeriaan voor wie de VS nota bene door de vader van de jongen gewaarschuwd waren voor zijn extremistische gedachtes, zag kans vanuit Lagos...
Lees hele artikel

SCOOP : Italiaanse ingenieur vermoord in Rijswijk

 (27.12.17.04 uur) De hiernaast op de foto afgebeelde Italiaanse ingenieur Antonio Ferrigno (54 jaar) is op kerstdag door zijn zoon vermoord aangetroffen in zijn huis in de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk. De zoon was verontrust, omdat zijn vader de telefoon niet beantwoordde. De Italiaanse gemeenschap in Nederland heeft geschokt gereageerd....
Lees hele artikel

Wie heeft in Frankrijk de broek aan ?

En inderdaad, als u naar de foto kijkt, zijn het in Frankrijk nog steeds de mannen die de broek aan hebben, ofschoon ik mij voor kan stellen dat het hiernaast gefotografeerde bekledingsstuk ook zou kunnen toebehorenaan een wat over gedateerde Parisienne, waarvan met name de Hollandse mannen zo zwijmelen als ze het...
Lees hele artikel

Parijs – Amsterdam, steeds dichter bij elkaar

Parijs en Amsterdam komen steeds dichter bij elkaar en dat ligt niet alleen aan de inmiddels na jaren vertraging aan Nederlandse zijde in gebruik gestelde TGV of Hoge Snelheids Trein. Door een alles vergoelijkende houding van onze met name linkse politici, burgemeesters, glijdt ons land steeds harder af in de...
Lees hele artikel

Ongelukje treft koningin Beatrix

Net werd bekend dat onze gewaardeerde vorstin getroffen is door een klein ongelukje, dat echter zoals vele in ons land hopen grote gevolgen zal hebben. Ongetwijfeld kent u het gezegde: ” wie op een hark trap, krijgt de steel in zijn en in dit geval haar gezicht”.  En dat overkwam...
Lees hele artikel

Gratis mobieltjes bij de politie in Gouda

Vanochtend werd bekend gemaakt dat de politie in Gouda, die inmiddels een zeer goede reputatie heeft opgebouwd als het gaat om de aanpak van overlast veroorzaakt door “Nieuwe Nederlandse Jongeren”de zgn. EnEnJees er nog een schepje boven op doet.  De door de overheid en Postbus 51 gestarte campagne “meer veiligheid op straat...
Lees hele artikel

De daden van Beatrix, uitleg kersttoespraak

Goed, u heeft allemaal aan de televisie of radio gekluisterd gezeten en gezien en gehoord wat de moeder des vaderlands u in deze sfeervolle dagen te vertellen had. Dat loog er niet om, want onze Bea is kritisch over virtuele contacten. Nu kan ik mij daar wel wat bij voorstellen, want...
Lees hele artikel

Een vrolijk kerstfeest

Namens ons gehele redactieteam  ( hiernaast op de foto) wensen wij vanuit de 5 werelddelen waar wij ons bevinden al onze lezers in Nederland en het buitenland een vrolijk kerstfeest toe. Wij danken u voor al uw reacties en uiteraard het bezoeken van onze site en wij komen voor Oud...
Lees hele artikel