Het Haagse complot

Hiernaast een foto van de Veluwe, zo als die er over niet al te lange tijdwel eens uit zou kunnen zien. Het is mooi herfstweer en u besluit op zondag , nadat u van uw lokale politiebureau daartoe toestemming gekregen heeft met uw familie een gezonde herfstwandeling te gaan maken. Het...
Lees hele artikel

Jammer dat u Nederlander bent, oproep om Wilders te vermoorden

Misschien dat  de titel van dit artikel u niet gelijk duidelijk is, maar daarvoor de foto hiernaast, waarop u nog eens kunt zien wie de autochtone Nederlander is, die zo langzamerhand mede dank zij de sociaal democratische politieke kliek in ons land tot een uitstervend ras gaat behoren.  
Lees hele artikel

De Franse zonnekoningjes

Wat is het toch met dat zelfingenomen volkje ten zuiden van België , dat zich al honderden jaren als navel van de wereld beschouwt, maar telkens op de meest onverwachte momenten er meestal op een pijnlijke wijze er aan herinnerd wordt, dat Frankrijk misschien een leuk land is om op...
Lees hele artikel

Den Haag : Belastingen zijn diefstal

De verontwaardiging over de zoveelste ordinaire roofpoging uit den Haag, de  “eerlijke” Oei,Oei, pas op als een limburger dat zegt)  kilometerheffing van Camile Eurlings is nog niet geluwd, of de rovers in het gehele land komen al met nieuwe pogingen om er  maar vooral  voor te zorgen dat de burger geplukt...
Lees hele artikel

Big brother is watching you

En het is het Den Haag weer gelukt. Na aftappen van de telefoon, kliklijnen opzetten voor de politiedoeleinden of de fiscus, weer een meesterzet van door macht- en regelzucht bezeten Haagse politici, namelijk de kilometerheffing. Wij schreven hier gisteren al over, maar willen vandaag nog even wat verder ingaan, hoe de...
Lees hele artikel

Uit logeren bij de overheid, of niet ?

Lekker ontspannen en nog gratis ook, laten wij wel zijn, daar kan ondanks al het gestunt met prijzen van low cost carriers en reisburos niemand tgenop, behalve dan …. de overheid. Wilt u er eens gewoon tussen uit, geen gezeur over, wie laat de hond vanavond in de stromende regen nog...
Lees hele artikel

Griekse priester werd voor terrorist aangezien en ….

Hier ziet u een foto van de Grieks Orthodoxe priester Alexios Marakis, die net in Tampa, Florida een ziekenauto ingedragen wordt. Marakis die slechts gebrekkig Engels spreekt had de pech om de verkeerde aan te schieten. Toen hij U.S. reserve marinier Jasen Bruce aansprak om te weg te vragen gebeurde er...
Lees hele artikel

Project “Kleur bekennen” in Nederland

In hun niet nalatende ijver tot zelfdestructie, die,  ware het niet zo tragisch, soms dolkomische vormen aanneemt, trachten onze sociaal democratische medeburgers onder de leiding van Guusje veel Dorst, het Nederlandse maatschappij landschap aan te passen aan wat in hun vaak door alcohol vetroebelde geest  het bekende Mult Culti beeld...
Lees hele artikel

De Taliban – Al Qaida connectie

De beslissing van president Obama om meer troepen te sturen naar Afghanistan, of.. zoals de Amerikaanse ambassadeur in Kaboel een paar dagen geleden voorstelde, dit achterwege  te laten vanwege het instabiele bewind van de net herkozen president Kharzai, zal mede beïnvloed worden door de vraag hoe sterk de Taliban en Al Qaida een...
Lees hele artikel